Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کوچی‌ها و چالش‌های زندگی آنان در شبرغان

شماری از کوچی‌ها که در حومه‌های شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بودوباش می‌کنند، به علت بی‌کاری وناداری با چالش‌های جدی رو‌به‌رو هستند.

آنان از حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان خواهان ساخت و ساز سرپناه دایمی و کمک‌های بشردوستانه اند.

دریای پل خراسان در حومه‌های شهر شبرغان میزبان ده‌ها خانواده‌ی کوچی است که سهولت‌های اولیه زندگی در آن مهیا نیست.

توکل قریه‌دار نماینده کوچی‌ها گفت: «خواست ما این است که در این منطقه مرکز درمانی ساخته شود و آب آشامیدنی برای ما فراهم شود تاحال به این‌جا هیچ توجهی صورت نگرفته است.»

نور محمد باشنده جوزجان گفت: «از توان ما نیست که برای خود سهولت را فراهم کنیم در این منطقه باید توجه صورت گیرد آب آشامیدنی برای ما فراهم شود.»

حکمت‌الله باشنده دیگر جوزجان می گوید: «ما حتی یک سرپناه درست نداریم باید حکومت برای ما یک سرپناه جور کند و دیگر مکتب و مرکز درمانی بسازد.»

به گفته‌ی کوچی‌ها نبود آب آشامیدنی سالم، مرکزهای درمانی از چالش دیگر این کوچی‌ها است.

مسوولان محلی جوزجان چالش‌های کوچی‌ها را در این ولایت می‌پذیرند و از رسیدگی به خواست‌های آنان اطمینان می‌دهند.

غلام نبی صمیم رییس سرحدات، اقوام و قبایل جوزجان گفت: «مشکلات را که این مردم دارند با مسوولان رسانده شده و ان‌شاء‌الله در پلان است که به آن رسیدگی صورت گیرد.»

کوچی‌ها در جوزجان از کم‌توجهی حکومت پیشین انتقاد کرده، می‌گویند که با وجود وعده‌های زیاد حکومت گذشته به چالش‌های آنان رسیدگی نکرد.

کوچی‌ها و چالش‌های زندگی آنان در شبرغان

به گفته‌ی کوچی‌ها نبود آب آشامیدنی سالم، مرکزهای درمانی از چالش دیگر این کوچی‌ها است.

تصویر بندانگشتی

شماری از کوچی‌ها که در حومه‌های شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بودوباش می‌کنند، به علت بی‌کاری وناداری با چالش‌های جدی رو‌به‌رو هستند.

آنان از حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان خواهان ساخت و ساز سرپناه دایمی و کمک‌های بشردوستانه اند.

دریای پل خراسان در حومه‌های شهر شبرغان میزبان ده‌ها خانواده‌ی کوچی است که سهولت‌های اولیه زندگی در آن مهیا نیست.

توکل قریه‌دار نماینده کوچی‌ها گفت: «خواست ما این است که در این منطقه مرکز درمانی ساخته شود و آب آشامیدنی برای ما فراهم شود تاحال به این‌جا هیچ توجهی صورت نگرفته است.»

نور محمد باشنده جوزجان گفت: «از توان ما نیست که برای خود سهولت را فراهم کنیم در این منطقه باید توجه صورت گیرد آب آشامیدنی برای ما فراهم شود.»

حکمت‌الله باشنده دیگر جوزجان می گوید: «ما حتی یک سرپناه درست نداریم باید حکومت برای ما یک سرپناه جور کند و دیگر مکتب و مرکز درمانی بسازد.»

به گفته‌ی کوچی‌ها نبود آب آشامیدنی سالم، مرکزهای درمانی از چالش دیگر این کوچی‌ها است.

مسوولان محلی جوزجان چالش‌های کوچی‌ها را در این ولایت می‌پذیرند و از رسیدگی به خواست‌های آنان اطمینان می‌دهند.

غلام نبی صمیم رییس سرحدات، اقوام و قبایل جوزجان گفت: «مشکلات را که این مردم دارند با مسوولان رسانده شده و ان‌شاء‌الله در پلان است که به آن رسیدگی صورت گیرد.»

کوچی‌ها در جوزجان از کم‌توجهی حکومت پیشین انتقاد کرده، می‌گویند که با وجود وعده‌های زیاد حکومت گذشته به چالش‌های آنان رسیدگی نکرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره