تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

'بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر کرام‌الدین کریم بزودی نهایی می‌شود'

لوی سارنوالی، می‌گوید که قرار است بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال مبنی بر آزار و اذیت دختران فتبال باز از سوی او، به‌زودی به پایان برسند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که هیئتی‌که برای بررسی اتهام‌ها بر کرام‌الدین کریم به اروپا رفته بود، با شواهد و مدارک به کشور برگشته‌است.

رسولی افزود: «چند موردی که هیئت در بیرون از کشور – در کشورهای اروپایی – جدیدأ در اختیار شان قرار گرفته است و ادعایی موجود است، ایجاب می‌کند با متهمین قضایا و کسانی‌که در این قضیه دخیل استند، یک بار دیگر شریک ساخته شود و به آن‌ها فرصت داده شود تا اعتراضات و مدافعات خودرا داشته باشد.»

در ماه قوس سال گذشته، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال دختران افغانستان ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال افغانستان مشمول کرام‌الدین کریم، رییس این نهاد شماری از دختران فتبال باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

در پی این ادعا، لوی سارنوالی افغانستان آقای کریم و پنج مسؤول دیگر فدراسیون فتبال را ممنوع الخروج اعلام کرد و نیز فدراسیون جهانی فتبال (فیفا) وظیفۀ کرام‌الدین کریم را معلق کرد.

لوی سارنوالی، پس از آن هیئتی را موظف ساخت تا این پرونده را بررسی کند. این هیئت چندین سفر به کشورهای اروپایی نیز داشته است. بسیاری از بازیکنان تیم ملی دختران کشور که نام‌های در پرونده استند در کشورهای اروپایی زنده‌گی می‌کنند.

لوی سارنوالی می‌گوید که تاکنون از ۲۵ تن در داخل و بیرون از افغانستان بازرسی کرده‌اند.

فدراسیون فتبال افغانستان، اکنون از سوی محمد یوسف کارگر سرپرستی می‌شود.

افغانستان

'بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر کرام‌الدین کریم بزودی نهایی می‌شود'

در ماه قوس سال گذشته، مربی پیشین تیم ملی فتبال دختران ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال دختران فتبال‌باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، می‌گوید که قرار است بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال مبنی بر آزار و اذیت دختران فتبال باز از سوی او، به‌زودی به پایان برسند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که هیئتی‌که برای بررسی اتهام‌ها بر کرام‌الدین کریم به اروپا رفته بود، با شواهد و مدارک به کشور برگشته‌است.

رسولی افزود: «چند موردی که هیئت در بیرون از کشور – در کشورهای اروپایی – جدیدأ در اختیار شان قرار گرفته است و ادعایی موجود است، ایجاب می‌کند با متهمین قضایا و کسانی‌که در این قضیه دخیل استند، یک بار دیگر شریک ساخته شود و به آن‌ها فرصت داده شود تا اعتراضات و مدافعات خودرا داشته باشد.»

در ماه قوس سال گذشته، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال دختران افغانستان ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال افغانستان مشمول کرام‌الدین کریم، رییس این نهاد شماری از دختران فتبال باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

در پی این ادعا، لوی سارنوالی افغانستان آقای کریم و پنج مسؤول دیگر فدراسیون فتبال را ممنوع الخروج اعلام کرد و نیز فدراسیون جهانی فتبال (فیفا) وظیفۀ کرام‌الدین کریم را معلق کرد.

لوی سارنوالی، پس از آن هیئتی را موظف ساخت تا این پرونده را بررسی کند. این هیئت چندین سفر به کشورهای اروپایی نیز داشته است. بسیاری از بازیکنان تیم ملی دختران کشور که نام‌های در پرونده استند در کشورهای اروپایی زنده‌گی می‌کنند.

لوی سارنوالی می‌گوید که تاکنون از ۲۵ تن در داخل و بیرون از افغانستان بازرسی کرده‌اند.

فدراسیون فتبال افغانستان، اکنون از سوی محمد یوسف کارگر سرپرستی می‌شود.

هم‌رسانی کنید