Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تدریس مضمون‌های سیاسی و حقوقی از سوی عالمان دین در دانشگاه‌‌ها

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با عالمان دین در کندهار می‌گوید که عالمان دینی جذب شده در دانشگاه‌ها، افزون بر شرعیات، مضمون‌های سیاسی و حقوقی را نیز تدریس خواهند کرد.

به گفته آقای ندیم، عالمان که مهارت ویژه در تدریس علوم دینی دارند، بدون آزمون به حیث استاد دانشگاه جذب خواهند شد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «نام نویسی علمای کرام در سطح همین حوزه و زون آغاز می‌شود. علمای کرام در مضمون ثقافت اسلامی کار کرده می‌توانند، در شرعیات کار کرده می‌توانند، در سیاست و حقوق کار کرده می‌توانند.»

سر پرست وزازت تحصیلات عالی می‌افزاید که روند جذب عالمان دین در دانشگاه‌های حوزه جنوب کشور هفته آینده آغاز خواهد شد.

ندا محمد ندیم دراین نشست می‌گوید: «من ان‌شاءالله این مورد را با امیرالمؤمنین صاحب شریک خواهم ساخت، اگر در دیگر مضامین ده امتیاز باشد، در مضمون این شیخ عالیقدر باید بیست امتیاز داده شود.»

در همین حال، شماری از عالمان دین بر جذب افراد شایسته به عنوان استاد دانشگاه تأکید می‌کنند. 

نیک محمد، عالم دین، گفت: «به شیخ‌های بزرگ باید زمینه تدریس در دانشگاه فراهم شود، تکرار می‌کنم به شکل فوق العاده. به آن اندازه چالش‌ها برای شان ایجاد نشود قسمی‌که به ما ایجاد شده بود.»

محمد  عمر خطابی، یک عالم دین دیگر، گفت: «علمای که برای این مقصد و هدف، به دانشگاه انتخاب می‌شوند، باید صلاحیت و توانمندی در آن وجود داشته باشد.» 

سرپرست وزارت تحصیلات تأکید می‌کند که بدون ماهرین علوم دینی، سایر کسانی که علوم دینی و عصری را کسب کرده‌اند و می‌خواهند در دانشگاه ها تدریس کنند، از طریق آزمون جذب خواهند شد.

تدریس مضمون‌های سیاسی و حقوقی از سوی عالمان دین در دانشگاه‌‌ها

به گفته آقای ندیم، عالمان که مهارت ویژه در تدریس علوم دینی دارند، بدون آزمون به حیث استاد دانشگاه جذب خواهند شد.

Thumbnail

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با عالمان دین در کندهار می‌گوید که عالمان دینی جذب شده در دانشگاه‌ها، افزون بر شرعیات، مضمون‌های سیاسی و حقوقی را نیز تدریس خواهند کرد.

به گفته آقای ندیم، عالمان که مهارت ویژه در تدریس علوم دینی دارند، بدون آزمون به حیث استاد دانشگاه جذب خواهند شد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «نام نویسی علمای کرام در سطح همین حوزه و زون آغاز می‌شود. علمای کرام در مضمون ثقافت اسلامی کار کرده می‌توانند، در شرعیات کار کرده می‌توانند، در سیاست و حقوق کار کرده می‌توانند.»

سر پرست وزازت تحصیلات عالی می‌افزاید که روند جذب عالمان دین در دانشگاه‌های حوزه جنوب کشور هفته آینده آغاز خواهد شد.

ندا محمد ندیم دراین نشست می‌گوید: «من ان‌شاءالله این مورد را با امیرالمؤمنین صاحب شریک خواهم ساخت، اگر در دیگر مضامین ده امتیاز باشد، در مضمون این شیخ عالیقدر باید بیست امتیاز داده شود.»

در همین حال، شماری از عالمان دین بر جذب افراد شایسته به عنوان استاد دانشگاه تأکید می‌کنند. 

نیک محمد، عالم دین، گفت: «به شیخ‌های بزرگ باید زمینه تدریس در دانشگاه فراهم شود، تکرار می‌کنم به شکل فوق العاده. به آن اندازه چالش‌ها برای شان ایجاد نشود قسمی‌که به ما ایجاد شده بود.»

محمد  عمر خطابی، یک عالم دین دیگر، گفت: «علمای که برای این مقصد و هدف، به دانشگاه انتخاب می‌شوند، باید صلاحیت و توانمندی در آن وجود داشته باشد.» 

سرپرست وزارت تحصیلات تأکید می‌کند که بدون ماهرین علوم دینی، سایر کسانی که علوم دینی و عصری را کسب کرده‌اند و می‌خواهند در دانشگاه ها تدریس کنند، از طریق آزمون جذب خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره