Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد کارگاه‌ برای استفاده از "دست‌های هنرمند" دختران بدخشانی

هم‌زمان با فرا رسیدن هشتم مارچ، یک زن در شهر فیض‌آباد بدخشان با ایجاد یک کارگاه ساخته‌های دستی، برای حدود ۵۰ دختر محروم از آموزش زمینه حرفه‌‌آموزی و کار را فراهم کرده است.

این دختران می‌گویند که به علت بی‌کاری با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و اکنون با حرفه‌آموزی و کار در این کارگاه می‌توانند در تامین هزینه خانواده‌های شان سهم بگیرند.

دختران محروم از آموزش در این کارگاه خیاطی، گل‌دوزی، مهره‌دوزی، گنددوزی و سفید‌دوزی می‌کنند.

مرسل ابراهیم‌زاده مسوول کارگاه ساخته‌های دستی در بدخشان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «۵۰ نفر را در اینجا اشتغال‌زایی کردیم که ۲۵ نفر با معاش و ۲۵ نفر بدون معاش یعنی شاگرد هستند و کار می‌کنند.»

شکیبا که در این کارگاه مصروف شده، گفت: «زمینه کار برای ما خوب‌تر شده که نه تنها با معاش اش هزینه خانواده خودم تامین می‌شود؛ بل برای این حرفه‌آموزها هم خوب است.»

برخی این دختران که از فراهم شدن زمینه یادگیری حرفه‌های گوناگون خرسند هستند، از مسوولان می‌‌خواهند تا آنان را پشتیبانی کنند.

هانیه حرفه‌آموز در این کارگاه گفت: «پس از بسته شدن درهای مکتب‌ها خیلی روحیه ما ضعیف شده بود، باز اینجا آمدیم کار می‌کنیم خوش استیم دگه چی کنیم.»

سمیه یکی دیگر از حرفه‌آموزان این کارگاه است. او می‌گوید: «از امارت اسلامی خواست ما این است که هم ما را حمایت کند و هم درهای مکتب را بازگشایی کند.»

در سوی دیگر ریاست صنعت و تجارت بدخشان از پشتیبانی فعالیت‌های زنان متشبث در این ولایت اطمینان می‌دهد.

ثمرالدین رحمانی مدیر امور تشبثات ریاست صنعت و تجارت بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «کارهای مطابق شریعت و فرهنگ مردم افغانستان باشد ما از آن حمایت می‌کنیم.»

دختران محروم از آموزش در بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها را در سال نو آموزشی به‌روی تمامی دختران در کشور بازگشایی کند.

ایجاد کارگاه‌ برای استفاده از "دست‌های هنرمند" دختران بدخشانی

در سوی دیگر ریاست صنعت و تجارت بدخشان از پشتیبانی فعالیت‌های زنان متشبث در این ولایت اطمینان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با فرا رسیدن هشتم مارچ، یک زن در شهر فیض‌آباد بدخشان با ایجاد یک کارگاه ساخته‌های دستی، برای حدود ۵۰ دختر محروم از آموزش زمینه حرفه‌‌آموزی و کار را فراهم کرده است.

این دختران می‌گویند که به علت بی‌کاری با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و اکنون با حرفه‌آموزی و کار در این کارگاه می‌توانند در تامین هزینه خانواده‌های شان سهم بگیرند.

دختران محروم از آموزش در این کارگاه خیاطی، گل‌دوزی، مهره‌دوزی، گنددوزی و سفید‌دوزی می‌کنند.

مرسل ابراهیم‌زاده مسوول کارگاه ساخته‌های دستی در بدخشان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «۵۰ نفر را در اینجا اشتغال‌زایی کردیم که ۲۵ نفر با معاش و ۲۵ نفر بدون معاش یعنی شاگرد هستند و کار می‌کنند.»

شکیبا که در این کارگاه مصروف شده، گفت: «زمینه کار برای ما خوب‌تر شده که نه تنها با معاش اش هزینه خانواده خودم تامین می‌شود؛ بل برای این حرفه‌آموزها هم خوب است.»

برخی این دختران که از فراهم شدن زمینه یادگیری حرفه‌های گوناگون خرسند هستند، از مسوولان می‌‌خواهند تا آنان را پشتیبانی کنند.

هانیه حرفه‌آموز در این کارگاه گفت: «پس از بسته شدن درهای مکتب‌ها خیلی روحیه ما ضعیف شده بود، باز اینجا آمدیم کار می‌کنیم خوش استیم دگه چی کنیم.»

سمیه یکی دیگر از حرفه‌آموزان این کارگاه است. او می‌گوید: «از امارت اسلامی خواست ما این است که هم ما را حمایت کند و هم درهای مکتب را بازگشایی کند.»

در سوی دیگر ریاست صنعت و تجارت بدخشان از پشتیبانی فعالیت‌های زنان متشبث در این ولایت اطمینان می‌دهد.

ثمرالدین رحمانی مدیر امور تشبثات ریاست صنعت و تجارت بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «کارهای مطابق شریعت و فرهنگ مردم افغانستان باشد ما از آن حمایت می‌کنیم.»

دختران محروم از آموزش در بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها را در سال نو آموزشی به‌روی تمامی دختران در کشور بازگشایی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره