تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

یک رادیوی خصوصی در غزنی به علت تهدیدها فعالیت‌هایش را متوقف کرد

مسوولان یک رادیوی خصوصی در غزنی می‌گویند که به علت تهدیدهای تیلفونی و نوشتاری از سوی یک فرمانده طالبان، ناچار شده‌اند پخش برنامه‌های این رادیو را متوقف سازند.

رادیو سما، یکی از شش رسانه شنیداری در غزنی است که شش سال پیش در این ولایت به کار آغاز کرد، اما اکنون به گفته مسوولان آن فعالیت‌هایش را به علت تهدیدها متوقف کرده است.

به گفته مسوولان این رادیو، آنان پس از جنگ‌های پارسال غزنی، با تهدیدها روبرو بوده‌اند؛ اما افزایش این تهدیدها در روزهای اخیر، آنان را به بستن این رسانه وا داشت.  

مسوولان رادیو سما می‌گویند که این تهدیدهای تیلفونی و نوشتاری در حدود یک هفته پیش آغاز شدند.

به گفته آنان، در این تهدیدها، یکی از فرماندهان طالبان به آنان گفته است که در برنامه‌های رسانه شان، به تماس‌های تیلفونی زنان و دختران جواب ندهند و نیز در خود این رسانه، دختران و زنان نباید کار کنند.

امید عظیمی، مسوول رادیو سما، گفت: «دفتر ما یک بار ماین مانده شد، تمام وسایل دفتر ما شکست و همچنان وسایل ما به غارت برده شد که طبعاً اقتصاد ضربه می‌خورد.»

به گفته مسوولان این رسانه، نیروهای امنیتی در غزنی در پیوند با این ماجرا، کسانی را بازداشت هم کردند؛ اما این تهدیدها ادامه یافتند.

رامز عظیمی، مسوول نشرات رادیو سما، گفت: «ساعت ده و ده دقیقه شب بود که زنگ دروازه ما زده شد و ما از کمره دیدیم که دو نفر مسلح استند، از خانواده پرسیدند که بفرمایید چه کار دارید؟ گفتند که ما می‌خواهیم با رامز و همچنان رییس رادیو گپ بزنیم. این‌ها (اعضای خانواده) گفتند که آنان نیستند در خانه، گفتند نی، پت نکنین و بگویین که ملا صاحبان استند و می‌خواهند همراه شما گپ بزنند. این‌ها گفتند که نیستند و اگر شما م‌ خواهید گپ بزنید، بروید دفتر. بعدش آنان دو فیر هوایی کردند و گفتند که باید از فردا رادیوی تان بند باشد و از طبقه اناث کسی کار نکند.»    

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، گفت: «بنا بر خصومت‌های شخصی‌یی که مالک این رسانه و یا مسوول فعلی آن با برخی از افراد داشته، بنا بر همین آنان تهدیدش کرده‌اند، با سوء استفاده از نام طالب!»  

رادیو سما، یکی از شش رسانه شنیداری در غزنی است که شش سال پیش به کار آغاز کرد. در این مدت، در این رسانه، چهار مرد و دو بانو کار می‌کردند.

بسته شدن این رادیو، نگرانی نهادهای مدافع رسانه‌ها را به دنبال داشته است.

با این حال، یک سخنگوی طالبان گزارش‌ها را در باره تهدید این رسانه از سوی این گروه، رد کرده است.

افغانستان

یک رادیوی خصوصی در غزنی به علت تهدیدها فعالیت‌هایش را متوقف کرد

مسوولان رادیو سما در غزنی می‌گویند که از یک هفته پیش تهدیدهای تیلفونی و نوشتاری در برابر آنان آغاز شده است و آنان مجبور شدند نشرات رادیو را متوقف سازند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان یک رادیوی خصوصی در غزنی می‌گویند که به علت تهدیدهای تیلفونی و نوشتاری از سوی یک فرمانده طالبان، ناچار شده‌اند پخش برنامه‌های این رادیو را متوقف سازند.

رادیو سما، یکی از شش رسانه شنیداری در غزنی است که شش سال پیش در این ولایت به کار آغاز کرد، اما اکنون به گفته مسوولان آن فعالیت‌هایش را به علت تهدیدها متوقف کرده است.

به گفته مسوولان این رادیو، آنان پس از جنگ‌های پارسال غزنی، با تهدیدها روبرو بوده‌اند؛ اما افزایش این تهدیدها در روزهای اخیر، آنان را به بستن این رسانه وا داشت.  

مسوولان رادیو سما می‌گویند که این تهدیدهای تیلفونی و نوشتاری در حدود یک هفته پیش آغاز شدند.

به گفته آنان، در این تهدیدها، یکی از فرماندهان طالبان به آنان گفته است که در برنامه‌های رسانه شان، به تماس‌های تیلفونی زنان و دختران جواب ندهند و نیز در خود این رسانه، دختران و زنان نباید کار کنند.

امید عظیمی، مسوول رادیو سما، گفت: «دفتر ما یک بار ماین مانده شد، تمام وسایل دفتر ما شکست و همچنان وسایل ما به غارت برده شد که طبعاً اقتصاد ضربه می‌خورد.»

به گفته مسوولان این رسانه، نیروهای امنیتی در غزنی در پیوند با این ماجرا، کسانی را بازداشت هم کردند؛ اما این تهدیدها ادامه یافتند.

رامز عظیمی، مسوول نشرات رادیو سما، گفت: «ساعت ده و ده دقیقه شب بود که زنگ دروازه ما زده شد و ما از کمره دیدیم که دو نفر مسلح استند، از خانواده پرسیدند که بفرمایید چه کار دارید؟ گفتند که ما می‌خواهیم با رامز و همچنان رییس رادیو گپ بزنیم. این‌ها (اعضای خانواده) گفتند که آنان نیستند در خانه، گفتند نی، پت نکنین و بگویین که ملا صاحبان استند و می‌خواهند همراه شما گپ بزنند. این‌ها گفتند که نیستند و اگر شما م‌ خواهید گپ بزنید، بروید دفتر. بعدش آنان دو فیر هوایی کردند و گفتند که باید از فردا رادیوی تان بند باشد و از طبقه اناث کسی کار نکند.»    

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، گفت: «بنا بر خصومت‌های شخصی‌یی که مالک این رسانه و یا مسوول فعلی آن با برخی از افراد داشته، بنا بر همین آنان تهدیدش کرده‌اند، با سوء استفاده از نام طالب!»  

رادیو سما، یکی از شش رسانه شنیداری در غزنی است که شش سال پیش به کار آغاز کرد. در این مدت، در این رسانه، چهار مرد و دو بانو کار می‌کردند.

بسته شدن این رادیو، نگرانی نهادهای مدافع رسانه‌ها را به دنبال داشته است.

با این حال، یک سخنگوی طالبان گزارش‌ها را در باره تهدید این رسانه از سوی این گروه، رد کرده است.

هم‌رسانی کنید