Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌های مثبت به رهایی مرتضی بهبودی

رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان‌تبار از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌های مثبت داخلی و بیرونی روبه‌رو شده است.

شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در کشور از رهایی مرتضی بهبودی استقبال کرده و آن‌را یک گام مثبت از سوی امارت اسلامی دانسته‌اند.

همزمان بااین، هیات معاونت سازمان ملل متحد، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل ضمن استقبال از این تصمیم، خواهان رهایی برخی فعالان آموزش، حقوق زنان و خبرنگاران نیز از بند امارت اسلامی شده‌اند.

یوناما هم در پیوند به آزادی مرتضی بهبودی گفته است: «یوناما از آزادی روزنامه‌نگار مرتضی بهبودی که از جنوری امسال توسط مقام‌های رسمی افغانستان بازداشت شده بود، استقبال می‌کند. ما همچنان به حمایت فعالانه برای حفاظت از رسانه‌ها و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه ادامه می‌دهیم.»

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل به‌گونه‌ی جداگانه نوشته‌اند که مطیع‌الله ویسا، رسول پارسی، ندا پروانی و ژولیا پارسی باید بی قید و شرط آزاد شوند.

آقای بنت نوشته است: «من از خبر خوش و هرچند دیرهنگام آزادی مرتضی بهبودی استقبال می‌کنم و امیدوارم که اکنون او و خانواده‌اش لحظات آرامی را در کنار هم داشته باشند.»

سازمان عفو بین‌الملل هم نوشته است: «حکم دادگاه طالبان برای آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان، گامی مثبت است. عفو بین‌الملل از مقام‌های طالبان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط فعال آموزشی مطیع الله ویسا، استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر رسول پارسی، زنان معترض هر یک ندا پروانی و ژولیا پارسی و دیگران است که به دلیل انتقاد به‌گونه‌ی خودسرانه دستگیر شده‌اند.»

آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب پشتیبانی جهانی و راهبرد حقوقی گزارش‌گران بدون مرز گفته است: «مرتضی بهبودی بیش از ۹ ماه را در بند سپری کرد و ما آروز داریم که او به‌گونه‌ی فوری با دوستان خانواده و همکاران‌اش بپیوندد و بتواند دوباره فعالیت‌های خود را از سر گیرد.»

شماری از خبرنگاران نیز رهایی مرتضی بهبودی را یک گام مثبت از سوی امارت اسلامی عنوان می‌کنند.

محمد محمدی، خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت سرپرست این است که قضایای مرتبط به کار خبرنگاری را باید از مجرای کمیسیون بررسی شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای حل نماید.»

از سویی‌هم، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تاکید بر پشتیبانی از خبرنگاران دارد و می‌گوید که تخلف‌های رسانه‌ای باید از راه‌های حقوقی حل شود.

مسرور لطفی، عضو رهبری اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است: «هرگاه از طرف جامعه‌ی رسانه‌ای قانونی نقض می‌شود و خبرنگاری قانونی را نقض می‌کند، نیاز است زمانی که بخش‌های امنیتی اقدام می‌کنند و خبرنگار را گرفتار می‌کنند، تمام جزییات را با رسانه‌های شریک ساخته شود.»

اما امارت اسلامی، هدف از بازداشت خبرنگاران را رخ‌دادهای استخباراتی عنوان می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی وقایع چنین است که مربوط به خبرنگاری نیست، بلکه صبغه استخباراتی می‌گیرد و یا اتهام دیگر می‌باشد. بخاطر روشن شدن موضوع، خبرنگاران بعضی اوقات توقیف شده که پس رها شده و یا تنبیه شده‌اند.»

سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز گذشته (چهارشنبه) در خبرنامه‌ای گفته بود که آقای بهبودی در هفتم ماه جنوری سال روان میلادی بازداشت و ۲۸۴ روز را در کابل در بند سپری کرد.

واکنش‌های مثبت به رهایی مرتضی بهبودی

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل به‌گونه‌ی جداگانه نوشته‌اند که مطیع‌الله ویسا، رسول پارسی، ندا پروانی و ژولیا پارسی نیز باید آزاد شوند.

تصویر بندانگشتی

رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان‌تبار از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌های مثبت داخلی و بیرونی روبه‌رو شده است.

شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در کشور از رهایی مرتضی بهبودی استقبال کرده و آن‌را یک گام مثبت از سوی امارت اسلامی دانسته‌اند.

همزمان بااین، هیات معاونت سازمان ملل متحد، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل ضمن استقبال از این تصمیم، خواهان رهایی برخی فعالان آموزش، حقوق زنان و خبرنگاران نیز از بند امارت اسلامی شده‌اند.

یوناما هم در پیوند به آزادی مرتضی بهبودی گفته است: «یوناما از آزادی روزنامه‌نگار مرتضی بهبودی که از جنوری امسال توسط مقام‌های رسمی افغانستان بازداشت شده بود، استقبال می‌کند. ما همچنان به حمایت فعالانه برای حفاظت از رسانه‌ها و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه ادامه می‌دهیم.»

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل به‌گونه‌ی جداگانه نوشته‌اند که مطیع‌الله ویسا، رسول پارسی، ندا پروانی و ژولیا پارسی باید بی قید و شرط آزاد شوند.

آقای بنت نوشته است: «من از خبر خوش و هرچند دیرهنگام آزادی مرتضی بهبودی استقبال می‌کنم و امیدوارم که اکنون او و خانواده‌اش لحظات آرامی را در کنار هم داشته باشند.»

سازمان عفو بین‌الملل هم نوشته است: «حکم دادگاه طالبان برای آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان، گامی مثبت است. عفو بین‌الملل از مقام‌های طالبان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط فعال آموزشی مطیع الله ویسا، استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر رسول پارسی، زنان معترض هر یک ندا پروانی و ژولیا پارسی و دیگران است که به دلیل انتقاد به‌گونه‌ی خودسرانه دستگیر شده‌اند.»

آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب پشتیبانی جهانی و راهبرد حقوقی گزارش‌گران بدون مرز گفته است: «مرتضی بهبودی بیش از ۹ ماه را در بند سپری کرد و ما آروز داریم که او به‌گونه‌ی فوری با دوستان خانواده و همکاران‌اش بپیوندد و بتواند دوباره فعالیت‌های خود را از سر گیرد.»

شماری از خبرنگاران نیز رهایی مرتضی بهبودی را یک گام مثبت از سوی امارت اسلامی عنوان می‌کنند.

محمد محمدی، خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت سرپرست این است که قضایای مرتبط به کار خبرنگاری را باید از مجرای کمیسیون بررسی شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای حل نماید.»

از سویی‌هم، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تاکید بر پشتیبانی از خبرنگاران دارد و می‌گوید که تخلف‌های رسانه‌ای باید از راه‌های حقوقی حل شود.

مسرور لطفی، عضو رهبری اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است: «هرگاه از طرف جامعه‌ی رسانه‌ای قانونی نقض می‌شود و خبرنگاری قانونی را نقض می‌کند، نیاز است زمانی که بخش‌های امنیتی اقدام می‌کنند و خبرنگار را گرفتار می‌کنند، تمام جزییات را با رسانه‌های شریک ساخته شود.»

اما امارت اسلامی، هدف از بازداشت خبرنگاران را رخ‌دادهای استخباراتی عنوان می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی وقایع چنین است که مربوط به خبرنگاری نیست، بلکه صبغه استخباراتی می‌گیرد و یا اتهام دیگر می‌باشد. بخاطر روشن شدن موضوع، خبرنگاران بعضی اوقات توقیف شده که پس رها شده و یا تنبیه شده‌اند.»

سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز گذشته (چهارشنبه) در خبرنامه‌ای گفته بود که آقای بهبودی در هفتم ماه جنوری سال روان میلادی بازداشت و ۲۸۴ روز را در کابل در بند سپری کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره