Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نبود واکسن سگ گزیدگی در خوست

ریاست صحت عامه خوست می‌گوید که هر ماه در این ولایت ۳۰۰ تن توسط سگ‌های ولگرد گزیده می‌شوند، اما این ریاست واکسن آن را در اختیار ندارد.

به گفته‌ی معاون این ریاست، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، سازمان جهانی بهداشت به آنان واکسن کمک نکرده است.

عبدالرحمان زاهد، معاون ریاست صحت عامه خوست، گفت: «رویدادهای سک گزیدگی که در ماه ۳۰۰ رویداد داریم که پیش ما ثبت می‌باشد و پیش از این واکسن توسط سازمان جهانی صحت برای ما داده می‌شود و حالا نداریم.» 

نقیب‌الله ۸ ساله که باشنده ولسوالی یعقوبی و صبری خوست است، یک ونیم ماه پیش توسط سگ ولگرد گزیده شده است. کاکای این کودک می‌گوید، پس از آنکه برادرزاده‌اش را به خاطر درمان به شفاخانه دولتی انتقال داد، به دلیل نبود واکسین  ناگزیر شد که او را به یک مرکز درمانی خصوصی ببرد.

به گفته‌ی او، هنوز هم در باره کیفیت واکسن که برای برادرزاده‎اش در شفاخانه خصوصی تطبیق کرده اند، شک دارد.

عبدالقیوم، باشنده خوست، گفت: «این‌ که کیفیت واکسن چگونه است در کلینیک‌های شخصی چیزی گفته نمی‌توانم.»

از سویی دیگر، باشندگان ولایت خوست، خواستار تطبیق واکسن رایگان در شفاخانه‌های دولتی و همچنان نظارت از کیفیت این واکسن‌ها، در شفاخانه‌های خصوصی استند.

ابوبکر سنگین، باشنده خوست، گفت: «پیش از این در ریاست صحت عامه واکسن موجود بود ولی حالا نیست و در داخل شهر با پول خریداری می‌شود ولی وضعیت اقتصادی مردم ما خوب نیست.»

محب خوستی، باشنده خوست، گفت: «یک واکسن تقریبا ۵۰۰ قیمت دارد. خواست ما از وزارت صحت عامه همین است که واکسن را برای مردم حاضر کند تا مردم مجبور به خریداری واکسن نشود.» 

مسوولان ریاست صحت عامه خوست می‌گویند که از کیفیت واکسن در شفاخانه‌های خصوصی نظارت جدی می‌کنند و همچنان تلاش دارند تا به کمک یک نهاد مدد رسان، این واکسن را دریافت و در شفاخانه‌های دولتی به افراد بیمار، تطبیق کنند.

نبود واکسن سگ گزیدگی در خوست

از سویی دیگر، باشندگان ولایت خوست، خواستار تطبیق واکسن رایگان در شفاخانه‌های دولتی و همچنان نظارت از کیفیت این واکسن‌ها، در شفاخانه‌های خصوصی استند.

تصویر بندانگشتی

ریاست صحت عامه خوست می‌گوید که هر ماه در این ولایت ۳۰۰ تن توسط سگ‌های ولگرد گزیده می‌شوند، اما این ریاست واکسن آن را در اختیار ندارد.

به گفته‌ی معاون این ریاست، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، سازمان جهانی بهداشت به آنان واکسن کمک نکرده است.

عبدالرحمان زاهد، معاون ریاست صحت عامه خوست، گفت: «رویدادهای سک گزیدگی که در ماه ۳۰۰ رویداد داریم که پیش ما ثبت می‌باشد و پیش از این واکسن توسط سازمان جهانی صحت برای ما داده می‌شود و حالا نداریم.» 

نقیب‌الله ۸ ساله که باشنده ولسوالی یعقوبی و صبری خوست است، یک ونیم ماه پیش توسط سگ ولگرد گزیده شده است. کاکای این کودک می‌گوید، پس از آنکه برادرزاده‌اش را به خاطر درمان به شفاخانه دولتی انتقال داد، به دلیل نبود واکسین  ناگزیر شد که او را به یک مرکز درمانی خصوصی ببرد.

به گفته‌ی او، هنوز هم در باره کیفیت واکسن که برای برادرزاده‎اش در شفاخانه خصوصی تطبیق کرده اند، شک دارد.

عبدالقیوم، باشنده خوست، گفت: «این‌ که کیفیت واکسن چگونه است در کلینیک‌های شخصی چیزی گفته نمی‌توانم.»

از سویی دیگر، باشندگان ولایت خوست، خواستار تطبیق واکسن رایگان در شفاخانه‌های دولتی و همچنان نظارت از کیفیت این واکسن‌ها، در شفاخانه‌های خصوصی استند.

ابوبکر سنگین، باشنده خوست، گفت: «پیش از این در ریاست صحت عامه واکسن موجود بود ولی حالا نیست و در داخل شهر با پول خریداری می‌شود ولی وضعیت اقتصادی مردم ما خوب نیست.»

محب خوستی، باشنده خوست، گفت: «یک واکسن تقریبا ۵۰۰ قیمت دارد. خواست ما از وزارت صحت عامه همین است که واکسن را برای مردم حاضر کند تا مردم مجبور به خریداری واکسن نشود.» 

مسوولان ریاست صحت عامه خوست می‌گویند که از کیفیت واکسن در شفاخانه‌های خصوصی نظارت جدی می‌کنند و همچنان تلاش دارند تا به کمک یک نهاد مدد رسان، این واکسن را دریافت و در شفاخانه‌های دولتی به افراد بیمار، تطبیق کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره