Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش شفاخانه ۴ هزار بستر ویژه‌ی معتادان مواد مخدر در هرات

یک شفاخانه چهار هزار بستر درمان معتادان از سوی معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت داخله در هرات فعال شده است.

به گفته‌ی مقام‌های محلی در هرات، معتادان بی‌سرپناه از سطح شهر گردآوری و در این شفاخانه زیر درمان قرار گرفته‌اند.

سید محمد سادات، مدیر کاهش تقاضای موادمخدر فرماندهی پولیس هرات، گفت: «تعداد اندک معتادان در داخل شهر حضور دارند مدیریت مبارزه با مواد مخدر پلان‌های خود را دارند که ما معتادان باقی‌مانده در داخل شهر را به زود‌ترین فرصت گردآوری می‌کنیم و در این مرکز ۴ هزار نفر جا دارد.»

قرار است این معتادان پس از درمان، شامل دوره‌های آموزش فن و حرفه شوند تا در آینده بتوانند وارد بازار کار شوند.

محمد نایب، معتاد زیر درمان، گفت: «خواهش ما از جوانان این است که مثل ما به خود ننازند و متکبر نشوند که ما مثل دیگرها نمی‌شویم از ما پند بگیرند که آزادی انسانی ما گرفته شده است.»

محمد عظیم، معتاد زیر درمان، افزود: «من وقتی به ایران برای کار کردن رفتم به این مواد آغشته شدم دوستای داشتم که در اتاق مواد می‌کشیدند و ما هم مبتلا شدیم.»

نور الدین، معتاد زیر درمان، گفت: «بی جا نشینی من از بی جانشستن با هر افراد نشست و برخاست داشتم به این مرض مبتلا شدم.»

روند گردآوری معتادان بی‌سرپناه در شهر هرات با همکاری مالی مردم در زمستان گذشته آغاز شد و به تازگی معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت داخله، یک بودجه اختصاصی را برای درمان معتادان در هرات فراهم ساخته است.

احمد جاوید مایار، رییس حکومت داری شهری شهرداری هرات، گفت: «از همان آغاز مردم شریف ولایت هرات در کنار کمک‌های نقدی مواد و البسه (لباس) هم کمک کرده است.»

بر بنیاد آمار‌های مدیریت مبارزه با موادمخدر هرات، بیش‌تر از هفتاد هزار معتاد به موادمخدر در این ولایت زندگی می‌کنند و از میان این معتادان، پنج هزار تن‌شان بی‌سرپناه هستند که بیش‌تر آنان باشندگان سایر ولایت‌های کشور هستند.

از مجموع معتادان در هرات، سیزده درصد‌شان زنان و کودکان‌اند.

گشایش شفاخانه ۴ هزار بستر ویژه‌ی معتادان مواد مخدر در هرات

قرار است این معتادان پس از درمان، شامل دوره‌های آموزش فن و حرفه شوند تا در آینده بتوانند وارد بازار کار شوند.

تصویر بندانگشتی

یک شفاخانه چهار هزار بستر درمان معتادان از سوی معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت داخله در هرات فعال شده است.

به گفته‌ی مقام‌های محلی در هرات، معتادان بی‌سرپناه از سطح شهر گردآوری و در این شفاخانه زیر درمان قرار گرفته‌اند.

سید محمد سادات، مدیر کاهش تقاضای موادمخدر فرماندهی پولیس هرات، گفت: «تعداد اندک معتادان در داخل شهر حضور دارند مدیریت مبارزه با مواد مخدر پلان‌های خود را دارند که ما معتادان باقی‌مانده در داخل شهر را به زود‌ترین فرصت گردآوری می‌کنیم و در این مرکز ۴ هزار نفر جا دارد.»

قرار است این معتادان پس از درمان، شامل دوره‌های آموزش فن و حرفه شوند تا در آینده بتوانند وارد بازار کار شوند.

محمد نایب، معتاد زیر درمان، گفت: «خواهش ما از جوانان این است که مثل ما به خود ننازند و متکبر نشوند که ما مثل دیگرها نمی‌شویم از ما پند بگیرند که آزادی انسانی ما گرفته شده است.»

محمد عظیم، معتاد زیر درمان، افزود: «من وقتی به ایران برای کار کردن رفتم به این مواد آغشته شدم دوستای داشتم که در اتاق مواد می‌کشیدند و ما هم مبتلا شدیم.»

نور الدین، معتاد زیر درمان، گفت: «بی جا نشینی من از بی جانشستن با هر افراد نشست و برخاست داشتم به این مرض مبتلا شدم.»

روند گردآوری معتادان بی‌سرپناه در شهر هرات با همکاری مالی مردم در زمستان گذشته آغاز شد و به تازگی معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت داخله، یک بودجه اختصاصی را برای درمان معتادان در هرات فراهم ساخته است.

احمد جاوید مایار، رییس حکومت داری شهری شهرداری هرات، گفت: «از همان آغاز مردم شریف ولایت هرات در کنار کمک‌های نقدی مواد و البسه (لباس) هم کمک کرده است.»

بر بنیاد آمار‌های مدیریت مبارزه با موادمخدر هرات، بیش‌تر از هفتاد هزار معتاد به موادمخدر در این ولایت زندگی می‌کنند و از میان این معتادان، پنج هزار تن‌شان بی‌سرپناه هستند که بیش‌تر آنان باشندگان سایر ولایت‌های کشور هستند.

از مجموع معتادان در هرات، سیزده درصد‌شان زنان و کودکان‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره