Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی یک پاسگاه امنیتی را فاریاب از طالبان پس گرفتند

مقام های امنیتی در ولایت فاریاب ادعا دارند که نیروهای امنیتی، یک پاسگاه امنیتی را که دو شنبه شب بدست طالبان افتاده بود، دوباره پس گرفته اند.

نظام الدین قیصاری، فرمانده امنیۀ ولسوالی قیصار این ولایت می گوید در حملۀ طالبان بر این پاسگاه، چهار سرباز نیز کشته شده اند.

قیصاری می افزاید که پولیس ملی با همکاری نیروهای خیزش مردمی همزمان با پس گیری پاسگاۀ از دست رفته، طالبان را از محل عقب زدند.

همزمان با این، وی تأکید دارد که نیرو های پولیس ملی و خیزش های مردمی در این ولسوالی، هفت پاسگاۀ نیروهای دولتی دیگر را نیز از خطر سقوط به دست طالبان نجات دادند.

به گفتۀ وی، در این رویداد، ۲۳ طالب کشته شدند و جنگ افزار و مهمات آنان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده اند.

با این همه، شماری از عالمان دین در ولایت فاریاب، هرچند از نیروهای امنیتی پشتیبانی می کنند، اما از آنچه ناهماهنگی و ناکامی مقام های حکومتی در مدیریت سالم از این نیروها می دانند، انتقاد می کنند.

فاریاب، در شمال غرب افغانستان و در مسیر جادۀ حلقه یی کشور واقع شده است. از همین رو است که به گفتۀ برخی از آگاهان، طالبان می خواهند تا حضور فعال در این ولایت داشته باشند.

نیروهای امنیتی یک پاسگاه امنیتی را فاریاب از طالبان پس گرفتند

فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب می گوید، نزدیک یک هزار جنگجوی طالب با حمله بر بخش هایی از این ولسوالی، تصمیم داشتند تا هشت پاسگاۀ مسیر شاهراه نمبر دو را در کنترل بگیرند، اما این حملۀ آنان ناکام شد.

تصویر بندانگشتی

مقام های امنیتی در ولایت فاریاب ادعا دارند که نیروهای امنیتی، یک پاسگاه امنیتی را که دو شنبه شب بدست طالبان افتاده بود، دوباره پس گرفته اند.

نظام الدین قیصاری، فرمانده امنیۀ ولسوالی قیصار این ولایت می گوید در حملۀ طالبان بر این پاسگاه، چهار سرباز نیز کشته شده اند.

قیصاری می افزاید که پولیس ملی با همکاری نیروهای خیزش مردمی همزمان با پس گیری پاسگاۀ از دست رفته، طالبان را از محل عقب زدند.

همزمان با این، وی تأکید دارد که نیرو های پولیس ملی و خیزش های مردمی در این ولسوالی، هفت پاسگاۀ نیروهای دولتی دیگر را نیز از خطر سقوط به دست طالبان نجات دادند.

به گفتۀ وی، در این رویداد، ۲۳ طالب کشته شدند و جنگ افزار و مهمات آنان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده اند.

با این همه، شماری از عالمان دین در ولایت فاریاب، هرچند از نیروهای امنیتی پشتیبانی می کنند، اما از آنچه ناهماهنگی و ناکامی مقام های حکومتی در مدیریت سالم از این نیروها می دانند، انتقاد می کنند.

فاریاب، در شمال غرب افغانستان و در مسیر جادۀ حلقه یی کشور واقع شده است. از همین رو است که به گفتۀ برخی از آگاهان، طالبان می خواهند تا حضور فعال در این ولایت داشته باشند.

هم‌رسانی کنید