Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مولوی قیام‌الدین کشاف رییس شورای علمای افغانستان درگذشت


مولوی قیام‌الدین کشاف، رییس شورای علمای افغانستان بامداد امروز یک‌شنبه در خانه‌اش در کابل درگذشت.

نزدیکان قیام‌الدین کشاف می‌گویند که او از چندی بدینسو بیمار بود و بدلیل همین بیماری نیز درگذشت.

مراسم جنازه قیام‌الدین پیش از چاشت امروز در مسجد عیدگاه شهر کابل برگزار شد.

کاخ ریاست‌جمهوری، درگذشت رییس شورای علمای افغانستان را یک ضایعه دانسته‌است و از او‌ هم‌چون یک شخص متدین و صلح‌جو‌ یاد کرده‌است.

معصوم ستانکزی، رییس پیشن امنیت ملی گفت: «همیشه خیر افغانستان را می‌خواستند و تمامی تلاشش برای آوردن صلح بود. خداوند آن‌ها را مغفرت کند.»


مولوی شهزاده شاهد، عضو پشین مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «وفات کشاف صاحب در این وقت یک ضایعه بزرگ است.»

قیام‌الدین کشاف، چندین سال می‌شد که ریاست شورای سرتاسری علمای افغانستان را عهده‌‌دار بود.


شورای علمای افغانستان از علمای شیعه و سنی ساخته شده‌است.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران بیان داشت: «جناب کشاف از سال ۲۰۰۱ به بعد عضوی شورای علما بود، بعد از وفات مرحوم مولوی صاحب شینواری، ریاست شورای علما را به عهده گرفتند. آدم خیر خواه آدم نیک بود.»عبدالسلام عابد، عالم دین بیان داشت: «عضویت نهضت اسلامی را نیز داشت. کتاب‌های بسیار شیرین را نوشته کرد.»

مولوی قیام‌الدین کشاف رییس شورای علمای افغانستان درگذشت

قیام‌الدین کشاف، چندین سال می‌شد که ریاست شورای سرتاسری علمای افغانستان را عهده‌‌دار بود.

Thumbnail


مولوی قیام‌الدین کشاف، رییس شورای علمای افغانستان بامداد امروز یک‌شنبه در خانه‌اش در کابل درگذشت.

نزدیکان قیام‌الدین کشاف می‌گویند که او از چندی بدینسو بیمار بود و بدلیل همین بیماری نیز درگذشت.

مراسم جنازه قیام‌الدین پیش از چاشت امروز در مسجد عیدگاه شهر کابل برگزار شد.

کاخ ریاست‌جمهوری، درگذشت رییس شورای علمای افغانستان را یک ضایعه دانسته‌است و از او‌ هم‌چون یک شخص متدین و صلح‌جو‌ یاد کرده‌است.

معصوم ستانکزی، رییس پیشن امنیت ملی گفت: «همیشه خیر افغانستان را می‌خواستند و تمامی تلاشش برای آوردن صلح بود. خداوند آن‌ها را مغفرت کند.»


مولوی شهزاده شاهد، عضو پشین مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «وفات کشاف صاحب در این وقت یک ضایعه بزرگ است.»

قیام‌الدین کشاف، چندین سال می‌شد که ریاست شورای سرتاسری علمای افغانستان را عهده‌‌دار بود.


شورای علمای افغانستان از علمای شیعه و سنی ساخته شده‌است.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران بیان داشت: «جناب کشاف از سال ۲۰۰۱ به بعد عضوی شورای علما بود، بعد از وفات مرحوم مولوی صاحب شینواری، ریاست شورای علما را به عهده گرفتند. آدم خیر خواه آدم نیک بود.»عبدالسلام عابد، عالم دین بیان داشت: «عضویت نهضت اسلامی را نیز داشت. کتاب‌های بسیار شیرین را نوشته کرد.»

هم‌رسانی کنید