Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: بیش از ۲۰ مکتب در فاریاب به بازسازی نیاز دارد

مسوولان معارف فاریاب می‌گویند که تنها در ولسوالی دولت‌آباد این ولایت، بیش از بیست مکتب به بازسازی و نوسازی نیاز دارند.

به گفته‌ی آنان، بیشتر این مکتب‌ها در اثر جنگ‌های گذشته آسیب دیده اند. 

جنگ و درگیری‌های گذشته افزون بر زیان‌های جانی و مالی، نهادهای آموزشی را نیز آسیب رسانده است. لیسه‌ی عبدالرحمن شهید یکی از این مکتب‌ها است.

احسان الله، دانش‌آموز، گفت: «جنگ بود مکتب ما خراب شد، راکت پایان شده آمد اینجا دروازه خراب شد کلکین آیینه هیچ چیز نیست اینجا.»

زین الله، دانش‌آموز، گفت: «یک سال می‌شود جنگ بود حال شکر فضل خدا آرامی شده است، بازهم اثرات جنگ هنوز معلوم می‌شود کلکین نداریم دروازه‌های ما خراب است.»

افزون بربازسازی این مکتب‌ها، دانش‌آموزان نیزمی‌گویند که به علت کمبود کتاب و لوازم درسی به مشکل روبه‌رو استند. آنان از وزارت معارف می‌خواهند که به مشکلات شان رسیدگی کند.

عبدالرازق، دانش‌آموز، گفت: « کتاب‌ها کمبود است استاد کمبود داریم ما از ارگان‌های دولتی می‌خواهیم که در مکتب ما کوشش کند که همین کمبودهای ما را برآورده کند.»

عبدالنافع، یکی دیگر از دانش‌آموزان، می‌گوید:«مکتب ما اینجا جنگ شد طیاره زد حالی شیشه نداره دروازه نداره حالا چکک هم می‌کند از بالا.»

ازسوی دیگر، رییس معارف فاریاب نیز این چالش ها را تایید می‌کند.

مولوی حفیظ الله، رییس معارف فاریاب گفت: «طیاره‌ها آمده بمبارد کرده ما رفته از نزدیک دیدیم سقف مکتب ویران شده حتا شاگرد ها در طبقه بالا درس خوانده نمی‌توانند در طبقه پایین درس می‌خوانند.»

محمد عیسی شریفی، ولسوال دولت‌آباد فاریاب، گفت: «امکان دارد که یک فاجعه واقع شود امکان دارد خنکی به اینها ضرر برساند، به همین خاطر کسایکه کمک می‌کنند از دفترهای محترم تقاضا داریم که در این باره توجه کنند.»

پیش ازین رییس معارف فاریاب گفته بود که بیش از دوصد باب مکتب در این ولایت ساختمان ندارند و از نهاد های مددرسان خواسته بود که آنان را در این راستا یاری رسانند.

مسوولان: بیش از ۲۰ مکتب در فاریاب به بازسازی نیاز دارد

افزون بربازسازی این مکتب‌ها، دانش‌آموزان نیزمی‌گویند که به علت کمبود کتاب و لوازم درسی به مشکل روبه‌رو استند. آنان از وزارت معارف می‌خواهند که به مشکلات شان رسیدگی کند.

Thumbnail

مسوولان معارف فاریاب می‌گویند که تنها در ولسوالی دولت‌آباد این ولایت، بیش از بیست مکتب به بازسازی و نوسازی نیاز دارند.

به گفته‌ی آنان، بیشتر این مکتب‌ها در اثر جنگ‌های گذشته آسیب دیده اند. 

جنگ و درگیری‌های گذشته افزون بر زیان‌های جانی و مالی، نهادهای آموزشی را نیز آسیب رسانده است. لیسه‌ی عبدالرحمن شهید یکی از این مکتب‌ها است.

احسان الله، دانش‌آموز، گفت: «جنگ بود مکتب ما خراب شد، راکت پایان شده آمد اینجا دروازه خراب شد کلکین آیینه هیچ چیز نیست اینجا.»

زین الله، دانش‌آموز، گفت: «یک سال می‌شود جنگ بود حال شکر فضل خدا آرامی شده است، بازهم اثرات جنگ هنوز معلوم می‌شود کلکین نداریم دروازه‌های ما خراب است.»

افزون بربازسازی این مکتب‌ها، دانش‌آموزان نیزمی‌گویند که به علت کمبود کتاب و لوازم درسی به مشکل روبه‌رو استند. آنان از وزارت معارف می‌خواهند که به مشکلات شان رسیدگی کند.

عبدالرازق، دانش‌آموز، گفت: « کتاب‌ها کمبود است استاد کمبود داریم ما از ارگان‌های دولتی می‌خواهیم که در مکتب ما کوشش کند که همین کمبودهای ما را برآورده کند.»

عبدالنافع، یکی دیگر از دانش‌آموزان، می‌گوید:«مکتب ما اینجا جنگ شد طیاره زد حالی شیشه نداره دروازه نداره حالا چکک هم می‌کند از بالا.»

ازسوی دیگر، رییس معارف فاریاب نیز این چالش ها را تایید می‌کند.

مولوی حفیظ الله، رییس معارف فاریاب گفت: «طیاره‌ها آمده بمبارد کرده ما رفته از نزدیک دیدیم سقف مکتب ویران شده حتا شاگرد ها در طبقه بالا درس خوانده نمی‌توانند در طبقه پایین درس می‌خوانند.»

محمد عیسی شریفی، ولسوال دولت‌آباد فاریاب، گفت: «امکان دارد که یک فاجعه واقع شود امکان دارد خنکی به اینها ضرر برساند، به همین خاطر کسایکه کمک می‌کنند از دفترهای محترم تقاضا داریم که در این باره توجه کنند.»

پیش ازین رییس معارف فاریاب گفته بود که بیش از دوصد باب مکتب در این ولایت ساختمان ندارند و از نهاد های مددرسان خواسته بود که آنان را در این راستا یاری رسانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره