Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دختران مکتب‌های هرات ۱۳ نرم‌افزار ساخته‌اند

گروهی از دختران مکتب‌های هرات با تشکیل دادن گروه‌های تکنالوژی سیزده نرم افزارساخته‌اند و یک نرم افزار ساخته شده شان را در رقابت‌های تکنالوژی آسیائی نامزد کرده‌اند.

بسیاری نرم افزارهای که این دختران ساخته‌اند در باره آموزش و سهولت‌ها برای گردش‌گران برای سفر نمودن به هرات استند.

تکنیشن چلنچ یک رقابت جهانی است که همه ساله در کشورهای جهان برگزار می‌شود.

تنها گروهی که از افغانستان به این برنامه پیوسته‌اند گروهی از دختران هرات هستند که دو سال پیش عضویت این برنامه جهانی را گرفته‌اند و کار را برای توسعه فن‌آوری در کشورآغاز کرده‌اند.

این دختران که در حال حاضر چهارده گروه ساخته‌اند، تاکنون توانسته‌اند سیزده نرم افزار را که در مبایل‌ها و کامپیوترها نصب می‌شوند، بسازند.

زینب امینی که رهبری این گروه‌های فن‌آوری را بدوش دارد می‌گوید که از چهارده گروه دختران هرات یک گروه آنان به رقابت‌های قاره آسیا راه یافته‌اند تا با دیگرکشورهای جهان در بخش فن‌آوری رقابت کنند.

زینب امینی، نماینده تکنیشن چلنچ در افغانستان، گفت: «این برنامه را در افغانستان در سال دو هزار و پانزده میلادی با سه تیم پنج نفره آغاز کردیم، سه نفرشان مربیان بوده‌اند و باید سن آنان از هژده سال کمتر نباشد، اما اعضای این گروه‌ها باید بگونه حتم دانش آموزان مکتب‌ها باشند.»

نرم افزارهای که این دختران ساخته‌اند مشمول معرفی بناهای باستانی هرات، شفاخانه‌های دولتی و خصوصی، کتاب‌خانه هوشمند و معرفی هتل‌های هرات است.

اما معروف‌ترین نرم افزارساخته شده از سوی این دختران هرات توریست نام دارد.

گردشگرانی که برای نخستین بار به هرات می‌آیند اگر این نرم‌افزار را در مبایل شان داشته باشند به همه بخش‌های هرات دسترسی می‌یابند.

فرخنده رمضانی، عضو گروه تکنیشن چلنچ، گفت: «در نخست ما بررسی کردیم و با چند گردش‌گری که وارد هرات شده بودند، ما به این نتیجه رسیدیم که گردش‌گران هنگام سفر به هرات به دلیل نابلدی پول و وقت بسیاری مصرف می‌کنند که این کار لذت سفر را از آنان می‌گیرد، ازین رو ما تلاش نمودیم نرم افزار هرات توریست را بسازیم.»

این دختران می‌گویند که برنامه‌های تازه‌یی برای سال دو هزار و هفده میلادی دارند.

پروانه، عضوگروه تکنیشن چلنچ، گفت: «تلاش ما این است که ایده‎‌ها را به عمل مبدل کنیم که در گام نخست برای مردم ما مهم و ضروری باشد، ازین‌رو نرم افزاری را که قرار است امسال بسازیم نیز برای مردم ما مهم و نیاز است.»

این دختران می‌گویند با آنکه این برنامه در دیگر کشورهای جهان پشتیبانان بزرگی دارد اما تاکنون هیچ مقامی از تلاش‌های آنان ستایش نکرده است و حتا برخی از مقام‌های بزرگ از کارکرد‌های شان آگهی ندارند.

پریسا، عضو گروه تکنیشن چلنچ، گفت: «می گوید در دیگرکشورهای جهان حتی رئیس جمهورها و یا معاونان شان برای تشویق اعضای این برنامه‌ها شرکت می‌کنند، اما تاکنون کسی از مقام‌های حکومتی به برنامه‌های ما نیامده‌اند و حتا شاید کسانی از حکومت از کارکرد‌های مان آگهی هم نداشته باشد.»

هرچند این گروه دختران هرات تلاش‌ها برای این رقابت را از سه تن آغاز کرده‌اند، اما در حال حاضر نزدیک به صد دختر شامل این برنامه‌ها در هرات استند.

دختران مکتب‌های هرات ۱۳ نرم‌افزار ساخته‌اند

بسیاری نرم افزارهای که این دختران ساخته‌اند در باره آموزش و سهولت‌ها برای گردش‌گران برای سفر نمودن به هرات استند

Thumbnail

گروهی از دختران مکتب‌های هرات با تشکیل دادن گروه‌های تکنالوژی سیزده نرم افزارساخته‌اند و یک نرم افزار ساخته شده شان را در رقابت‌های تکنالوژی آسیائی نامزد کرده‌اند.

بسیاری نرم افزارهای که این دختران ساخته‌اند در باره آموزش و سهولت‌ها برای گردش‌گران برای سفر نمودن به هرات استند.

تکنیشن چلنچ یک رقابت جهانی است که همه ساله در کشورهای جهان برگزار می‌شود.

تنها گروهی که از افغانستان به این برنامه پیوسته‌اند گروهی از دختران هرات هستند که دو سال پیش عضویت این برنامه جهانی را گرفته‌اند و کار را برای توسعه فن‌آوری در کشورآغاز کرده‌اند.

این دختران که در حال حاضر چهارده گروه ساخته‌اند، تاکنون توانسته‌اند سیزده نرم افزار را که در مبایل‌ها و کامپیوترها نصب می‌شوند، بسازند.

زینب امینی که رهبری این گروه‌های فن‌آوری را بدوش دارد می‌گوید که از چهارده گروه دختران هرات یک گروه آنان به رقابت‌های قاره آسیا راه یافته‌اند تا با دیگرکشورهای جهان در بخش فن‌آوری رقابت کنند.

زینب امینی، نماینده تکنیشن چلنچ در افغانستان، گفت: «این برنامه را در افغانستان در سال دو هزار و پانزده میلادی با سه تیم پنج نفره آغاز کردیم، سه نفرشان مربیان بوده‌اند و باید سن آنان از هژده سال کمتر نباشد، اما اعضای این گروه‌ها باید بگونه حتم دانش آموزان مکتب‌ها باشند.»

نرم افزارهای که این دختران ساخته‌اند مشمول معرفی بناهای باستانی هرات، شفاخانه‌های دولتی و خصوصی، کتاب‌خانه هوشمند و معرفی هتل‌های هرات است.

اما معروف‌ترین نرم افزارساخته شده از سوی این دختران هرات توریست نام دارد.

گردشگرانی که برای نخستین بار به هرات می‌آیند اگر این نرم‌افزار را در مبایل شان داشته باشند به همه بخش‌های هرات دسترسی می‌یابند.

فرخنده رمضانی، عضو گروه تکنیشن چلنچ، گفت: «در نخست ما بررسی کردیم و با چند گردش‌گری که وارد هرات شده بودند، ما به این نتیجه رسیدیم که گردش‌گران هنگام سفر به هرات به دلیل نابلدی پول و وقت بسیاری مصرف می‌کنند که این کار لذت سفر را از آنان می‌گیرد، ازین رو ما تلاش نمودیم نرم افزار هرات توریست را بسازیم.»

این دختران می‌گویند که برنامه‌های تازه‌یی برای سال دو هزار و هفده میلادی دارند.

پروانه، عضوگروه تکنیشن چلنچ، گفت: «تلاش ما این است که ایده‎‌ها را به عمل مبدل کنیم که در گام نخست برای مردم ما مهم و ضروری باشد، ازین‌رو نرم افزاری را که قرار است امسال بسازیم نیز برای مردم ما مهم و نیاز است.»

این دختران می‌گویند با آنکه این برنامه در دیگر کشورهای جهان پشتیبانان بزرگی دارد اما تاکنون هیچ مقامی از تلاش‌های آنان ستایش نکرده است و حتا برخی از مقام‌های بزرگ از کارکرد‌های شان آگهی ندارند.

پریسا، عضو گروه تکنیشن چلنچ، گفت: «می گوید در دیگرکشورهای جهان حتی رئیس جمهورها و یا معاونان شان برای تشویق اعضای این برنامه‌ها شرکت می‌کنند، اما تاکنون کسی از مقام‌های حکومتی به برنامه‌های ما نیامده‌اند و حتا شاید کسانی از حکومت از کارکرد‌های مان آگهی هم نداشته باشد.»

هرچند این گروه دختران هرات تلاش‌ها برای این رقابت را از سه تن آغاز کرده‌اند، اما در حال حاضر نزدیک به صد دختر شامل این برنامه‌ها در هرات استند.

هم‌رسانی کنید