Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنجمین سال‌روز جان باختن صمیم فرامرز و رامز احمدی

صمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار طلوع‌نیوز پنج سال پیش از امروز در انفجاری در کابل جان باختند.

صمیم و رامز هنگامی که برای پوشش خبری انفجار بر باشگاه ورزشی میوند در دشت برچی رفته بودند، آماج انفجار دومی قرار گرفتند و جان باختند.

صمیم فرامرز در سال ۱۳۸۸ خورشیدی از لیسه افغان - ترک فارغ شد و تحصیلات عالی خود را در قزاقستان به انجام رسانید.

تمیم، برادر صمیم فرامرز به طلوع‌نیوز گفت: «هر لحظه یادم میاید. پنج سال از شهادتش گذشت، پنج ثانیه هم نتوانستیم دردش را فراموش کنیم.»

عصمت الله نیازی، مسوول خبر طلوع‌نیوز در باره صمیم گفت: «صمیم مثل نامش یک آدم صمیمی، همکار و رفیق صمیمی بود. گاه گاهی که از کار فارغ شده و بیرون می‌رفتیم و باهم می‌نشستیم، علاقه فراوان به ادبیات داشت و شعرهای مولانا را بسیار خوب دکلمه می‌کرد و بسیاری از شعرهای مولانا را حفظ داشت.»

صمیم فرامرز نزدیک به سه سال با طلوع‌نیوز کار کرد.

در سوی دیگر، پدر رامز احمدی به طلوع‌نیوز می‌گوید که هنوز درد از دست دادن پسر جوان‌اش را فراموش نکرده است.

نورالله احمدی، پدر رامز احمدی گفت: «بسیار مشکل است. واقعا زخم او دایم تازه است. آن زخم این‌قدر خطرناک شده که خودم شخصا دچار ده یا دوازده مرض شدیم.»

منیر احمدی از دوستان رامز احمدی گفت: «بسیار آرزوهای بزرگ داشت و همیشه درباره‌ی وطن و هموطنان خود فکر می‌کرد. رامز ‌یک بچه بی‌نهایت خوب بود.»

صمیم فرامرز در رشته خبرنگاری درس خوانده بود و سه سال برای طلوع‌نیوز خبرنگاری کرد و رامز احمدی هم تجربه پنج سال‌ی تصویربرداری را در طلوع‌‌نیوز داشت.

پنجمین سال‌روز جان باختن صمیم فرامرز و رامز احمدی

در سوی دیگر، پدر رامز احمدی به طلوع‌نیوز می‌گوید که هنوز درد از دست دادن پسر جوان‌اش را فراموش نکرده است.

تصویر بندانگشتی

صمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار طلوع‌نیوز پنج سال پیش از امروز در انفجاری در کابل جان باختند.

صمیم و رامز هنگامی که برای پوشش خبری انفجار بر باشگاه ورزشی میوند در دشت برچی رفته بودند، آماج انفجار دومی قرار گرفتند و جان باختند.

صمیم فرامرز در سال ۱۳۸۸ خورشیدی از لیسه افغان - ترک فارغ شد و تحصیلات عالی خود را در قزاقستان به انجام رسانید.

تمیم، برادر صمیم فرامرز به طلوع‌نیوز گفت: «هر لحظه یادم میاید. پنج سال از شهادتش گذشت، پنج ثانیه هم نتوانستیم دردش را فراموش کنیم.»

عصمت الله نیازی، مسوول خبر طلوع‌نیوز در باره صمیم گفت: «صمیم مثل نامش یک آدم صمیمی، همکار و رفیق صمیمی بود. گاه گاهی که از کار فارغ شده و بیرون می‌رفتیم و باهم می‌نشستیم، علاقه فراوان به ادبیات داشت و شعرهای مولانا را بسیار خوب دکلمه می‌کرد و بسیاری از شعرهای مولانا را حفظ داشت.»

صمیم فرامرز نزدیک به سه سال با طلوع‌نیوز کار کرد.

در سوی دیگر، پدر رامز احمدی به طلوع‌نیوز می‌گوید که هنوز درد از دست دادن پسر جوان‌اش را فراموش نکرده است.

نورالله احمدی، پدر رامز احمدی گفت: «بسیار مشکل است. واقعا زخم او دایم تازه است. آن زخم این‌قدر خطرناک شده که خودم شخصا دچار ده یا دوازده مرض شدیم.»

منیر احمدی از دوستان رامز احمدی گفت: «بسیار آرزوهای بزرگ داشت و همیشه درباره‌ی وطن و هموطنان خود فکر می‌کرد. رامز ‌یک بچه بی‌نهایت خوب بود.»

صمیم فرامرز در رشته خبرنگاری درس خوانده بود و سه سال برای طلوع‌نیوز خبرنگاری کرد و رامز احمدی هم تجربه پنج سال‌ی تصویربرداری را در طلوع‌‌نیوز داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره