Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش حکومت وحدت ملی در بارۀ احتمال خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان

پس از اظهارات اریک پرنس، بنیان گذار شرکت بلک واتر در بارۀ احتمال خصوصی سازی جنگ افغانستان، اکنون رییس‌جمهور غنی می‌گوید که اجازه نمی‌دهد به گفتۀ او ملیشه‌های خارجی در افغانستان فعالیت داشته باشند.

اریک پرنس، چند روز پیش در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفته بود که اگر جنگ افغانستان به نیروهای بلک واتر واگذار شوند، آنان در شش ماه وضعیت را در این کشور تغییر خواهند داد.

رییس‌جمهور غنی که پیش از چاشت امروز در سومین کنفرانس ملی شاروالان سخن می‎زد،

گفت: «شما این را بدانید که کاری را مردم این خاک کرده می‌تواند هیچ «مرسنری» خارجی در آن کار کرده نمی تواند و به مرسنرای خارجی هیچ وقت در این خاک اجازه داده نخواهد شد.»

بربنیاد طرح اریک پرنس، ۳۶۰۰ تن از نیروهای شرکت بلک واتر به افغانستان خواهند آمد و در هر کندک ارتش، ۳۶تن از این نیروها جابه‌جا خواهند شد.

با آن‌که ایریک پرنس گفته که نیروهای این شرکت خودسر نیستند و در برابر قوانین افغانستان، پاسخ‌گو خواهند بود، با آن هم ریاست اجراییه این طرح را عملی نمی‌داند.

امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه می‌گوید: «طرح خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان به نظر ما یک طرح کارساز و عملی نیست.»

در این میان، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز عملی‌شدن این طرح را خطرناک می‌دانند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «سوال در این جاست که چگونه از یک شرکت خصوصی می‌تواند که امنیت افغانستان را به بار بیارد این قطعاً قابل نگرانی است.»

غلام فاروق مجروج، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «جنگ افغانستانی که امریکا با ناتو و کشورهای هم پیمان شان طی هفده سال نتوانستند این جنگ را برنده بشوند چگونه می‌تواند یک شرکت خصوصی بیاید و این جنگ را برنده شوند.»

این در حالی است که پیش از این، وزارت دفاع ایالات متحده نیز طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان را رد کرده است؛ اما بربنیاد گزارش‌ها به علت کم هزینه بودن این طرح در مقایسه با هزینه حضور نیروهای امریکایی در جنگ افغانستان، کسانی در شورای امنیت ملی امریکا از این طرح حمایت می‌کنند.

واکنش حکومت وحدت ملی در بارۀ احتمال خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان

اریک پرنس، چند روز پیش در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفته بود که اگر جنگ افغانستان به نیروهای بلک واتر واگذار شوند، آنان در شش ماه وضعیت را در این کشور تغییر خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

پس از اظهارات اریک پرنس، بنیان گذار شرکت بلک واتر در بارۀ احتمال خصوصی سازی جنگ افغانستان، اکنون رییس‌جمهور غنی می‌گوید که اجازه نمی‌دهد به گفتۀ او ملیشه‌های خارجی در افغانستان فعالیت داشته باشند.

اریک پرنس، چند روز پیش در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفته بود که اگر جنگ افغانستان به نیروهای بلک واتر واگذار شوند، آنان در شش ماه وضعیت را در این کشور تغییر خواهند داد.

رییس‌جمهور غنی که پیش از چاشت امروز در سومین کنفرانس ملی شاروالان سخن می‎زد،

گفت: «شما این را بدانید که کاری را مردم این خاک کرده می‌تواند هیچ «مرسنری» خارجی در آن کار کرده نمی تواند و به مرسنرای خارجی هیچ وقت در این خاک اجازه داده نخواهد شد.»

بربنیاد طرح اریک پرنس، ۳۶۰۰ تن از نیروهای شرکت بلک واتر به افغانستان خواهند آمد و در هر کندک ارتش، ۳۶تن از این نیروها جابه‌جا خواهند شد.

با آن‌که ایریک پرنس گفته که نیروهای این شرکت خودسر نیستند و در برابر قوانین افغانستان، پاسخ‌گو خواهند بود، با آن هم ریاست اجراییه این طرح را عملی نمی‌داند.

امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه می‌گوید: «طرح خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان به نظر ما یک طرح کارساز و عملی نیست.»

در این میان، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز عملی‌شدن این طرح را خطرناک می‌دانند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «سوال در این جاست که چگونه از یک شرکت خصوصی می‌تواند که امنیت افغانستان را به بار بیارد این قطعاً قابل نگرانی است.»

غلام فاروق مجروج، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «جنگ افغانستانی که امریکا با ناتو و کشورهای هم پیمان شان طی هفده سال نتوانستند این جنگ را برنده بشوند چگونه می‌تواند یک شرکت خصوصی بیاید و این جنگ را برنده شوند.»

این در حالی است که پیش از این، وزارت دفاع ایالات متحده نیز طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان را رد کرده است؛ اما بربنیاد گزارش‌ها به علت کم هزینه بودن این طرح در مقایسه با هزینه حضور نیروهای امریکایی در جنگ افغانستان، کسانی در شورای امنیت ملی امریکا از این طرح حمایت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید