Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش‌گران بدون مرز: افغانستان در میان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش گفته است که ویتنام، روسیه و افغانستان از خطرناک‌‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند.

در گزارش سال ۲۰۲۳ این نهاد آمده است که امارت اسلامی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده‌ و خبرنگاران را به اتهام "جاسوسی" بازداشت می‌کند.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز نوشته است: «اتهام‌های جاسوسی علیه خبرنگارن از مواردی است که در افغانستان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. طالبان از زمان بازپس‌گیری قدرت در آگست ۲۰۲۱ رسانه‌های مستقل را سرکوب می‌کنند. آن‌ها [طالبان] در سال ۲۰۲۳ بیست‌ویک خبرنگار را زندانی کرده‌ و سه روزنامه‌نگار در حال حاضر در بازداشت هستند.»

برخی خبرنگاران از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای دست‌رسی بهتر رسانه‌ها به اطلاعات، قانون مشخصی برای رسانه‌ها تدوین کند. 

احد تنها خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی در بخش اطلاع‌رسانی قوانین اطلاعات را برای خبرنگاران تصویب بکند تا بتوانیم بیشتر به اطلاعات دست‌رسی پیدا بکنیم.»

اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهد تا به چالش‌های خبرنگاران از مجرای قانون رسیدگی کند.

حجت‌الله مجددی رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «هر اقدامی که می‌کنیم باید از مجرای قانونی انجام بدهیم که ما کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای داریم، اگر این اقدام‌ها از آن مجرا می‌شود باور دارم که مورد انتقاد هیچ مرجع قرار نخواهد گرفت.»

اما امارت اسلامی با رد گزارش سالانه سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید که رسانه‌ها در افغانستان فعالیت و آزادی کامل خود را مطابق به ارزش‌های اسلامی و قانونی دارند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «رسانه‌ها در افغانستان بدون شک فعالیت خود را دارند و آزاد هستند. هیچ تهدید و مشکلی در برابر آنان نیست. در بعضی حوادث اگر زیانی دیده‌اند، حادثه بوده که بعضی وقت داعشی‌ها وحشت ایجاد کردند ولی در عموم افغانستان امن‌ترین جای برای خبرنگاران است.»

این در حالی‌ست که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نیز در آخرین گزارش سال ۲۰۲۳ از کشته شدن دوازده خبرنگار در آسیا خبر داده و گفته است که از میان این دوازده خبرنگار، دو نفر آنان از افغانستان بودند.

گزارش‌گران بدون مرز: افغانستان در میان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران

امارت اسلامی با رد گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید که رسانه‌ها در افغانستان فعالیت و آزادی کامل خود را مطابق به ارزش‌های اسلامی دارند.

تصویر بندانگشتی

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش گفته است که ویتنام، روسیه و افغانستان از خطرناک‌‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند.

در گزارش سال ۲۰۲۳ این نهاد آمده است که امارت اسلامی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده‌ و خبرنگاران را به اتهام "جاسوسی" بازداشت می‌کند.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز نوشته است: «اتهام‌های جاسوسی علیه خبرنگارن از مواردی است که در افغانستان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. طالبان از زمان بازپس‌گیری قدرت در آگست ۲۰۲۱ رسانه‌های مستقل را سرکوب می‌کنند. آن‌ها [طالبان] در سال ۲۰۲۳ بیست‌ویک خبرنگار را زندانی کرده‌ و سه روزنامه‌نگار در حال حاضر در بازداشت هستند.»

برخی خبرنگاران از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای دست‌رسی بهتر رسانه‌ها به اطلاعات، قانون مشخصی برای رسانه‌ها تدوین کند. 

احد تنها خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی در بخش اطلاع‌رسانی قوانین اطلاعات را برای خبرنگاران تصویب بکند تا بتوانیم بیشتر به اطلاعات دست‌رسی پیدا بکنیم.»

اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهد تا به چالش‌های خبرنگاران از مجرای قانون رسیدگی کند.

حجت‌الله مجددی رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «هر اقدامی که می‌کنیم باید از مجرای قانونی انجام بدهیم که ما کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای داریم، اگر این اقدام‌ها از آن مجرا می‌شود باور دارم که مورد انتقاد هیچ مرجع قرار نخواهد گرفت.»

اما امارت اسلامی با رد گزارش سالانه سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید که رسانه‌ها در افغانستان فعالیت و آزادی کامل خود را مطابق به ارزش‌های اسلامی و قانونی دارند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «رسانه‌ها در افغانستان بدون شک فعالیت خود را دارند و آزاد هستند. هیچ تهدید و مشکلی در برابر آنان نیست. در بعضی حوادث اگر زیانی دیده‌اند، حادثه بوده که بعضی وقت داعشی‌ها وحشت ایجاد کردند ولی در عموم افغانستان امن‌ترین جای برای خبرنگاران است.»

این در حالی‌ست که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نیز در آخرین گزارش سال ۲۰۲۳ از کشته شدن دوازده خبرنگار در آسیا خبر داده و گفته است که از میان این دوازده خبرنگار، دو نفر آنان از افغانستان بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره