Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۴۰ هراس‌افگن در جریان عملیات‌های نیروی‌های امنیتی‎ کشته‌ شدند

وزارت دفاع ملی در خبرنامۀ به روز چهارشنبه (۲۲حمل) ادعا می‌کند که در جریان عملیات‌های مشترک نیروهای امنیتی در بخش‌های گوناگون کشور، ۴۰ هراس‌افگن، به‌شمول ملانعیم، یک تن از فرماندهان محلی طالبان در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل، کشته شدند.

در خبرنامه آمده‌است که در جریان این عملیات‌ها که در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، غزنی، لوگر، خوست، ارزگان، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز و هلمند راه‌اندازی شده‌اند، ۳۵ هراس‌افگن دیگر زخم برداشته و نُه فرد مشکوک، نیز بازاشت شده‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که نیروهای هوایی، ۱۱۱ پرواز هوایی را به پشتیبانی نیروهای ارتش ملی انجام داده و ۱۱ ضربۀ هوایی به لانه‌های هراس‌افگنان، وارد کرده‌اند .

در خبرنامه از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی در جریان این عملیات‌ها، چیزی گفته نشده‌است.

طالبان تاکنون دربارۀ این عملیات‌ها، چیزی نگفته‌اند.

۴۰ هراس‌افگن در جریان عملیات‌های نیروی‌های امنیتی‎ کشته‌ شدند

وزارت دفاع ملی تأیید می‌کند که درنتیجۀ عملیات‌های پاک‌سازی نیروهای دولتی در ۱۱ ولایت کشور، ۴۰ هراس‌افگن کشته شدند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی در خبرنامۀ به روز چهارشنبه (۲۲حمل) ادعا می‌کند که در جریان عملیات‌های مشترک نیروهای امنیتی در بخش‌های گوناگون کشور، ۴۰ هراس‌افگن، به‌شمول ملانعیم، یک تن از فرماندهان محلی طالبان در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل، کشته شدند.

در خبرنامه آمده‌است که در جریان این عملیات‌ها که در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، غزنی، لوگر، خوست، ارزگان، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز و هلمند راه‌اندازی شده‌اند، ۳۵ هراس‌افگن دیگر زخم برداشته و نُه فرد مشکوک، نیز بازاشت شده‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که نیروهای هوایی، ۱۱۱ پرواز هوایی را به پشتیبانی نیروهای ارتش ملی انجام داده و ۱۱ ضربۀ هوایی به لانه‌های هراس‌افگنان، وارد کرده‌اند .

در خبرنامه از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی در جریان این عملیات‌ها، چیزی گفته نشده‌است.

طالبان تاکنون دربارۀ این عملیات‌ها، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید