Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اخراج مهاجران از پاکستان و نگرانی از شیوع بیماری‌های ساری

شماری از پزشکان از شیوع برخی از امراض ساری در میان مهاجران تازه اخراج شده از پاکستان سخن می‌زنند.

برخی از این پزشکان می‌گویند که بیش‌تر این بیماران دارای امراض ساری جلدی هستند که پیش از این در کشور شیوع آن نادر بوده است.

در میان ده‌ها بیمار عاقله که به تازگی از پاکستان اخراج شده خواهان توجه جدی حکومت سرپرست افغانستان به چالش‌های صحی مهاجران اخراج شده است.

عاقله به طلوع‌نیوز، گفت: «ما از مجبوری و ناچاری به این‌جا آمده‌ایم من اولاد دار هستم و پاکستان ما را به زود کشید  وگرنه چی کسی می‌خواهد که در فصل سرما که خود را زحمت می‌دهد که بیاید».

واسع، پزشک، گفت:‌ «مهاجرانی که از پاکستان اخراج شده‌اند بیماری‌های را از این کشور با خود آورده‌اند مثل امراض جلدی اگزما، ایکس‌که بیس و همچنان بیماری‌های که در جریان راه با آن مواجه شده‌اند مثل اسهال و بیماری‌های فصلی است که به دلیل سردی هوا این‌ها دچار مشکل شده‌اند».

شماری از مهاجرانی که با بیماری‌های گوناگون دچار هستند از حکومت سرپرست می‌خواهند که بیماری شان قبل از این‌که به چالش بزرگ تبدیل شود را درمان کنند.

فاطمه، مهاجر اخراج شده، گفت: «من به بیماری قلب دچار هستم و می‌لرزم خیلی که حتا نماز خوانده نمی‌توانم».

رحیم الله، مهاجر اخراج شده، گفت: «در پاکستان که ما زندگی می‌کردیم پولیس هم با ما درست رفتار نمی‌کرد و حتا که بیمار می‌شدیم در شفاخانه‌ها ما را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند».

در همین حال، امارت اسلامی از ادامه گفت‌وگو‌ها با مقام‌های پاکستانی مبنی بر توقف اخراج مهاجران افغان در آستانه زمستان از این کشور خبر می‌دهد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:‌ «همرای آنان دیدارها صورت گرفته بود و از طریق سفارت‌خانه‌ها و کمیته‌های ارتباطی که در امتداد خط باهم داریم با تمام سطوح با آن‌ها در جریان هستند ولی آن‌های که این فیصله را انجام داده غیر منصفانه و خلاف اصول است».

پیش از این نیز سازمان جهانی صحت برای ارایه خدمات صحی به مهاجرانی که داوطلبانه یا اجباری از پاکستان به کشور برگشت می‌کنند، گفته بود به ۱۰ میلیون دالر کمک نیاز دارند.

این سازمان از شیوع امراض واگیر میان مهاجران عودت‌کننده نیز هشدار داده و گفته بود که بدون کمک‌های به موقع و ارایه خدمات صحی، امکان افزایش میزان مرگ و میر در میان بیماران وجود دارد.

اخراج مهاجران از پاکستان و نگرانی از شیوع بیماری‌های ساری

در همین حال، امارت اسلامی از ادامه گفت‌وگو‌ها با مقام‌های پاکستانی مبنی بر توقف اخراج مهاجران افغان در آستانه زمستان از این کشور خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از پزشکان از شیوع برخی از امراض ساری در میان مهاجران تازه اخراج شده از پاکستان سخن می‌زنند.

برخی از این پزشکان می‌گویند که بیش‌تر این بیماران دارای امراض ساری جلدی هستند که پیش از این در کشور شیوع آن نادر بوده است.

در میان ده‌ها بیمار عاقله که به تازگی از پاکستان اخراج شده خواهان توجه جدی حکومت سرپرست افغانستان به چالش‌های صحی مهاجران اخراج شده است.

عاقله به طلوع‌نیوز، گفت: «ما از مجبوری و ناچاری به این‌جا آمده‌ایم من اولاد دار هستم و پاکستان ما را به زود کشید  وگرنه چی کسی می‌خواهد که در فصل سرما که خود را زحمت می‌دهد که بیاید».

واسع، پزشک، گفت:‌ «مهاجرانی که از پاکستان اخراج شده‌اند بیماری‌های را از این کشور با خود آورده‌اند مثل امراض جلدی اگزما، ایکس‌که بیس و همچنان بیماری‌های که در جریان راه با آن مواجه شده‌اند مثل اسهال و بیماری‌های فصلی است که به دلیل سردی هوا این‌ها دچار مشکل شده‌اند».

شماری از مهاجرانی که با بیماری‌های گوناگون دچار هستند از حکومت سرپرست می‌خواهند که بیماری شان قبل از این‌که به چالش بزرگ تبدیل شود را درمان کنند.

فاطمه، مهاجر اخراج شده، گفت: «من به بیماری قلب دچار هستم و می‌لرزم خیلی که حتا نماز خوانده نمی‌توانم».

رحیم الله، مهاجر اخراج شده، گفت: «در پاکستان که ما زندگی می‌کردیم پولیس هم با ما درست رفتار نمی‌کرد و حتا که بیمار می‌شدیم در شفاخانه‌ها ما را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند».

در همین حال، امارت اسلامی از ادامه گفت‌وگو‌ها با مقام‌های پاکستانی مبنی بر توقف اخراج مهاجران افغان در آستانه زمستان از این کشور خبر می‌دهد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:‌ «همرای آنان دیدارها صورت گرفته بود و از طریق سفارت‌خانه‌ها و کمیته‌های ارتباطی که در امتداد خط باهم داریم با تمام سطوح با آن‌ها در جریان هستند ولی آن‌های که این فیصله را انجام داده غیر منصفانه و خلاف اصول است».

پیش از این نیز سازمان جهانی صحت برای ارایه خدمات صحی به مهاجرانی که داوطلبانه یا اجباری از پاکستان به کشور برگشت می‌کنند، گفته بود به ۱۰ میلیون دالر کمک نیاز دارند.

این سازمان از شیوع امراض واگیر میان مهاجران عودت‌کننده نیز هشدار داده و گفته بود که بدون کمک‌های به موقع و ارایه خدمات صحی، امکان افزایش میزان مرگ و میر در میان بیماران وجود دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره