Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان ملل از بی‌کار شدن بانوان خبرنگار در افغانستان

سازمان ملل متحد در یک گزارش ۳۰ صفحه‌یی به اوضاع بانوان خبرنگار در افغانستان پرداخته و از بی‌کار شدن بانوان خبرنگار نگرانی کرده است.

در گزارش این سازمان آمده است که بحران اقتصادی یکی از علت‌های بی‌کاری بانوان خبرنگار در این کشور است.

بخش زنان سازمان ملل در این گزارش گفته است: «بحران اقتصادی به علت خطر تعطیلی رسانه ها، فضای باز را برای نگهداری کارمندان زن در رسانه ها محدود می کند - زیان اقتصادی مرتبط با خطر ماندن زنان در اتاق های خبر بیشتر است.»

الهه که بیش از دو سال تجربه کاری در یکی از رسانه‌های خصوصی را در افغانستان دارد، می‌گوید پس از تحولات اخیر بی‌کار شده است.

الهه، خبرنگار، گفت: «زمانی که از کار خود پس ماندم و نمی‌توانم برگردم به کار خود، این از نگاه روحی مرا رنج می‌دهد.»

از سویی‌هم، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ می‌گوید که بانوان به علت تصمیم‌های شخصی از کار دست کشیده‌اند.

حیات مهاجر فراهی، معین اطلاعات فرهنگ، گفت: «نظام امارت اسلامی کسی را منع نکرده است اینکه ما گفته باشیم و از سوی نظام گفته شده باشد، این آمار نزد ما است. اما اینکه فیصله شخصی خود شان است و آنها نمی‌خواهند، معاش شان کم شده و یا اداره شان نمی‌خواهد، این ارقام با ما نیست.»

همزمان با این، نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که بر بنیاد بررسی تازه این نهاد، ۹۳ درصد بانوان یا از رسانه‌ها برکنار شده‌اند و یا هم خود شان کارهای شان را ترک کرده‌اند.

ظریف کریمی، رییس دفتر نی، گفت: «سروی را که ما انجام دادیم، نود و سه فیصد خبرنگاران زن فعالیت و کار خبرنگاری را بنا بر مشکلات وضع محدودیت و مسدود شدن رسانه‌ها و مشکلات اقتصادی وظایف شان را ترک کرده‌اند.»

پیش از این، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است که در بیش از یک سال، بیش از ۲۰۰ رسانه به علت چالش‌های اقتصادی متوقف شده اند و بیش از ۶هزار کارمند رسانه‌یی کارهای شان را از دست داده‌اند.

نگرانی سازمان ملل از بی‌کار شدن بانوان خبرنگار در افغانستان

از سویی‌هم، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ می‌گوید که بانوان به علت تصمیم‌های شخصی از کار دست کشیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد در یک گزارش ۳۰ صفحه‌یی به اوضاع بانوان خبرنگار در افغانستان پرداخته و از بی‌کار شدن بانوان خبرنگار نگرانی کرده است.

در گزارش این سازمان آمده است که بحران اقتصادی یکی از علت‌های بی‌کاری بانوان خبرنگار در این کشور است.

بخش زنان سازمان ملل در این گزارش گفته است: «بحران اقتصادی به علت خطر تعطیلی رسانه ها، فضای باز را برای نگهداری کارمندان زن در رسانه ها محدود می کند - زیان اقتصادی مرتبط با خطر ماندن زنان در اتاق های خبر بیشتر است.»

الهه که بیش از دو سال تجربه کاری در یکی از رسانه‌های خصوصی را در افغانستان دارد، می‌گوید پس از تحولات اخیر بی‌کار شده است.

الهه، خبرنگار، گفت: «زمانی که از کار خود پس ماندم و نمی‌توانم برگردم به کار خود، این از نگاه روحی مرا رنج می‌دهد.»

از سویی‌هم، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ می‌گوید که بانوان به علت تصمیم‌های شخصی از کار دست کشیده‌اند.

حیات مهاجر فراهی، معین اطلاعات فرهنگ، گفت: «نظام امارت اسلامی کسی را منع نکرده است اینکه ما گفته باشیم و از سوی نظام گفته شده باشد، این آمار نزد ما است. اما اینکه فیصله شخصی خود شان است و آنها نمی‌خواهند، معاش شان کم شده و یا اداره شان نمی‌خواهد، این ارقام با ما نیست.»

همزمان با این، نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که بر بنیاد بررسی تازه این نهاد، ۹۳ درصد بانوان یا از رسانه‌ها برکنار شده‌اند و یا هم خود شان کارهای شان را ترک کرده‌اند.

ظریف کریمی، رییس دفتر نی، گفت: «سروی را که ما انجام دادیم، نود و سه فیصد خبرنگاران زن فعالیت و کار خبرنگاری را بنا بر مشکلات وضع محدودیت و مسدود شدن رسانه‌ها و مشکلات اقتصادی وظایف شان را ترک کرده‌اند.»

پیش از این، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است که در بیش از یک سال، بیش از ۲۰۰ رسانه به علت چالش‌های اقتصادی متوقف شده اند و بیش از ۶هزار کارمند رسانه‌یی کارهای شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره