تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه‌اندازی عملیات پاک‌سازی در کندز

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که نیروهای امنیتی عملیاتی را زیر نام «پامیر ۱۱۰» در ولایت کندز راه‌اندازی کرده‌اند تا به گفتۀ این وزارت، بخش‌های زیرتهدید این ولایت را از وجود مخالفان مسلح پاک‌سازی کنند.

این وزارت، در خبرنامه‌یی که امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) به رسانه‌ها فرستاده، گفته‌است که این عملیات در حوالی ساعت ده شب گذشته آغاز شد و نیروهای امنیتی از چندین استقامت به‌سوی شهر کندز حرکت کردند.

جنرال نجیب‌الله میرزایی، فرماندۀ قول اردوی ۲۱۷ پامیر، می‌گوید که نیروهای امنیتی آماده‌گی کامل برای پاک‌سازی کندز از وجود مخالفان مسلح دارند.

او از باشنده‌گان ولایت کندز می‌خواهد که در این عملیات با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که نیروهای امنیتی عملیات‌هایی را در ولایت‌های بدخشان، تخار و بغلان نیز راه اندازی کرده بودند که بسیاری از بخش‌های این ولایت‌ها در پی این عملیات‌ها، از وجود مخالفان پاک‌سازی شدند.

راه‌اندازی عملیات پاک‌سازی در کندز

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که نیروهای امنیتی عملیات‌هایی را در ولایت‌های بدخشان، تخار و بغلان نیز راه اندازی کرده بودند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که نیروهای امنیتی عملیاتی را زیر نام «پامیر ۱۱۰» در ولایت کندز راه‌اندازی کرده‌اند تا به گفتۀ این وزارت، بخش‌های زیرتهدید این ولایت را از وجود مخالفان مسلح پاک‌سازی کنند.

این وزارت، در خبرنامه‌یی که امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) به رسانه‌ها فرستاده، گفته‌است که این عملیات در حوالی ساعت ده شب گذشته آغاز شد و نیروهای امنیتی از چندین استقامت به‌سوی شهر کندز حرکت کردند.

جنرال نجیب‌الله میرزایی، فرماندۀ قول اردوی ۲۱۷ پامیر، می‌گوید که نیروهای امنیتی آماده‌گی کامل برای پاک‌سازی کندز از وجود مخالفان مسلح دارند.

او از باشنده‌گان ولایت کندز می‌خواهد که در این عملیات با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که نیروهای امنیتی عملیات‌هایی را در ولایت‌های بدخشان، تخار و بغلان نیز راه اندازی کرده بودند که بسیاری از بخش‌های این ولایت‌ها در پی این عملیات‌ها، از وجود مخالفان پاک‌سازی شدند.

هم‌رسانی کنید