Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی آموزگار؛ آموزگاران بر باز گشایی مکاتب دختران تاکید کردند

شماری از آموزگاران در مراسم بزرگداشت از روز آموزگار خواهان بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌های دختران شدند.

این آموزگاران می‌افزایند که محروم ماندن دختران از آموزش به سود کشور نیست و افغانستان نیاز جدی به زنان بادانش دارد.

زهره احمدزی، آموزگار بدخشان، گفت: «دختران ما از سواد بی بهره استند فعلن، مثلن به ما در حکومت اسلامی به داکتر زن لازم است، فرض کنید که یک زن بیمار ولادت است ما او را نمی‌توانیم پیش داکتر مرد ببریم.»

محمد طیب راهش، آموزگار پروان، گفت: «کسانی که تعلیم می‌بینند و مکتب می‌خوانند، یک مادر خوب شده می‌توانند، یک اولاد خوب تربیه کرده می‌توانند.»

در همین‌ حال، شماری از آموزگاران از تنخواه ناچیز و نداشتن خانه شکایت می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که زمینی به آنان توزیع شود تا خانه بسازند.

سیدافضل هاشمی، آموزگار پروان، گفت: «معاش مان به وقت زمانش پرداخته شود یک و دوم این‌که عزیزی بانک وقتی معاش دادن رویه خشن می‌کند.»

عبدالحی اسعدی، آموزگار بدخشان، گفت: «با این معاش گذاره اش نمی‌شود مجبور است که کار شاقه بکند و تا که امرار حیات خود و اولادهایش شود.»

از سویی‌هم، مسوولان معارف می‌گویند در باره بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران تصمیم گرفته نشده است.

محمد حسن حقانی، رییس معارف پروان، گفت: «شرایطش ازین مردم برابر شود یا کدام پالیسی که امارت اسلامی در نظر گرفته تکمیل شود باز می‌شود مشکلی نیست.»

با گذشت بیش از۳۸۰ روز ازبسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم و خواست‌های داخلی و جهانی هنوز هم دروازه مکتب‌های دختران بازگشایی نشده است و روشن نیست که چه زمانی بازگشایی خواهند شد.

روز جهانی آموزگار؛ آموزگاران بر باز گشایی مکاتب دختران تاکید کردند

از سویی‌هم، مسوولان معارف می‌گویند در باره بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران تصمیم گرفته نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از آموزگاران در مراسم بزرگداشت از روز آموزگار خواهان بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌های دختران شدند.

این آموزگاران می‌افزایند که محروم ماندن دختران از آموزش به سود کشور نیست و افغانستان نیاز جدی به زنان بادانش دارد.

زهره احمدزی، آموزگار بدخشان، گفت: «دختران ما از سواد بی بهره استند فعلن، مثلن به ما در حکومت اسلامی به داکتر زن لازم است، فرض کنید که یک زن بیمار ولادت است ما او را نمی‌توانیم پیش داکتر مرد ببریم.»

محمد طیب راهش، آموزگار پروان، گفت: «کسانی که تعلیم می‌بینند و مکتب می‌خوانند، یک مادر خوب شده می‌توانند، یک اولاد خوب تربیه کرده می‌توانند.»

در همین‌ حال، شماری از آموزگاران از تنخواه ناچیز و نداشتن خانه شکایت می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که زمینی به آنان توزیع شود تا خانه بسازند.

سیدافضل هاشمی، آموزگار پروان، گفت: «معاش مان به وقت زمانش پرداخته شود یک و دوم این‌که عزیزی بانک وقتی معاش دادن رویه خشن می‌کند.»

عبدالحی اسعدی، آموزگار بدخشان، گفت: «با این معاش گذاره اش نمی‌شود مجبور است که کار شاقه بکند و تا که امرار حیات خود و اولادهایش شود.»

از سویی‌هم، مسوولان معارف می‌گویند در باره بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران تصمیم گرفته نشده است.

محمد حسن حقانی، رییس معارف پروان، گفت: «شرایطش ازین مردم برابر شود یا کدام پالیسی که امارت اسلامی در نظر گرفته تکمیل شود باز می‌شود مشکلی نیست.»

با گذشت بیش از۳۸۰ روز ازبسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم و خواست‌های داخلی و جهانی هنوز هم دروازه مکتب‌های دختران بازگشایی نشده است و روشن نیست که چه زمانی بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره