Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ویرانی ۶هزار خانه در دو ولسوالی هلمند در جنگ‌های ۲۰ ساله

مسوولان محلی هلمند می‌گویند که در نبرد‌های بیست سال گذشته دست‌کم ۶ هزارخانه در این ولایت ویران شده‌اند.

به گفته‌ی آنان، از این میان، تنها برای بیش از۲ هزارخانواده کمک کرده‌اند تا خانه‌های خود را باز‌سازی کنند.

مولوی الله‌داد انقیادی، رییس امور مهاجرین وعودت‌کنندگان هلمند، گفت: «حدود پنج‌هزار خانه در مرکز و ولسوالی هلمند در جریان جنگ زیان رسیده است و از این میان حدود دوهزار و پنج‌صد خانه به همکاری شماری از موسسات ترمیم شده است.»

این خانه‌ها در ولسوالی های نهرسراج و گرشک هلمند در جنگ‌های بیست سال گذشته، ویران شده‌اند.

شماری از باشندگان این ولایت می‌پذیرند که در این نبرد‌ها، افزون بر تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی نیز دیده‌اند.

آنان می‌افزایند که توان مالی برای بازسازی خانه‌های شان را ندارند و تاکنون، هیچ گونه کمکی دریافت نکرده‌اند.

شریف الله، باشنده ولسوالی نهرسراج – هلمند، گفت: «خانه‌های ما بمبارد شد، برادرم کشته شد، خودم و پدرم زخمی شدیم، روزگار‌های خراب است و توته توته استیم، هیچ کسی با ما کمک نکرده است.»

محمد ولی، باشنده ولسوالی نهرسراج – هلمند، گفت: «هیچ کسی به ما کمک نکرده است، خواست ما این است که با ما کمک صورت گیرد و خانه‌های ما آباد شود.»

الله نظر، باشنده ولسوالی گریشک – هلمند، گفت: «بمبارد خانه‌های ما را هموار کرد و حالا توان جور کردن آن را ندارم.»

این در حالی است که شماری از باشندگان هلمند که در اثر بمباران نیرو‌های خارجی خانه‌های ‌شان ویران شده‌اند و برخی از اعضای خانواد‌های شان را از دست داده‌اند خواهان عدالت و پرداخت غرامت استند.

ویرانی ۶هزار خانه در دو ولسوالی هلمند در جنگ‌های ۲۰ ساله

به گفته‌ی آنان، از این میان، تنها برای بیش از۲ هزارخانواده کمک کرده‌اند تا خانه‌های خود را باز‌سازی کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی هلمند می‌گویند که در نبرد‌های بیست سال گذشته دست‌کم ۶ هزارخانه در این ولایت ویران شده‌اند.

به گفته‌ی آنان، از این میان، تنها برای بیش از۲ هزارخانواده کمک کرده‌اند تا خانه‌های خود را باز‌سازی کنند.

مولوی الله‌داد انقیادی، رییس امور مهاجرین وعودت‌کنندگان هلمند، گفت: «حدود پنج‌هزار خانه در مرکز و ولسوالی هلمند در جریان جنگ زیان رسیده است و از این میان حدود دوهزار و پنج‌صد خانه به همکاری شماری از موسسات ترمیم شده است.»

این خانه‌ها در ولسوالی های نهرسراج و گرشک هلمند در جنگ‌های بیست سال گذشته، ویران شده‌اند.

شماری از باشندگان این ولایت می‌پذیرند که در این نبرد‌ها، افزون بر تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی نیز دیده‌اند.

آنان می‌افزایند که توان مالی برای بازسازی خانه‌های شان را ندارند و تاکنون، هیچ گونه کمکی دریافت نکرده‌اند.

شریف الله، باشنده ولسوالی نهرسراج – هلمند، گفت: «خانه‌های ما بمبارد شد، برادرم کشته شد، خودم و پدرم زخمی شدیم، روزگار‌های خراب است و توته توته استیم، هیچ کسی با ما کمک نکرده است.»

محمد ولی، باشنده ولسوالی نهرسراج – هلمند، گفت: «هیچ کسی به ما کمک نکرده است، خواست ما این است که با ما کمک صورت گیرد و خانه‌های ما آباد شود.»

الله نظر، باشنده ولسوالی گریشک – هلمند، گفت: «بمبارد خانه‌های ما را هموار کرد و حالا توان جور کردن آن را ندارم.»

این در حالی است که شماری از باشندگان هلمند که در اثر بمباران نیرو‌های خارجی خانه‌های ‌شان ویران شده‌اند و برخی از اعضای خانواد‌های شان را از دست داده‌اند خواهان عدالت و پرداخت غرامت استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره