تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دادگاۀ استیناف وزیر پیشین مخابرات و فن‌آوری معلوماتی برگزار شد

دادگاۀ استیناف عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و فن‌آوری معلوماتی امروز (شنبه، ۲۹سرطان) در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری برگزار شد.

عبدالرزاق وحیدی که در ماه حمل، در یک دادگاۀ غیابی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مجرم شناخته شده بود و در زندان به سر می‌برد، امروز در دومین نشست این دادگاه حضور یافت.

آقای وحیدی که پیش از این، از بهر اتهامات وارد شده بر او در هنگام رهبری‌اش در وزارت مخابرات و فن‌آوری معلوماتی، به دادگاه کشانیده شده بود، این بار در پیوند با آنچه که استفاده سوء از صلاحیت‌ها در هنگام مأموریت در وزارت مالیه گفته می‌شود، با چند تن دیگر، در نخستین دادگاه مجرم شناخته شده‌است.

نشست دادگاۀ استیناف آقای وحیدی، ساعت‌ها به درازا کشید و در حالی که انتظار می‌رفت، پس از چاشت شنبه، فیصله دادگاه صادر شود، این کار به علت پایان ساعات کاری، به صبح یک‌شنبه معطل ماند.

پیش از این، عبدالرزاق وحیدی، به حیف و میل میلیون‌‌ها افغانی در هنگام عهده‌‌داری سمت وزارت مخابرات، متهم بود و رییس ‌جمهور غنی، او را در پیوند با همین اتهامات، از وزارت مخابرات برکنار کرد.

اما در ماه جدی پارسال، وی در پیوند با این قضیه، از دادگاه ویژۀ وزیران، برآئت گرفت.

افغانستان

دادگاۀ استیناف وزیر پیشین مخابرات و فن‌آوری معلوماتی برگزار شد

پیش از این، وحیدی، به حیف و میل میلیون‌‌ها افغانی در هنگام عهده‌‌داری سمت وزارت مخابرات، متهم بود و رییس ‌جمهور غنی، او را در پیوند با همین اتهامات، از وزارت مخابرات برکنار کرد.

تصویر بندانگشتی

دادگاۀ استیناف عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و فن‌آوری معلوماتی امروز (شنبه، ۲۹سرطان) در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری برگزار شد.

عبدالرزاق وحیدی که در ماه حمل، در یک دادگاۀ غیابی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مجرم شناخته شده بود و در زندان به سر می‌برد، امروز در دومین نشست این دادگاه حضور یافت.

آقای وحیدی که پیش از این، از بهر اتهامات وارد شده بر او در هنگام رهبری‌اش در وزارت مخابرات و فن‌آوری معلوماتی، به دادگاه کشانیده شده بود، این بار در پیوند با آنچه که استفاده سوء از صلاحیت‌ها در هنگام مأموریت در وزارت مالیه گفته می‌شود، با چند تن دیگر، در نخستین دادگاه مجرم شناخته شده‌است.

نشست دادگاۀ استیناف آقای وحیدی، ساعت‌ها به درازا کشید و در حالی که انتظار می‌رفت، پس از چاشت شنبه، فیصله دادگاه صادر شود، این کار به علت پایان ساعات کاری، به صبح یک‌شنبه معطل ماند.

پیش از این، عبدالرزاق وحیدی، به حیف و میل میلیون‌‌ها افغانی در هنگام عهده‌‌داری سمت وزارت مخابرات، متهم بود و رییس ‌جمهور غنی، او را در پیوند با همین اتهامات، از وزارت مخابرات برکنار کرد.

اما در ماه جدی پارسال، وی در پیوند با این قضیه، از دادگاه ویژۀ وزیران، برآئت گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره