Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل‌زاد: به زمین‌گذاشتن سلاح برآیند هرگونه روند صلح است

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در چهارمین روز گفت‌وگوهای این دورش با طالبان، می‌گوید که طرف‌ها، پس از یک توافق صلح باید سلاح‌های شان را به زمین بگذارند.

او تأکید کرده‌است که ایالات متحده برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان آماده است: «به‌زمین گذاشتن سلاح‌ها از سوی تمامی طرف‌ها، برآیند هرگونه روند صلح است. توافق تمام طرف‌ها برای کاهش خشونت‌ها یک گام ضروری برای دست‌یابی به این برآیند است.»

آقای خلیل‌زاد، این اظهاراتش را در تویترش نگاشته است. ظاهرأ این نوشتۀ خلیل‌زاد، در واکنش به گفته‌های اخیر طالبان است که گفته بودند، زلمی خلیل‌زاد باید این فراموش کند که ما سلاح مان را به زمین بگذاریم.

گروه طالبان، روز گذشته درخواست لویه جرگۀ مشورتی صلح مبنی بر برقراری آتش‌بس در ماه رمضان را نیز رد کردند. این گروه گفته بودند که جنگ آنان جهاد است و «جهاد ثوابش در ماه رمضان بیشتر است.»

این در حالی است ششمین دور گفت‌وگوهای زلمی خلیل‌زاد و طالبان روز چهارشنبه، ۱۱ثور) در دوحه آغاز شدند و تاکنون ادامه دارند.

چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اجازه ندادن به فعالیت هراس‌افگنان در افغانستان که کشورهای دیگر را تهدید کنند، برقراری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوهای طالبان با حکومت افغانستان، از موضوعاتی استند که به گفتۀ منابع آگاه از این گفت‌وگوها، قرار است در این دور روی آن گفت‌وگو شوند.

خلیل‌زاد: به زمین‌گذاشتن سلاح برآیند هرگونه روند صلح است

این در حالی است ششمین دور گفت‌وگوهای زلمی خلیل‌زاد و طالبان روز چهارشنبه، ۱۱ثور) در دوحه آغاز شدند و تاکنون ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در چهارمین روز گفت‌وگوهای این دورش با طالبان، می‌گوید که طرف‌ها، پس از یک توافق صلح باید سلاح‌های شان را به زمین بگذارند.

او تأکید کرده‌است که ایالات متحده برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان آماده است: «به‌زمین گذاشتن سلاح‌ها از سوی تمامی طرف‌ها، برآیند هرگونه روند صلح است. توافق تمام طرف‌ها برای کاهش خشونت‌ها یک گام ضروری برای دست‌یابی به این برآیند است.»

آقای خلیل‌زاد، این اظهاراتش را در تویترش نگاشته است. ظاهرأ این نوشتۀ خلیل‌زاد، در واکنش به گفته‌های اخیر طالبان است که گفته بودند، زلمی خلیل‌زاد باید این فراموش کند که ما سلاح مان را به زمین بگذاریم.

گروه طالبان، روز گذشته درخواست لویه جرگۀ مشورتی صلح مبنی بر برقراری آتش‌بس در ماه رمضان را نیز رد کردند. این گروه گفته بودند که جنگ آنان جهاد است و «جهاد ثوابش در ماه رمضان بیشتر است.»

این در حالی است ششمین دور گفت‌وگوهای زلمی خلیل‌زاد و طالبان روز چهارشنبه، ۱۱ثور) در دوحه آغاز شدند و تاکنون ادامه دارند.

چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اجازه ندادن به فعالیت هراس‌افگنان در افغانستان که کشورهای دیگر را تهدید کنند، برقراری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوهای طالبان با حکومت افغانستان، از موضوعاتی استند که به گفتۀ منابع آگاه از این گفت‌وگوها، قرار است در این دور روی آن گفت‌وگو شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره