Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فقر و بیکاری در افغانستان؛ یک کارمند رسانه‌یی بوت پالش می‌کند

تصویربردار یک تلویزیون خصوصی از بهر نبود کار در کنار جاده بوت پالشی می‌کند. صیام احمدیار می‌گوید که از بهر پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌اش مجبور شده است که دست به این کار بزند.

وی سال‌ها با دوربین خود درد و چالش‌های مردم را به تصویر کشیده است، بی خبر از آن که روزی خودش درد خود را نیز با دور بین بیان می‌کند.

صیام احمد یار، تصویر بردار پیشین آریانانیوز، گفت:«بالای همه کارهای ما همه زحمت‌های ما همه قربانی‌های که ما دادیم، در همین راه آزادی بیان، امروز یک مهر چلیپا زده شد.»

در همین حال، برخی از خبرنگاران از کار نهاد های پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران انتقاد می‌کنند و می‌گویند که برخی از آنان به جای خبرنگاران نزدیکان شان را زیر نام خبرنگار به بیرون از کشور فرستاده اند.

خبرنگاران نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها را به بی پروایی برای رسیده‌گی به وضعیت شان متهم می‌سازند.

فرخنده محبی، خبرنگار، گفت: «بعد از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی برخی از رسانه‌ها بخاطر نبود اقتصاد و همچنان به دلایل مختلف که وضع محدودیت ها بالای رسانه ها بود کارمندان شان از کار استعفا دادند و مجبور شدند به کارهای شاقه دست بزنند.»

ذکی رحمانی، خبرنگار، می گوید:«خواست ما از حکومت امارت اسلامی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها این است که به خبرنگاران که صدای رسای جامعه استند توجه جدی نمایند.»

از سوی هم برخی از نهادهای رسانه یی میگویند که آنان می کوشند به وضعیت کارمندان رسانه یی رسیده گی نمایند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها، گفت:«تمام تلاش های خود را داریم تا همکاران ما که کار خود را از دست داده اند از طریق نهاد های بین المللی بتوانیم آنان را کمک کنیم و آنان دوباره به کار خود بر گردند.»

مسرور لطفی، عضو فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه ها، می گوید:«خواهش ما این است که برای حل مشکلات اقدامات جدی صورت بگیرند.»

این در حالیست که در بیشتر از هشت ماه گذشته ده ها رسانه به علت چالش های اقتصادی و چالش های دیگر بسته شده اند و اینکار سبب شده است تا صدها کارمند رسانه یی بی کار شوند.

فقر و بیکاری در افغانستان؛ یک کارمند رسانه‌یی بوت پالش می‌کند

از سوی هم برخی از نهادهای رسانه‌یی می‌گویند که آنان می‌کوشند به وضعیت کارمندان رسانه‌یی رسیده‌گی نمایند.

Thumbnail

تصویربردار یک تلویزیون خصوصی از بهر نبود کار در کنار جاده بوت پالشی می‌کند. صیام احمدیار می‌گوید که از بهر پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌اش مجبور شده است که دست به این کار بزند.

وی سال‌ها با دوربین خود درد و چالش‌های مردم را به تصویر کشیده است، بی خبر از آن که روزی خودش درد خود را نیز با دور بین بیان می‌کند.

صیام احمد یار، تصویر بردار پیشین آریانانیوز، گفت:«بالای همه کارهای ما همه زحمت‌های ما همه قربانی‌های که ما دادیم، در همین راه آزادی بیان، امروز یک مهر چلیپا زده شد.»

در همین حال، برخی از خبرنگاران از کار نهاد های پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران انتقاد می‌کنند و می‌گویند که برخی از آنان به جای خبرنگاران نزدیکان شان را زیر نام خبرنگار به بیرون از کشور فرستاده اند.

خبرنگاران نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها را به بی پروایی برای رسیده‌گی به وضعیت شان متهم می‌سازند.

فرخنده محبی، خبرنگار، گفت: «بعد از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی برخی از رسانه‌ها بخاطر نبود اقتصاد و همچنان به دلایل مختلف که وضع محدودیت ها بالای رسانه ها بود کارمندان شان از کار استعفا دادند و مجبور شدند به کارهای شاقه دست بزنند.»

ذکی رحمانی، خبرنگار، می گوید:«خواست ما از حکومت امارت اسلامی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها این است که به خبرنگاران که صدای رسای جامعه استند توجه جدی نمایند.»

از سوی هم برخی از نهادهای رسانه یی میگویند که آنان می کوشند به وضعیت کارمندان رسانه یی رسیده گی نمایند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها، گفت:«تمام تلاش های خود را داریم تا همکاران ما که کار خود را از دست داده اند از طریق نهاد های بین المللی بتوانیم آنان را کمک کنیم و آنان دوباره به کار خود بر گردند.»

مسرور لطفی، عضو فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه ها، می گوید:«خواهش ما این است که برای حل مشکلات اقدامات جدی صورت بگیرند.»

این در حالیست که در بیشتر از هشت ماه گذشته ده ها رسانه به علت چالش های اقتصادی و چالش های دیگر بسته شده اند و اینکار سبب شده است تا صدها کارمند رسانه یی بی کار شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره