Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو آموزگار مکتب‌ افغان ترک هنوز هم در بازداشت خانگی استند

یلماز آیتین و سامی یاوز، دو آموزگار مکتب افغان ترک از یک سال بدینسو در کابل در بازداشت خانگی و زیرنظر پولیس در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

نیاز محمد حسین خیل، وکیل مدافع این آموزگاران ترک، می‌گوید که آنان به مشکلات روحی و روانی گرفتار شده‌اند و هیچ نهاد دولتی به شمول ریاست جمهوری در بارۀ سرنوشت این آموزگاران ترک پاسخی نداده است.
او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌افزاید: «برعلاوه این که با امراض مختلف روحی و روانی مبتلا شده‌اند، اینان در یک خانه نظربند هستند و این خودش یک جزا است؛ جزایی بدون حکم محکمه است.»

در همین حال، بستگان و اعضای فامیل این دو آموزگار ترک نیز از حکومت افغانستان می‌خواهند که آنان را آزاد سازند.

سامی یاوز دو پسر و سه دختر دارد و یلماز آیتن دو دختر دارد.

مریم، دختر یلماز آیتن می‌گوید: «من می‌خواهم که پدرم را رها بکنند، او کدام کاری بد نکرده است او یک استاد در مکتب بود.»

یک سال و یک روز پیش، نیروهای دولتی بر یک مکتب افغان ترک در کابل یورش بردند و شماری از آموزگاران ترک را با خود بردند.

زینب که از دوازده سال در این مکتب آموزگار است می‌گوید پس از آن رویداد هنوز هم هنگام آمدن به مکتب دلهره دارد و در یک بی سرنوشتی به سر می‌برند.

او می‌افزاید: «یک احساس ترس داریم هم من، هم دیگر استادان و هم شاگردان و در یک بی سرنوشتی به سر می بریم.»

در همین حال، خانواده‌های دانش آموزان مکتب‌های افغان ترک نیز از این وضعیت مکتب‌های افغان ترک نگران استند.

زاهده، مادر یکی از دانش آموزان مکتب افغان ترک می‌گوید: «حکومت افغانستان باید سرنوشت آنان را روشن بسازد چرا که به روحیه شاگردان و دیگر استاد تأثیر می‌کند.»

اما، وزارت معارف افغانستان می‌گوید که نیاز است تا حکومت‌های افغانستان و ترکیه در بارۀ سرنوشت این آموزگاران ترک به یک نتیجه برسند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف گفت: «در قسمت استادان وزارت معارف، ترکیه مکلف است تا اگر ملحوظاتی هم دارد که بنابر چه مسایلی اینان استادان را منفک می‌سازند و یا هم کدام موارد دیگری در بارۀ سرنوشت آنان در نظر گرفته می‌شود، این مسایل را با وزارت معارف افغانستان شریک بسازد.»

مکتب‌های افغان ترک از دوازده سال بدینسو در افغانستان فعالیت دارند، اما پس از یک کودتای ناکام در ترکیه، حکومت‌های ترکیه و افغانستان توافق کردند تا مسؤولیت این مکتب‌ها به بنیاد معارف ترکیه سپرده شود - تصمیمی که با مخالفت خانواده‌های دانش آموزان این مکتب و آموزگاران آن رو به‌رو شده‌است.

دو آموزگار مکتب‌ افغان ترک هنوز هم در بازداشت خانگی استند

یلماز آیتن و سامی یاوز، دو آموزگار مکتب‌های افغان ترک یک سال می‌شود که در کابل، در خانه‌یی زیر نظارت پولیس به سر می‌برند.

Thumbnail

یلماز آیتین و سامی یاوز، دو آموزگار مکتب افغان ترک از یک سال بدینسو در کابل در بازداشت خانگی و زیرنظر پولیس در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

نیاز محمد حسین خیل، وکیل مدافع این آموزگاران ترک، می‌گوید که آنان به مشکلات روحی و روانی گرفتار شده‌اند و هیچ نهاد دولتی به شمول ریاست جمهوری در بارۀ سرنوشت این آموزگاران ترک پاسخی نداده است.
او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌افزاید: «برعلاوه این که با امراض مختلف روحی و روانی مبتلا شده‌اند، اینان در یک خانه نظربند هستند و این خودش یک جزا است؛ جزایی بدون حکم محکمه است.»

در همین حال، بستگان و اعضای فامیل این دو آموزگار ترک نیز از حکومت افغانستان می‌خواهند که آنان را آزاد سازند.

سامی یاوز دو پسر و سه دختر دارد و یلماز آیتن دو دختر دارد.

مریم، دختر یلماز آیتن می‌گوید: «من می‌خواهم که پدرم را رها بکنند، او کدام کاری بد نکرده است او یک استاد در مکتب بود.»

یک سال و یک روز پیش، نیروهای دولتی بر یک مکتب افغان ترک در کابل یورش بردند و شماری از آموزگاران ترک را با خود بردند.

زینب که از دوازده سال در این مکتب آموزگار است می‌گوید پس از آن رویداد هنوز هم هنگام آمدن به مکتب دلهره دارد و در یک بی سرنوشتی به سر می‌برند.

او می‌افزاید: «یک احساس ترس داریم هم من، هم دیگر استادان و هم شاگردان و در یک بی سرنوشتی به سر می بریم.»

در همین حال، خانواده‌های دانش آموزان مکتب‌های افغان ترک نیز از این وضعیت مکتب‌های افغان ترک نگران استند.

زاهده، مادر یکی از دانش آموزان مکتب افغان ترک می‌گوید: «حکومت افغانستان باید سرنوشت آنان را روشن بسازد چرا که به روحیه شاگردان و دیگر استاد تأثیر می‌کند.»

اما، وزارت معارف افغانستان می‌گوید که نیاز است تا حکومت‌های افغانستان و ترکیه در بارۀ سرنوشت این آموزگاران ترک به یک نتیجه برسند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف گفت: «در قسمت استادان وزارت معارف، ترکیه مکلف است تا اگر ملحوظاتی هم دارد که بنابر چه مسایلی اینان استادان را منفک می‌سازند و یا هم کدام موارد دیگری در بارۀ سرنوشت آنان در نظر گرفته می‌شود، این مسایل را با وزارت معارف افغانستان شریک بسازد.»

مکتب‌های افغان ترک از دوازده سال بدینسو در افغانستان فعالیت دارند، اما پس از یک کودتای ناکام در ترکیه، حکومت‌های ترکیه و افغانستان توافق کردند تا مسؤولیت این مکتب‌ها به بنیاد معارف ترکیه سپرده شود - تصمیمی که با مخالفت خانواده‌های دانش آموزان این مکتب و آموزگاران آن رو به‌رو شده‌است.

هم‌رسانی کنید