تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیکولاس کی: پس ازصلح نیروهای خارجی به‌گونۀ تدریجی بیرون خواهند شد

نیکولاس کی، نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان می‌گوید که در صورت رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان، نیروهای خارجی، به‌گونۀ تدریجی این کشور را ترک خواهند کرد نه به یک‌باره‌گی.

این دیپلومات بلندپایۀ ناتو که امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) در یک نشست در انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، در کابل سخن می‌زد، اما گفت که اولویت سازمان ناتو پایان بخشیدن به خشونت‌ها در افغانستان است.

او در این باره افزود: «خروج نیروهای بین‌المللی تا زمانی صورت نخواهد گرفت که یک توافق کامل صلح بدست آید؛ بدون توافق جامع صلح، هیچ‌گونه خروج کامل صورت نخواهد گرفت. این توافق جامع صلح نتیجۀ گفت‌وگوها میان افغان‌ها خواهد بود.»

نمایندۀ غیرنظامی ناتو، در بخش دیگر از سخنانش تأکید کرد که طالبان برندۀ جنگ افغانستان نخواهند بود و مردم این کشور نمی‌خواهند به روزهای تاریک گذشته برگردند: «طالبان، برنده نخواهند شد؛ این به همین اندازه ساده است. طالبان در جنگ پیروز نخواهند شد؛ زیرا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌گونۀ فزاینده نیرومندتر و توانمندتر می‌شوند چرا که از سوی ناتو آموزش و کمک می‌شوند و حمایت مالی این سازمان را بدست می‌آورند.»

نیکلولاس کی، افزود که توافق احتمالی صلح میان امریکا با طالبان، افغانستان را برای گفت‌وگوها میان این گروه و حکومت این کشور کمک خواهد کرد.

همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز می‌گوید که امیدوار است تا جنگ افغانستان از راه سیاسی پایان یابد: «ما از تصمیم شجاعانۀ رییس‌جمهور غنی ازبهر ممکن ساختن رهایی دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی استقبال می‌کنیم. این اقدامات اعتمادسازی استند. امید است این، ما را به ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح نزدیک‌تر ببرد و همچنان زمنیه را به یک راه حل سیاسی برخاسته از مذاکرات و پایان بحران در افغانستان فراهم سازد.»

انتظار می‌رود تا کمتر از دوهفتۀ دیگر سران ناتو، روند صلح وثبات افغانستان را در نشستی در لندن به بحث بگیرند.

نیکولاس کی: پس ازصلح نیروهای خارجی به‌گونۀ تدریجی بیرون خواهند شد

همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز می‌گوید که امیدوار است تا جنگ افغانستان از راه سیاسی پایان یابد.

تصویر بندانگشتی

نیکولاس کی، نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان می‌گوید که در صورت رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان، نیروهای خارجی، به‌گونۀ تدریجی این کشور را ترک خواهند کرد نه به یک‌باره‌گی.

این دیپلومات بلندپایۀ ناتو که امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) در یک نشست در انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، در کابل سخن می‌زد، اما گفت که اولویت سازمان ناتو پایان بخشیدن به خشونت‌ها در افغانستان است.

او در این باره افزود: «خروج نیروهای بین‌المللی تا زمانی صورت نخواهد گرفت که یک توافق کامل صلح بدست آید؛ بدون توافق جامع صلح، هیچ‌گونه خروج کامل صورت نخواهد گرفت. این توافق جامع صلح نتیجۀ گفت‌وگوها میان افغان‌ها خواهد بود.»

نمایندۀ غیرنظامی ناتو، در بخش دیگر از سخنانش تأکید کرد که طالبان برندۀ جنگ افغانستان نخواهند بود و مردم این کشور نمی‌خواهند به روزهای تاریک گذشته برگردند: «طالبان، برنده نخواهند شد؛ این به همین اندازه ساده است. طالبان در جنگ پیروز نخواهند شد؛ زیرا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌گونۀ فزاینده نیرومندتر و توانمندتر می‌شوند چرا که از سوی ناتو آموزش و کمک می‌شوند و حمایت مالی این سازمان را بدست می‌آورند.»

نیکلولاس کی، افزود که توافق احتمالی صلح میان امریکا با طالبان، افغانستان را برای گفت‌وگوها میان این گروه و حکومت این کشور کمک خواهد کرد.

همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز می‌گوید که امیدوار است تا جنگ افغانستان از راه سیاسی پایان یابد: «ما از تصمیم شجاعانۀ رییس‌جمهور غنی ازبهر ممکن ساختن رهایی دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی استقبال می‌کنیم. این اقدامات اعتمادسازی استند. امید است این، ما را به ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح نزدیک‌تر ببرد و همچنان زمنیه را به یک راه حل سیاسی برخاسته از مذاکرات و پایان بحران در افغانستان فراهم سازد.»

انتظار می‌رود تا کمتر از دوهفتۀ دیگر سران ناتو، روند صلح وثبات افغانستان را در نشستی در لندن به بحث بگیرند.

هم‌رسانی کنید