Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ انتحاری در برابر کمیسیون انتخابات جان دوتن را گرفت

در یک حملۀ انتحاری در برابر ورودی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، دو تن جان باختند و هفت تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مسؤولان امنیتی، می‌گویند که حمله کنندۀ انتحاری، در حوالی ساعت هشت صبح امروز (دوشنبه، ۷عقرب) موتر کارمندان این نهاد را آماج حمله قرار داده است.

به گفتۀ این مسؤولان، انتحارکننده پیاده بوده پیش از آن‌که بخواهد موتر کارمندان کمیسیون انتخابات را آماج قراردهد، از سوی نیروهای پولیس شناسایی می‌شود.

در این رویداد، یک پولیس و یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات جان باختند و دو پولیس، چهار کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و یک غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

در همین حال، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید یک بانو که در بخش بانک اطلاعاتی این نهاد کار می‌کرد در این رویداد جان باخته است.

این رویداد کارمندان کمیسیون را هراسان ساخته است و تمامی کارمندان این نهاد به گونه عادی به کاری های شان رسیده گی نتوانستند.

گروه داعش مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته است.

حملۀ انتحاری در برابر کمیسیون انتخابات جان دوتن را گرفت

در این رویداد، یک پولیس و یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات جان باختند و دو پولیس، چهار کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و یک غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در یک حملۀ انتحاری در برابر ورودی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، دو تن جان باختند و هفت تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مسؤولان امنیتی، می‌گویند که حمله کنندۀ انتحاری، در حوالی ساعت هشت صبح امروز (دوشنبه، ۷عقرب) موتر کارمندان این نهاد را آماج حمله قرار داده است.

به گفتۀ این مسؤولان، انتحارکننده پیاده بوده پیش از آن‌که بخواهد موتر کارمندان کمیسیون انتخابات را آماج قراردهد، از سوی نیروهای پولیس شناسایی می‌شود.

در این رویداد، یک پولیس و یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات جان باختند و دو پولیس، چهار کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و یک غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

در همین حال، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید یک بانو که در بخش بانک اطلاعاتی این نهاد کار می‌کرد در این رویداد جان باخته است.

این رویداد کارمندان کمیسیون را هراسان ساخته است و تمامی کارمندان این نهاد به گونه عادی به کاری های شان رسیده گی نتوانستند.

گروه داعش مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته است.

هم‌رسانی کنید