Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارخانه‌ ذوب آهن برای نخستین‌بار در لوگر ساخته می‌شود

قرار است یک کارخانه ذوب آهن به ارزش ۲۰ میلیون دالر امریکایی در پارک‌ صنعتی ولایت لوگر ساخته شود.

کارخانه ذوب آهن برای نخستین‌بار در لوگر ساخته می‌شود.

مسوولان محلی می‌افزایند که با ساخت این کارخانه، برای دست‌کم یک هزار تن زمینه کار فراهم خواهد شد. آنان از سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا در پارک صنعتی لوگر که همه سهولت‌ها در آن فراهم می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.

میرهاشم حزب‌الله، ولسوال محمدآغه لوگر، گفت: «نزدیک به بیست میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده است، کارهایش تکمیل شده و در آینده نزدیک کارهای آن آغاز خواهد شد.»

محمد سرور حقانی، آمر صنعت و تجارت لوگر، گفت: «تجاران ما می‌توانند به اطمینان کامل بیایند و اینجا سرمایه گذاری کنند، تا اینکه از یک طرف اقتصاد کشور رشد پیدا کند و از طرف دیگر فقر و بی کاری کاهش پیدا کند.»

پارک صنعتی لوگر در پانزده کیلومتری دروازه ورودی کابل - لوگر در ولسوالی محمدآغه موقعیت دارد که در حدود ۵۰۰ جریب زمین ساخته شده است.

از سویی‌هم، باشند‌گان لوگر از ایجاد این کارخانه که انتظار می‌رود برای شماری زمینه کار فراهم کند، خرسند استند.

محمدابراهیم، باشنده ولسوالی محمدآغه لوگر، گفت: «تمام مردم بی‌کار اند. کار و بار نیست، مردم پول ندارند، اگر اینجا کار پیدا شود، خیلی خوب است.»

امین‌الله، باشنده ولسوالی محمدآغه لوگر، گفت: «باید اینجا کار پیدا شود تا کار کنیم و این منطقه آباد شود. ما می‌خواهیم که این شرکت فعال شود.»

در همین حال، شمار دیگر از باشنده‌گان ولسوالی محمد آغه لوگر از حکومت سرپرست، خواست‌هایی دارند.

اصیل خان احمدزی، باشنده ولسوالی محمدآغه لوگر، گفت: «افرادی که بی‌کار استند، زمینه کار برای شان فراهم شود. پروژه‌های مس‌عینک و پروژه‌هایی دیگر زیربنایی که است باید بر آن توجه زیادی صورت گیرد.»

پارک صنعتی ولایت لوگر در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد که سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته به علت اوضاع بد امنیتی نتوانستند در این پارک سرمایه‌گذاری کنند.

کارخانه‌ ذوب آهن برای نخستین‌بار در لوگر ساخته می‌شود

در همین حال، شمار دیگر از باشنده‌گان ولسوالی محمد آغه لوگر از حکومت سرپرست، خواست‌هایی دارند.

تصویر بندانگشتی

قرار است یک کارخانه ذوب آهن به ارزش ۲۰ میلیون دالر امریکایی در پارک‌ صنعتی ولایت لوگر ساخته شود.

کارخانه ذوب آهن برای نخستین‌بار در لوگر ساخته می‌شود.

مسوولان محلی می‌افزایند که با ساخت این کارخانه، برای دست‌کم یک هزار تن زمینه کار فراهم خواهد شد. آنان از سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا در پارک صنعتی لوگر که همه سهولت‌ها در آن فراهم می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.

میرهاشم حزب‌الله، ولسوال محمدآغه لوگر، گفت: «نزدیک به بیست میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده است، کارهایش تکمیل شده و در آینده نزدیک کارهای آن آغاز خواهد شد.»

محمد سرور حقانی، آمر صنعت و تجارت لوگر، گفت: «تجاران ما می‌توانند به اطمینان کامل بیایند و اینجا سرمایه گذاری کنند، تا اینکه از یک طرف اقتصاد کشور رشد پیدا کند و از طرف دیگر فقر و بی کاری کاهش پیدا کند.»

پارک صنعتی لوگر در پانزده کیلومتری دروازه ورودی کابل - لوگر در ولسوالی محمدآغه موقعیت دارد که در حدود ۵۰۰ جریب زمین ساخته شده است.

از سویی‌هم، باشند‌گان لوگر از ایجاد این کارخانه که انتظار می‌رود برای شماری زمینه کار فراهم کند، خرسند استند.

محمدابراهیم، باشنده ولسوالی محمدآغه لوگر، گفت: «تمام مردم بی‌کار اند. کار و بار نیست، مردم پول ندارند، اگر اینجا کار پیدا شود، خیلی خوب است.»

امین‌الله، باشنده ولسوالی محمدآغه لوگر، گفت: «باید اینجا کار پیدا شود تا کار کنیم و این منطقه آباد شود. ما می‌خواهیم که این شرکت فعال شود.»

در همین حال، شمار دیگر از باشنده‌گان ولسوالی محمد آغه لوگر از حکومت سرپرست، خواست‌هایی دارند.

اصیل خان احمدزی، باشنده ولسوالی محمدآغه لوگر، گفت: «افرادی که بی‌کار استند، زمینه کار برای شان فراهم شود. پروژه‌های مس‌عینک و پروژه‌هایی دیگر زیربنایی که است باید بر آن توجه زیادی صورت گیرد.»

پارک صنعتی ولایت لوگر در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد که سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته به علت اوضاع بد امنیتی نتوانستند در این پارک سرمایه‌گذاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره