Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از شیوع بیماری پوستی‌ لمپی‌سکین در پکتیا

بیماری پوستی لمپی‌سکین یا بیماری پوستی گاوها در پکتیا شماری زیادی از حیوانات خانگی را از بین برده است و به گونه کم‌ پیشینه در حال افزایش است.

بر بنیاد گزارش‌ها تاکنون دست‌کم ۹۰۰ حیوان در اثر این بیماری در شهر گردیز و شماری از ولسوالی‌های پکتیا از بین رفته اند.

مالداران، این بیماری را بزرگترین تهدید می‌دانند و می‌گویند که اگر این بیماری مهار نشود، زیان‌های هنگفتی برای آنان به بار خواهد آمد.

شير محمد، مالدار، گفت: «این مرض ساری است و به دیگر حیوانات انتقال می‌کند مانند ویروس کرونا در این مرض پنج و یا شش روز تب دارد و بعد از ان دانه‌های روی پوست شان پیدا می‌شود.»

امیر محمد، یک مالدار دیگر در پکتیا، می‌گوید: «گاو خود ما نیز به این مرض گرفتار است ما حتا توان مالی واکسین آنرا نداریم.»

به گفته‌ مالداران در پکتیا، در حالی که این بیماری تاکنون صدها گاو را از بین برده است، اما برای درمان آن هیچ داروی در دست نیست.

خير محمد، مالدار، می‌گوید: «اگر حکومت مهربانی بکند که با مردم همکاری کند، حیوانات زیاد هستند و در ولسوالی‌های همجوار زیادتر حیوانات تلف شدند.»

از سوی دیگر، رییس زراعت پکتیا می‌گوید که هرچند این بیماری داروی مشخصی ندارد، اما برخی از واکسین‌ها و داروهای موثر برای مالداران توزیع شده اند.

عبدالروف سعيد، رییس زراعت ومالداری پکتیا، گفت: «ریاست صحت حیوانی یک آمریت دارد که و در ولایت‌های مختلف پزشک دارند و برای داکترها رهنمایی لازم صورت گرفته است و دواهای مختلف که در این مرض اثر دارد.»

قيام الدين، پزشک حیوانی، می‌گوید: «این یک مرض ویروسی است تداوی ندارد بخاطریکه این مرض بالای حیوان حمله نکند باید انتی‌بیوتیک و ضد حساسیت استفاده شود.»

در همین حال، برای جلوگیری از انتقال این بیماری حیوانی به انسان ها، شهرداری گردیز فروش گوشت گاو را در این شهر ممنوع کرده است.

نگرانی‌ها از شیوع بیماری پوستی‌ لمپی‌سکین در پکتیا

مالداران، این بیماری را بزرگترین تهدید می‌دانند و می‌گویند که اگر این بیماری مهار نشود زیان‌های هنگفتی برای آنان به بار خواهد آمد.

تصویر بندانگشتی

بیماری پوستی لمپی‌سکین یا بیماری پوستی گاوها در پکتیا شماری زیادی از حیوانات خانگی را از بین برده است و به گونه کم‌ پیشینه در حال افزایش است.

بر بنیاد گزارش‌ها تاکنون دست‌کم ۹۰۰ حیوان در اثر این بیماری در شهر گردیز و شماری از ولسوالی‌های پکتیا از بین رفته اند.

مالداران، این بیماری را بزرگترین تهدید می‌دانند و می‌گویند که اگر این بیماری مهار نشود، زیان‌های هنگفتی برای آنان به بار خواهد آمد.

شير محمد، مالدار، گفت: «این مرض ساری است و به دیگر حیوانات انتقال می‌کند مانند ویروس کرونا در این مرض پنج و یا شش روز تب دارد و بعد از ان دانه‌های روی پوست شان پیدا می‌شود.»

امیر محمد، یک مالدار دیگر در پکتیا، می‌گوید: «گاو خود ما نیز به این مرض گرفتار است ما حتا توان مالی واکسین آنرا نداریم.»

به گفته‌ مالداران در پکتیا، در حالی که این بیماری تاکنون صدها گاو را از بین برده است، اما برای درمان آن هیچ داروی در دست نیست.

خير محمد، مالدار، می‌گوید: «اگر حکومت مهربانی بکند که با مردم همکاری کند، حیوانات زیاد هستند و در ولسوالی‌های همجوار زیادتر حیوانات تلف شدند.»

از سوی دیگر، رییس زراعت پکتیا می‌گوید که هرچند این بیماری داروی مشخصی ندارد، اما برخی از واکسین‌ها و داروهای موثر برای مالداران توزیع شده اند.

عبدالروف سعيد، رییس زراعت ومالداری پکتیا، گفت: «ریاست صحت حیوانی یک آمریت دارد که و در ولایت‌های مختلف پزشک دارند و برای داکترها رهنمایی لازم صورت گرفته است و دواهای مختلف که در این مرض اثر دارد.»

قيام الدين، پزشک حیوانی، می‌گوید: «این یک مرض ویروسی است تداوی ندارد بخاطریکه این مرض بالای حیوان حمله نکند باید انتی‌بیوتیک و ضد حساسیت استفاده شود.»

در همین حال، برای جلوگیری از انتقال این بیماری حیوانی به انسان ها، شهرداری گردیز فروش گوشت گاو را در این شهر ممنوع کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره