تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گردهمایی خبرنگاران در بلخ؛ عاملان ترور نعمت روان بازداشت شوند

شماری از خبرنگاران و مسؤولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در بلخ امروز شنبه در یک گردهمآیی اعتراض‌آمیز در مزارشریف، خواستار بازداشت و کیفری شدن عاملان ترور نعمت روان شدند.

نعمت روان، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز دو روز پیش در کندهار ترور شد. هیچ‌گروهی مسؤولیت ترور اورا به‌عهده نگرفته‌است.

معترضان در بلخ از حکومت و سازمان ملل متحد ‌خواستند که برای حفاظت از خبرنگاران کار کنند و نگذارند که آزادی بیان و خبرنگاران در فرآیند صلح آسیب ببینند.

بشیر انصاری، مسؤول کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران در بلخ بیان داشت: «کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران ترور نعمت روان، گویندۀ اسبق طلوع‌نیوز و آمر مطبوعات وزارت مالیه را شدیدا محکوم می‌کند و از حکومت می‌خواهد این موضوع را به صورت جدی پیگیری نماید تا عاملان قتل شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود.»

شکیبا سعیدی، خبرنگار نیز افزود: «همه روزه ما شاهد این هستیم که گروه‌های تروریستی خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند.»
 
به‌گفتۀ معترضان در ماه‌های پسین خشونت‌ها بر کارمندان رسانه‌یی و خبرنگاران افزایش یافته‌است و حکومت در تأمین امنیت خبرنگاران باید برنامه‌های اثرگذاری را به اجرا بگذارد.

مطیع‌الرحمان کریمی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «قانون دسترسی به اطلاعات به هیچ کس حق نمی‌دهد خصوصا ادارات دولتی را که برخورد دوگانه یا سلیقه‌یی با رسانه‌ها داشته باشند.»

آمارهای کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران نشان می‌دهند که در شش ماه پسین یک‌هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌یی از جمله ۳۰۰ بانو به‌علت تهدیدهای امنیتی کارهای شان را ترک کرده‌اند.

کاترینا عمری پنج سال تجربه کار در رسانه‌های شنیداری و دیداری دارد. او می‌گوید اظهارات پسین سخن‌گوی طالبان و سخنان منسوب به برخی از مقام‌های بلندپایه امنیتی دربارۀ فعالیت رسانه‌ها، خبرنگاران را نگران ساخته‌اند: «اگر این وضعیت ادامه یابد طبعأ که دل سرد می‌شوند و یا ترک شغل می‌کنند.»

افغانستان در پنج ماه اخیر گواه موج گسترده‌یی از قتل‌های هدفمند بوده‌است. در این مدت خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، کارمندان رسانه‌ها، عالمان دین و نیروهای امنیتی ترور شده‌اند.

گردهمایی خبرنگاران در بلخ؛ عاملان ترور نعمت روان بازداشت شوند

نعمت روان، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز دو روز پیش در کندهار ترور شد. هیچ‌گروهی مسؤولیت ترور اورا به‌عهده نگرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران و مسؤولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در بلخ امروز شنبه در یک گردهمآیی اعتراض‌آمیز در مزارشریف، خواستار بازداشت و کیفری شدن عاملان ترور نعمت روان شدند.

نعمت روان، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز دو روز پیش در کندهار ترور شد. هیچ‌گروهی مسؤولیت ترور اورا به‌عهده نگرفته‌است.

معترضان در بلخ از حکومت و سازمان ملل متحد ‌خواستند که برای حفاظت از خبرنگاران کار کنند و نگذارند که آزادی بیان و خبرنگاران در فرآیند صلح آسیب ببینند.

بشیر انصاری، مسؤول کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران در بلخ بیان داشت: «کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران ترور نعمت روان، گویندۀ اسبق طلوع‌نیوز و آمر مطبوعات وزارت مالیه را شدیدا محکوم می‌کند و از حکومت می‌خواهد این موضوع را به صورت جدی پیگیری نماید تا عاملان قتل شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود.»

شکیبا سعیدی، خبرنگار نیز افزود: «همه روزه ما شاهد این هستیم که گروه‌های تروریستی خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند.»
 
به‌گفتۀ معترضان در ماه‌های پسین خشونت‌ها بر کارمندان رسانه‌یی و خبرنگاران افزایش یافته‌است و حکومت در تأمین امنیت خبرنگاران باید برنامه‌های اثرگذاری را به اجرا بگذارد.

مطیع‌الرحمان کریمی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «قانون دسترسی به اطلاعات به هیچ کس حق نمی‌دهد خصوصا ادارات دولتی را که برخورد دوگانه یا سلیقه‌یی با رسانه‌ها داشته باشند.»

آمارهای کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران نشان می‌دهند که در شش ماه پسین یک‌هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌یی از جمله ۳۰۰ بانو به‌علت تهدیدهای امنیتی کارهای شان را ترک کرده‌اند.

کاترینا عمری پنج سال تجربه کار در رسانه‌های شنیداری و دیداری دارد. او می‌گوید اظهارات پسین سخن‌گوی طالبان و سخنان منسوب به برخی از مقام‌های بلندپایه امنیتی دربارۀ فعالیت رسانه‌ها، خبرنگاران را نگران ساخته‌اند: «اگر این وضعیت ادامه یابد طبعأ که دل سرد می‌شوند و یا ترک شغل می‌کنند.»

افغانستان در پنج ماه اخیر گواه موج گسترده‌یی از قتل‌های هدفمند بوده‌است. در این مدت خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، کارمندان رسانه‌ها، عالمان دین و نیروهای امنیتی ترور شده‌اند.

هم‌رسانی کنید