Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیش از ۳۰۰ هوبره در حیات وحش ولایت فراه رها شد

مسوولان اداره ملی محیط زیست در ولایت فراه می‌گویند که یک بازرگان قطری بیش از ۳۰۰ هوبره را به حیات وحش فراه رها کرده است.

به گفته مسوولان این اداره، بازرگانان چندین کشور عربی مصروف پرورش حیوانات و پرندگان کمیاب در این ولایت استند.

علی بن عبدالله، بازرگان قطری، با ایجاد این یک فارم پرورش هوبره در فراه، در حال حاضر بیش از ۱هزار و ۵۰۰ هوبره در این فارم نگهداری می‌شود.

این بازرگان گفته است: «نسل هوبره در افغانستان در حالت انقراض قرار دارد ما علاقه‌مندیم که این پرنده را در فراه پرورش دهیم.»

حامد صافی، رییس حفاظت از میراث‌های طبیعی در اداره ملی محیط زیست، گفت: «آنان گفته بودند که امروز بیش از ۳۰۰ بال را آزاد می‌کنند.»

براساس معلومات مسوولان اداره ملی محیط زیست، شماری از بازرگان از چندین کشور عربی در بخش شکار و پرورش شماری از حیوانات و پرندگان کمیاب و رها کردن این گونه‌ها، پیمان‌هایی امضا کرده‌اند.

حافظ عزیزالرحمان، سرپرست اداره ملی محیط زیست، می‌گوید: «طبعاً از کشورهای مختلف میایند از کشورهای امارات متحده عربی و کویت نیز بعضی شیخان برای شکار آمده‌اند.»

در همین حال، شماری از باشندگان فراه خواستار متوقف شدن شکار استند.

رحمت الله، باشنده فراه، در این باره می‌گوید: «ما می‌خواهیم تا جلو شکار گرفته شود بخاطری‌که پرنده‌ها باید آزاد باشند چون محیط ما باید پرنده‌هایی داشته باشد که ما از آن لذت ببریم.»

هوبره یکی از پرندگان مهاجر است که از یک کشور به کشور دیگر می‌رود. این پرنده در فصل سرما وارد فراه می‌شود.

بیش از ۳۰۰ هوبره در حیات وحش ولایت فراه رها شد

براساس معلومات اداره ملی محیط زیست، شماری از بازرگان از چندین کشور عربی در بخش شکار و پرورش شماری از حیوانات و پرندگان کمیاب، پیمان‌هایی امضا کرده‌اند.

Thumbnail

مسوولان اداره ملی محیط زیست در ولایت فراه می‌گویند که یک بازرگان قطری بیش از ۳۰۰ هوبره را به حیات وحش فراه رها کرده است.

به گفته مسوولان این اداره، بازرگانان چندین کشور عربی مصروف پرورش حیوانات و پرندگان کمیاب در این ولایت استند.

علی بن عبدالله، بازرگان قطری، با ایجاد این یک فارم پرورش هوبره در فراه، در حال حاضر بیش از ۱هزار و ۵۰۰ هوبره در این فارم نگهداری می‌شود.

این بازرگان گفته است: «نسل هوبره در افغانستان در حالت انقراض قرار دارد ما علاقه‌مندیم که این پرنده را در فراه پرورش دهیم.»

حامد صافی، رییس حفاظت از میراث‌های طبیعی در اداره ملی محیط زیست، گفت: «آنان گفته بودند که امروز بیش از ۳۰۰ بال را آزاد می‌کنند.»

براساس معلومات مسوولان اداره ملی محیط زیست، شماری از بازرگان از چندین کشور عربی در بخش شکار و پرورش شماری از حیوانات و پرندگان کمیاب و رها کردن این گونه‌ها، پیمان‌هایی امضا کرده‌اند.

حافظ عزیزالرحمان، سرپرست اداره ملی محیط زیست، می‌گوید: «طبعاً از کشورهای مختلف میایند از کشورهای امارات متحده عربی و کویت نیز بعضی شیخان برای شکار آمده‌اند.»

در همین حال، شماری از باشندگان فراه خواستار متوقف شدن شکار استند.

رحمت الله، باشنده فراه، در این باره می‌گوید: «ما می‌خواهیم تا جلو شکار گرفته شود بخاطری‌که پرنده‌ها باید آزاد باشند چون محیط ما باید پرنده‌هایی داشته باشد که ما از آن لذت ببریم.»

هوبره یکی از پرندگان مهاجر است که از یک کشور به کشور دیگر می‌رود. این پرنده در فصل سرما وارد فراه می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره