تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور: حکومت آماده‌است برای طالبان در افغانستان دفتر باز کند

در اوج تلا‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگوها، رییس‌جمهور غنی نیز می‌گوید که ازبهر تسهیل این روند حاضر به طالبان اجازه دهد در کابل، کندهار و یا هم در ننگرهار دفتر باز کنند.

آقای غنی که امروز به ولسوال غنی‌خیل ولایت ننگرهار رفته بود، در سخنرانی‌اش در میان باشنده‌گان و مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفت اگر طالبان حاضر شوند در این ولایت‌ها دفتر باز کنند، حکومت امنیت آنان را هم خواهد گرفت.

رییس‌جمهور گفت که صلح آمدنی است و حاضر است برای رسیدن به این هدف حتا سرش را قربان کند: «ما صلح را در مکه معظمه می‌خواهیم، آن صلح شیرین است یا صلح در مسکو؟ مردم می‌گویند که به مکه معظمه نرفتند، اما به مسکو رفتند، این پرسش را باید پاسخ بگویند. انشاالله صلح آمدنی است، صلح با عزت و صلح پایدار.»

اما طالبان تاکنون حاضر نشده‌اند با حکومت افغانستان رودررو گفت‌وگو کنند؛ در حالی‌که چهار بار با ایالات متحده در کشورهای عربی دیدار کرده‌اند و یک بار هم با نماینده‌گان احزاب سیاسی در مسکو.

نشست مسکو، به روزهای شانزدهم و هفدهم ماه جاری هجری خورشیدی برگزار شد و در آن در حدود هفتاد تن از سیاسیون افغانستان و ده نمایندۀ طالبان شرکت کرده بودند. شرکت کننده‌گان این نشست، نتیجۀ گفت‌وگوهای شان را در یک قطع‌نامۀ نُه‌ ماده‌یی خلاصه کردند. قطع‌نامه‌یی که حکومت افغانستان گفت که نتیجۀ اجرایی ندارد. در نشست مسکو اما حکومت افغانستان نماینده نداشت.

اکنون، شماری از شرکت کننده‌گان نشست مسکو که به کشور برگشته‌اند، می‌گویند که مهم‌ترین پیام طالبان به شرکت کننده‌گان نشست مسکو این بوده است که جنگ در کشور باید به پایان برسد و راه‌های درست رسیدن به صلح جست‌وجو شوند.

وحید مژده، یکی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو گفت: «بالاخره طالبان هم به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود تا ابد جنگید و همین‌که طالبان گفتند که ما در تلاش انحصار قدرت نیستیم و همه مان باید دست به دست هم بدهیم و یک نظام جدید را در افغانستان به میان بیاوریم، این حرف به این معنا بود که طالبان تجربه گذشته را برای خود کافی می‌دانند که انحصار قدرت نمی‌تواند که در افغانستان صلح را به ارمغان بیاورد.»

نظرمحمد مطمین، شرکت کنندۀ دیگر نشست مسکو، نیز می‌گوید که طالبان نسبت به نقش سیاسی و اجتماعی زنان انعطاف‌پذیری‌های دارند: «در بخش تعلیم و تربیه، تجارت و همچنان کار کردن در نهادهای دولتی بر اساس چارچوب اسلامی و عنعنات افغانی آنان کدام مشکلی نداشتند و این چیزی بود که زنان حاضر در مجلس هم قانع بودند.»

در حالی که حکومت افغانستان نشست مسکو را بیشتر یک نشست علمی و سیاسی دربارۀ صلح می‌داند، اما شورای عالی صلح، می‌گوید که برخی از ماده‌های قطع‌نامۀ این نشست را در دستور کار این شورا می‌گنجاند.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح در این باره بیان داشت: «قطع‌نامه غیررسمی نشست مسکو که صادر شد، شورای صلح افغانستان آن را به گونه دقیق مطالعه می‌کند و جاهایش که به خیر ملت افغانستان باشد آن را در دستور کار خود قرار می دهد.»

خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، پشتیبانی از گفت وگوهای صلح در دوحه، بیرون کشیدن نام‌های طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، رهایی زندانیان این گروه، گشایش رسمی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بخشی از توافقات به میان آمده در نشست مسکو استند.

رییس‌جمهور: حکومت آماده‌است برای طالبان در افغانستان دفتر باز کند

رییس‌جمهور گفت که صلح آمدنی است و حاضر است برای رسیدن به این هدف حتا سرش را قربان کند.

تصویر بندانگشتی

در اوج تلا‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگوها، رییس‌جمهور غنی نیز می‌گوید که ازبهر تسهیل این روند حاضر به طالبان اجازه دهد در کابل، کندهار و یا هم در ننگرهار دفتر باز کنند.

آقای غنی که امروز به ولسوال غنی‌خیل ولایت ننگرهار رفته بود، در سخنرانی‌اش در میان باشنده‌گان و مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفت اگر طالبان حاضر شوند در این ولایت‌ها دفتر باز کنند، حکومت امنیت آنان را هم خواهد گرفت.

رییس‌جمهور گفت که صلح آمدنی است و حاضر است برای رسیدن به این هدف حتا سرش را قربان کند: «ما صلح را در مکه معظمه می‌خواهیم، آن صلح شیرین است یا صلح در مسکو؟ مردم می‌گویند که به مکه معظمه نرفتند، اما به مسکو رفتند، این پرسش را باید پاسخ بگویند. انشاالله صلح آمدنی است، صلح با عزت و صلح پایدار.»

اما طالبان تاکنون حاضر نشده‌اند با حکومت افغانستان رودررو گفت‌وگو کنند؛ در حالی‌که چهار بار با ایالات متحده در کشورهای عربی دیدار کرده‌اند و یک بار هم با نماینده‌گان احزاب سیاسی در مسکو.

نشست مسکو، به روزهای شانزدهم و هفدهم ماه جاری هجری خورشیدی برگزار شد و در آن در حدود هفتاد تن از سیاسیون افغانستان و ده نمایندۀ طالبان شرکت کرده بودند. شرکت کننده‌گان این نشست، نتیجۀ گفت‌وگوهای شان را در یک قطع‌نامۀ نُه‌ ماده‌یی خلاصه کردند. قطع‌نامه‌یی که حکومت افغانستان گفت که نتیجۀ اجرایی ندارد. در نشست مسکو اما حکومت افغانستان نماینده نداشت.

اکنون، شماری از شرکت کننده‌گان نشست مسکو که به کشور برگشته‌اند، می‌گویند که مهم‌ترین پیام طالبان به شرکت کننده‌گان نشست مسکو این بوده است که جنگ در کشور باید به پایان برسد و راه‌های درست رسیدن به صلح جست‌وجو شوند.

وحید مژده، یکی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو گفت: «بالاخره طالبان هم به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود تا ابد جنگید و همین‌که طالبان گفتند که ما در تلاش انحصار قدرت نیستیم و همه مان باید دست به دست هم بدهیم و یک نظام جدید را در افغانستان به میان بیاوریم، این حرف به این معنا بود که طالبان تجربه گذشته را برای خود کافی می‌دانند که انحصار قدرت نمی‌تواند که در افغانستان صلح را به ارمغان بیاورد.»

نظرمحمد مطمین، شرکت کنندۀ دیگر نشست مسکو، نیز می‌گوید که طالبان نسبت به نقش سیاسی و اجتماعی زنان انعطاف‌پذیری‌های دارند: «در بخش تعلیم و تربیه، تجارت و همچنان کار کردن در نهادهای دولتی بر اساس چارچوب اسلامی و عنعنات افغانی آنان کدام مشکلی نداشتند و این چیزی بود که زنان حاضر در مجلس هم قانع بودند.»

در حالی که حکومت افغانستان نشست مسکو را بیشتر یک نشست علمی و سیاسی دربارۀ صلح می‌داند، اما شورای عالی صلح، می‌گوید که برخی از ماده‌های قطع‌نامۀ این نشست را در دستور کار این شورا می‌گنجاند.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح در این باره بیان داشت: «قطع‌نامه غیررسمی نشست مسکو که صادر شد، شورای صلح افغانستان آن را به گونه دقیق مطالعه می‌کند و جاهایش که به خیر ملت افغانستان باشد آن را در دستور کار خود قرار می دهد.»

خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، پشتیبانی از گفت وگوهای صلح در دوحه، بیرون کشیدن نام‌های طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، رهایی زندانیان این گروه، گشایش رسمی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بخشی از توافقات به میان آمده در نشست مسکو استند.

هم‌رسانی کنید