Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش شمار افراد بی‌سرپرست در حوزه جنوب کشور

مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی در قندهار می‌گویند که شمار افراد بی‌سرپرست در حوزه‌ی جنوب کشور ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته‌ی مسوولان این اداره، بیش‌تر این افراد به علت جنگ‌ها و رویداد‌های طبیعی، بستگان‌شان را از دست داده‌اند.

جلال الدین حنیفی پیرمردی که هردو چشم معلول است و از ۵۰ سال به این‌سو در پرورش‌گاه قندهار به علت نبود خانواده و بستگانش، زندگی می‌کند.

جلال الدین حنیفی، به طلوع‌نیوز، گفت: «در وقت جنگ‌های سابق من اینجا بودم همه‌ی جنگ‌های که در افغانستان شد پشت سر گذاشتم و خداوند من را نگاه کرده.»

محمد آصف، باشنده قندهار، گفت: «در دوران نجیب در روز دوم جنگ وقتی در چهارراهی شهیدان بمبارد شد کودکان من از بین رفتند تنها من باقی ماندم.»

راز محمد ریان، آمر پرورش‌گاه جمعیت هلال احمر افغانی در قندهار، گفت: «خانواده‌های بی‌سرپرست از ۴ خانه به ۲۴ خانه افزایش یافته است و علت‌اش شفافیت در روند ارایه خدمات است و هرچیزی که برای ما رسیده ما به آنان رسانده‌ایم.»

در همین حال، نماینده یک نهاد مدد‌رسان آلمان در نشستی با مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی قندهار می‌گوید که به پشتیبانی از افراد نادار و کودکان دچارسوختگی، ادامه می‌دهد.

جن جیسن، نماینده نهاد مددرسان، گفت: «همین اکنون افغانستان با چالش‌های گونا‌گون رو به‌رو است، اما ما فیصله کرده‌ایم که افزون بر درمان کودکان که دچار سوختگی شده‌اند، برای آنان مواد خوراکه را فراهم کرده و همچنان زمینه‌های آرامش ذهنی را نیز مهیا می‌کنیم.»

بر بنیاد معلومات جمعیت هلال احمر افغانی، هم‌اکنون در سراسر کشور پنج پرورش‌گاه فعالیت دارند که برای صد‌ها تن از افراد بی‌سرپرست و معلول، زمینه بود و باش در این پرورش‌گاه‌ها فراهم شده است.

افزایش شمار افراد بی‌سرپرست در حوزه جنوب کشور

در همین حال، نماینده یک نهاد مدد‌رسان آلمان در نشستی با مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی قندهار می‌گوید که به پشتیبانی از افراد نادار و کودکان دچارسوختگی، ادامه می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی در قندهار می‌گویند که شمار افراد بی‌سرپرست در حوزه‌ی جنوب کشور ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته‌ی مسوولان این اداره، بیش‌تر این افراد به علت جنگ‌ها و رویداد‌های طبیعی، بستگان‌شان را از دست داده‌اند.

جلال الدین حنیفی پیرمردی که هردو چشم معلول است و از ۵۰ سال به این‌سو در پرورش‌گاه قندهار به علت نبود خانواده و بستگانش، زندگی می‌کند.

جلال الدین حنیفی، به طلوع‌نیوز، گفت: «در وقت جنگ‌های سابق من اینجا بودم همه‌ی جنگ‌های که در افغانستان شد پشت سر گذاشتم و خداوند من را نگاه کرده.»

محمد آصف، باشنده قندهار، گفت: «در دوران نجیب در روز دوم جنگ وقتی در چهارراهی شهیدان بمبارد شد کودکان من از بین رفتند تنها من باقی ماندم.»

راز محمد ریان، آمر پرورش‌گاه جمعیت هلال احمر افغانی در قندهار، گفت: «خانواده‌های بی‌سرپرست از ۴ خانه به ۲۴ خانه افزایش یافته است و علت‌اش شفافیت در روند ارایه خدمات است و هرچیزی که برای ما رسیده ما به آنان رسانده‌ایم.»

در همین حال، نماینده یک نهاد مدد‌رسان آلمان در نشستی با مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی قندهار می‌گوید که به پشتیبانی از افراد نادار و کودکان دچارسوختگی، ادامه می‌دهد.

جن جیسن، نماینده نهاد مددرسان، گفت: «همین اکنون افغانستان با چالش‌های گونا‌گون رو به‌رو است، اما ما فیصله کرده‌ایم که افزون بر درمان کودکان که دچار سوختگی شده‌اند، برای آنان مواد خوراکه را فراهم کرده و همچنان زمینه‌های آرامش ذهنی را نیز مهیا می‌کنیم.»

بر بنیاد معلومات جمعیت هلال احمر افغانی، هم‌اکنون در سراسر کشور پنج پرورش‌گاه فعالیت دارند که برای صد‌ها تن از افراد بی‌سرپرست و معلول، زمینه بود و باش در این پرورش‌گاه‌ها فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره