تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عملیات نیروی‌های ایران در داخل خاک افغانستان

فرمانده نیروهای زمینی شاخۀ قدس سپاه پاسداران ایران می‌گوید که نیروهای زیر فرمانش یک ایرانی را که رباینده‌گان او را به خاک افغانستان انتقال داده بودند و برای ده روز در این کشور نگهداری کرده بودند، آزاد ساخته‌اند.
 
بربنیاد گزارش‌های برخی از رسانه‌های ایرانی، این ایرانی حاجی ملک نام دارد و برای یک شرکت ایرانی همچون مهندس کار می‌کرد و از یک بخش استان سیستان و بلوچستان ایران به خاک افغانستان، انتقال داده شده بود.
 
بربنیاد این گزارش‌ها، این مرد هفده روز پیش ربوده شده بود، اما سه‌روز پیش از یک روستای ولایت نیمروز، ازسوی نیروهای قدس نجات داده شد.
 
گفته می‌شود آدم‌ربایان در بدل رهایی این مرد خواهان پول بودند.

تاکنون حکومت افغانستان رسمأ دربارۀ این عملیات نیروهای ایرانی در قلمرو این کشور، چیزی نگفته‌اند.

عملیات نیروی‌های ایران در داخل خاک افغانستان

نیروهای ویژه‌ای ایران برای رهایی یک مهندس این کشور در داخل خاک افغانستان، عملیاتی را راه‌اندازی کرده‌اند.

Thumbnail

فرمانده نیروهای زمینی شاخۀ قدس سپاه پاسداران ایران می‌گوید که نیروهای زیر فرمانش یک ایرانی را که رباینده‌گان او را به خاک افغانستان انتقال داده بودند و برای ده روز در این کشور نگهداری کرده بودند، آزاد ساخته‌اند.
 
بربنیاد گزارش‌های برخی از رسانه‌های ایرانی، این ایرانی حاجی ملک نام دارد و برای یک شرکت ایرانی همچون مهندس کار می‌کرد و از یک بخش استان سیستان و بلوچستان ایران به خاک افغانستان، انتقال داده شده بود.
 
بربنیاد این گزارش‌ها، این مرد هفده روز پیش ربوده شده بود، اما سه‌روز پیش از یک روستای ولایت نیمروز، ازسوی نیروهای قدس نجات داده شد.
 
گفته می‌شود آدم‌ربایان در بدل رهایی این مرد خواهان پول بودند.

تاکنون حکومت افغانستان رسمأ دربارۀ این عملیات نیروهای ایرانی در قلمرو این کشور، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید