Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پروژه تحکیم کاری اطراف دریای آمو در بلخ آغاز شد

کار پروژه تحکیم کاری اطراف دریای آمو در ولسوالی شورتپه بلخ آغاز شده است.
مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که با تکمیل شدن کار تحکیم اطراف دریای آمو در این ولسوالی، از تخریب خانه‌های اطراف این دریا جلوگیری خواهد شد.

مجیب الرحمان عمر، معین انرژی و آب، گفت: «کار خود را در چهار یا پنج ولایت به خاطر تحکیم اطراف دریای آمو شروع می‌کنیم و کار از ولسوالی شورتپه آغاز می‌شود؛ چون این محل نسبت به دیگر محلات با تهدید زیادتر روبه‌رو است.»

در همین حال، خانواده‌هایی که خانه‌های‌شان از اثر آب خیزی‌ها از بین رفته است، از این اقدام حکومت سرپرست خرسند استند.

سید محمد، باشنده ولسوالی شورپته، گفت: «سال از دوازده ماه و ۲۴ساعت آب دریای آمو ما را تهدید می‌کند.»

عبدالله عابد، باشنده ولسوالی شورپته، گفت: «در دو کیلومتر که ۲ هزار خانواده زندگی می‌کردند، خانه‌های شان را آب برده است.»

جمعه مراد، باشنده ولسوالی شورپته، گفت: «برخی از مردم به خاطر در امان ماندن از تهدید آب از اینجا کوچ کرده‌اند و در جای دیگر خانه ساخته اند.»

به گفته مسوولان، کار تحکیم دریای آمو با هزینه دو میلیارد افغانی در بلخ آغاز شده است و پس از آن در ولایت‌های، جوزجان، کندز، تخار و بدخشان نیز آغاز خواهد شد.

پروژه تحکیم کاری اطراف دریای آمو در بلخ آغاز شد

در همین حال، خانواده‌هایی که خانه‌های‌شان از اثر آب خیزی‌ها از بین رفته است، از این اقدام حکومت سرپرست خرسند استند.

تصویر بندانگشتی

کار پروژه تحکیم کاری اطراف دریای آمو در ولسوالی شورتپه بلخ آغاز شده است.
مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که با تکمیل شدن کار تحکیم اطراف دریای آمو در این ولسوالی، از تخریب خانه‌های اطراف این دریا جلوگیری خواهد شد.

مجیب الرحمان عمر، معین انرژی و آب، گفت: «کار خود را در چهار یا پنج ولایت به خاطر تحکیم اطراف دریای آمو شروع می‌کنیم و کار از ولسوالی شورتپه آغاز می‌شود؛ چون این محل نسبت به دیگر محلات با تهدید زیادتر روبه‌رو است.»

در همین حال، خانواده‌هایی که خانه‌های‌شان از اثر آب خیزی‌ها از بین رفته است، از این اقدام حکومت سرپرست خرسند استند.

سید محمد، باشنده ولسوالی شورپته، گفت: «سال از دوازده ماه و ۲۴ساعت آب دریای آمو ما را تهدید می‌کند.»

عبدالله عابد، باشنده ولسوالی شورپته، گفت: «در دو کیلومتر که ۲ هزار خانواده زندگی می‌کردند، خانه‌های شان را آب برده است.»

جمعه مراد، باشنده ولسوالی شورپته، گفت: «برخی از مردم به خاطر در امان ماندن از تهدید آب از اینجا کوچ کرده‌اند و در جای دیگر خانه ساخته اند.»

به گفته مسوولان، کار تحکیم دریای آمو با هزینه دو میلیارد افغانی در بلخ آغاز شده است و پس از آن در ولایت‌های، جوزجان، کندز، تخار و بدخشان نیز آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره