Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر امریکا ادعای وزیر خارجه ایران را رد کرد

سفارت ایالات متحده امریکا ادعاهای وزیر خارجه ایران را در باره انتقال جنگجویان داعش از سوی نیروهای امریکایی، مضحک و خنده آور می‌داند.

سفارت سفارت ایالات متحده امریکا در کابل در یک خبر نامه که امروز چهارشنبه به نشر رسید این ادعا را بی بنیاد خواند و گفت که نیروهای امریکایی همراه با نیروهای افغان تا کنون بیش از یک هزار جنگجوی داعش را کشته اند و این نیروها می‌کوشند تا مانع حضور این گروه در افغانستان شوند.

در این خبرنامه آمده است که حکومت ایران باید بیشتر به تلاش‌های حکومت افغانستان برای آمدن صلح تمرکز کند تا پخش خبرهای دروغین.

مأموریت پشتیبانی قاطع نیز به گفته‌های آقای ظریف واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

تام گرسبک، رییس روابط عامه مأموریت پشتیبانی قاطع در کابل، در یک خبرنامه گفت که هیچ واقعیتی در ادعای ایران مبنی بر این که نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان از داعش پشتیبانی می‌کنند وجود ندارد.

او افزود: «برعکس، هرگونه تلاش ما برای کشتن آنان (داعش) و پیشگیری از تأسیس جای پا در این کشور بوده است.»

این در حالی است که روز سه شنبه جواد ظریف وزیر خارجه ایران ایالات متحده امریکا را متهم ساخت که جنگ‌جویان داعش را در افغانستان کمک می‌کند.

آقای ظریف دردیدارش ازپاکستان گفت که چرخبال‌های امریکایی، جنگ‌جویان داعش را از شهر حسکۀ سوریه به بخش‌های نا معلومی انتقال می‌دهند.

وزیر خارجه ایران در سخنرانی در انستیتیوت مطالعات راهبردی پاکستان در اسلام آباد گفت که تهران  اطلاعات استخباراتی  دراختیار دارد که نشان می‌دهند چرخبال‌های امریکایی از حسکۀ سوریه جنگ‌جویان داعش را به بخش نا معلوم انتقال می‌دهند.

او افزود: «این خیال وهم است که امنیت را با پول خرید. این خیال وخیال است که  امنیت را به بهای نا امن ساختن دیگران به دست آورد. اکنون ما در یک جهان متفاوت زنده‌گی می‌کنیم.»

سفیر امریکا ادعای وزیر خارجه ایران را رد کرد

جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، می‌گوید که نیروهای این کشور می‌کوشند تا مانع حضور گروه داعش در افغانستان شوند.

تصویر بندانگشتی

سفارت ایالات متحده امریکا ادعاهای وزیر خارجه ایران را در باره انتقال جنگجویان داعش از سوی نیروهای امریکایی، مضحک و خنده آور می‌داند.

سفارت سفارت ایالات متحده امریکا در کابل در یک خبر نامه که امروز چهارشنبه به نشر رسید این ادعا را بی بنیاد خواند و گفت که نیروهای امریکایی همراه با نیروهای افغان تا کنون بیش از یک هزار جنگجوی داعش را کشته اند و این نیروها می‌کوشند تا مانع حضور این گروه در افغانستان شوند.

در این خبرنامه آمده است که حکومت ایران باید بیشتر به تلاش‌های حکومت افغانستان برای آمدن صلح تمرکز کند تا پخش خبرهای دروغین.

مأموریت پشتیبانی قاطع نیز به گفته‌های آقای ظریف واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

تام گرسبک، رییس روابط عامه مأموریت پشتیبانی قاطع در کابل، در یک خبرنامه گفت که هیچ واقعیتی در ادعای ایران مبنی بر این که نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان از داعش پشتیبانی می‌کنند وجود ندارد.

او افزود: «برعکس، هرگونه تلاش ما برای کشتن آنان (داعش) و پیشگیری از تأسیس جای پا در این کشور بوده است.»

این در حالی است که روز سه شنبه جواد ظریف وزیر خارجه ایران ایالات متحده امریکا را متهم ساخت که جنگ‌جویان داعش را در افغانستان کمک می‌کند.

آقای ظریف دردیدارش ازپاکستان گفت که چرخبال‌های امریکایی، جنگ‌جویان داعش را از شهر حسکۀ سوریه به بخش‌های نا معلومی انتقال می‌دهند.

وزیر خارجه ایران در سخنرانی در انستیتیوت مطالعات راهبردی پاکستان در اسلام آباد گفت که تهران  اطلاعات استخباراتی  دراختیار دارد که نشان می‌دهند چرخبال‌های امریکایی از حسکۀ سوریه جنگ‌جویان داعش را به بخش نا معلوم انتقال می‌دهند.

او افزود: «این خیال وهم است که امنیت را با پول خرید. این خیال وخیال است که  امنیت را به بهای نا امن ساختن دیگران به دست آورد. اکنون ما در یک جهان متفاوت زنده‌گی می‌کنیم.»

هم‌رسانی کنید