تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تلاش‌ حکومت و مردم از بهر تأمین امنیت مراسم ماه محرم

باشنده‌گان غرب کابل برای تأمین امنیت روزهای محرم، از وزارت امور داخله جنگ‌افزار به دست آورده‌اند تا با نیروهای امنیتی در تأمین امنیت همکاری کنند.

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که بربنیاد یک تفاهم میان مردم محل و نهادهای امنیتی، برای تامین امنیت مراسم مذهبی ماه محرم، پنج‌صد تفنگ به افراد مشخصی توزیع شده‌اند.

معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌افزاید که بربنیاد یک دستور رییس جمهور، تمامی نهادهای امنیتی و استخباراتی برای تأمین امنیت مراسم ماه محرم به گونه جدی کار خواهند کرد.  

باشنده‌گان غرب کابل در این روزها از بهر برگزاری مراسم عاشورای حسینی آماده‌گی‌ می‌گیرند.

آنان برای تأمین امنیت عزاداران، در برابر ورودی مسجدها موانع ایجاد می‌کنند.

ناظر حسین، کارگر در یکی از مسجدهای دشت برچی، گفت: «انتحاری را متوقف کرده نمی‌تواند، فقط یک حفاظ است.»

محمد ظاهر جعفری، یکی تن از باشنده‌گان دشت برچی یکی از پنج تنی است که از سوی وزارت امور داخله سلاح دریافت کرده است تا امنیت مسجد محل شان را  تامین نماید.

محمد ظاهر جعفری، یکی از محافظان یک مسجد، گفت: «از زمانی که تأمین امنیت را ما به دوش خود گرفته‌ایم، تأثیر آن بیشتر بوده است.»

در همین حال باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند که امسال نباید هیچ کوتاهی از سوی نهادهای امنیتی در تأمین امنیت عزاداران حسینی صورت گیرد.

حسین علی نظری، آموزگار، گفت: «مثل سال‌های گذشته نباید وزارت داخله مسوولیت را به دوش امنیت ملی و امنیت ملی به دوش وزارت امور داخله بیندازد.»

صادق علی جعفری، نماز گذار، گفت: «راجع به امنیت دشت برچی آنچنان که دولت باید توجه می‌کرد، توجه نکرده و فعلن خود مردم حاضر شده که امنیت را تأمین کنند.»

با آغاز ماه محرم فروش پرچم‌ها و تیغ‌های برای سینه‌زنی نیز بیشتر شده است.

افغانستان

تلاش‌ حکومت و مردم از بهر تأمین امنیت مراسم ماه محرم

معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌افزاید که بربنیاد یک دستور رییس جمهور، تمامی نهادهای امنیتی و استخباراتی برای تأمین امنیت مراسم ماه محرم به گونه جدی کار خواهند کرد.  

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان غرب کابل برای تأمین امنیت روزهای محرم، از وزارت امور داخله جنگ‌افزار به دست آورده‌اند تا با نیروهای امنیتی در تأمین امنیت همکاری کنند.

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که بربنیاد یک تفاهم میان مردم محل و نهادهای امنیتی، برای تامین امنیت مراسم مذهبی ماه محرم، پنج‌صد تفنگ به افراد مشخصی توزیع شده‌اند.

معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌افزاید که بربنیاد یک دستور رییس جمهور، تمامی نهادهای امنیتی و استخباراتی برای تأمین امنیت مراسم ماه محرم به گونه جدی کار خواهند کرد.  

باشنده‌گان غرب کابل در این روزها از بهر برگزاری مراسم عاشورای حسینی آماده‌گی‌ می‌گیرند.

آنان برای تأمین امنیت عزاداران، در برابر ورودی مسجدها موانع ایجاد می‌کنند.

ناظر حسین، کارگر در یکی از مسجدهای دشت برچی، گفت: «انتحاری را متوقف کرده نمی‌تواند، فقط یک حفاظ است.»

محمد ظاهر جعفری، یکی تن از باشنده‌گان دشت برچی یکی از پنج تنی است که از سوی وزارت امور داخله سلاح دریافت کرده است تا امنیت مسجد محل شان را  تامین نماید.

محمد ظاهر جعفری، یکی از محافظان یک مسجد، گفت: «از زمانی که تأمین امنیت را ما به دوش خود گرفته‌ایم، تأثیر آن بیشتر بوده است.»

در همین حال باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند که امسال نباید هیچ کوتاهی از سوی نهادهای امنیتی در تأمین امنیت عزاداران حسینی صورت گیرد.

حسین علی نظری، آموزگار، گفت: «مثل سال‌های گذشته نباید وزارت داخله مسوولیت را به دوش امنیت ملی و امنیت ملی به دوش وزارت امور داخله بیندازد.»

صادق علی جعفری، نماز گذار، گفت: «راجع به امنیت دشت برچی آنچنان که دولت باید توجه می‌کرد، توجه نکرده و فعلن خود مردم حاضر شده که امنیت را تأمین کنند.»

با آغاز ماه محرم فروش پرچم‌ها و تیغ‌های برای سینه‌زنی نیز بیشتر شده است.

هم‌رسانی کنید