تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نبرد دختران پکتیا برای آموزش؛ ستاره‌یی‌که قربانی‌است ولی می‌درخشد

دختری‌که سه‌سال پیش، در یک انفجار در ولایت پکتیا، بینایی یک چشمش را از دست داد  اکنون دوباره به مکتب می‌رود.

ستارۀ هژده ساله، سه‌سال پیش هنگامی‌که در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا برای آموزش زبان انگلیسی می‌رفت، در انفجاری زخم برداشت و بینایی یک چشمش را از دست داد.

ستاره اکنون پس از سه‌سال دور از مکتب، آموزش‌هایش را از سرگرفته‌است. او می‌گوید هیچ تهدیدی مانع آموزش او نخواهد شد: «حادثه سه‌سال پیش در اطلاعات و فرهنگ رخ داد؛ ما انگلیسی درس می‌خواندیم، نمی‌فهمیدم که چه رخ می‌دهد، یک‌بار انفجار رخ داد دیگر نفهمیدم که چه شد و چه نشد.»

ستاره، اکنون با انگیزۀ بیشتر آموزش‌هایش را آغاز کرده‌است. او می‌گوید می‌خواهد در آینده پزشک شود: «من، در زنده‌گی خود پلان‌های جدید دارم. این رویداد، برایم درس شد که من درس بخوانم و داکتر شوم و می‌خواهم که در آینده برای خود و دختران وطن خود مفید باشم.»

در همین حال، هم‌صنفی‌های ستاره، از گروه‌های درگیر جنگ می‌خواهند که در نبرد های‌شان به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

نظیفه، یکی از هم‌صنفی‌های ستاره گفت: «طالبان در این فکر استند که شاید آنان به بهشتی بروند - به نظر خودشان شاید عمل خوب باشد، اما با انفجار و انتحار و نبرد، مردم تباه می‌شوند و ما از گروه‌های درگیر می‌خواهیم که در نبردهای‌شان بکوشند تا به غیرنظامیان آسیب نرسانند.»

در همین حال، مسؤولان ریاست معارف ولایت پکتیا می‌گوید که دانش‌آموزانی زیادی در این ولایت بدلیل انفجارها و حمله‌های انتحاری اعضای بدن شان را ازدست داده‌اند و اکنون نیاز است مکتب ویژه‌یی برای آنان ساخته شود.

کوچی زازی، رییس معارف پکتیا از حکومت می‌خواهد دراین باره توجه کند: «ما در پکتیا برای معلولان و معیوبان یک مکتب ویژه به اشد نیاز داریم و ما آرزومند استیم تا اخیر این سال وزارت معارف یک مکتب ویژه معیوبان و معلولان را در این ولایت ایجاد بکند تا معیوبان و معلولان با شوق و علاقه به مکتب بیایند و آموزش ببیند.»

ستاره از خانواده‌ها می‌خواهد تا مانع آموزش فرزندانشان به ویژه دختران شان نشوند. وی می‌گوید که خانواده‌ها نباید تسلیم تهدیدها شوند.

 

افغانستان

نبرد دختران پکتیا برای آموزش؛ ستاره‌یی‌که قربانی‌است ولی می‌درخشد

ستارۀ هژده ساله که باشندۀ شهر گردیز است، سه‌سال پیش هنگامی‌که به سوی یکی از مرکزهای آموزشی می‌رفت در انفجاری زخم برداشت.

تصویر بندانگشتی

دختری‌که سه‌سال پیش، در یک انفجار در ولایت پکتیا، بینایی یک چشمش را از دست داد  اکنون دوباره به مکتب می‌رود.

ستارۀ هژده ساله، سه‌سال پیش هنگامی‌که در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا برای آموزش زبان انگلیسی می‌رفت، در انفجاری زخم برداشت و بینایی یک چشمش را از دست داد.

ستاره اکنون پس از سه‌سال دور از مکتب، آموزش‌هایش را از سرگرفته‌است. او می‌گوید هیچ تهدیدی مانع آموزش او نخواهد شد: «حادثه سه‌سال پیش در اطلاعات و فرهنگ رخ داد؛ ما انگلیسی درس می‌خواندیم، نمی‌فهمیدم که چه رخ می‌دهد، یک‌بار انفجار رخ داد دیگر نفهمیدم که چه شد و چه نشد.»

ستاره، اکنون با انگیزۀ بیشتر آموزش‌هایش را آغاز کرده‌است. او می‌گوید می‌خواهد در آینده پزشک شود: «من، در زنده‌گی خود پلان‌های جدید دارم. این رویداد، برایم درس شد که من درس بخوانم و داکتر شوم و می‌خواهم که در آینده برای خود و دختران وطن خود مفید باشم.»

در همین حال، هم‌صنفی‌های ستاره، از گروه‌های درگیر جنگ می‌خواهند که در نبرد های‌شان به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

نظیفه، یکی از هم‌صنفی‌های ستاره گفت: «طالبان در این فکر استند که شاید آنان به بهشتی بروند - به نظر خودشان شاید عمل خوب باشد، اما با انفجار و انتحار و نبرد، مردم تباه می‌شوند و ما از گروه‌های درگیر می‌خواهیم که در نبردهای‌شان بکوشند تا به غیرنظامیان آسیب نرسانند.»

در همین حال، مسؤولان ریاست معارف ولایت پکتیا می‌گوید که دانش‌آموزانی زیادی در این ولایت بدلیل انفجارها و حمله‌های انتحاری اعضای بدن شان را ازدست داده‌اند و اکنون نیاز است مکتب ویژه‌یی برای آنان ساخته شود.

کوچی زازی، رییس معارف پکتیا از حکومت می‌خواهد دراین باره توجه کند: «ما در پکتیا برای معلولان و معیوبان یک مکتب ویژه به اشد نیاز داریم و ما آرزومند استیم تا اخیر این سال وزارت معارف یک مکتب ویژه معیوبان و معلولان را در این ولایت ایجاد بکند تا معیوبان و معلولان با شوق و علاقه به مکتب بیایند و آموزش ببیند.»

ستاره از خانواده‌ها می‌خواهد تا مانع آموزش فرزندانشان به ویژه دختران شان نشوند. وی می‌گوید که خانواده‌ها نباید تسلیم تهدیدها شوند.

 

هم‌رسانی کنید