Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی جشنواره نمایش فلم‌های کوتاه و مستند در کابل

دومین جشنواره نمایش فلم‌های کوتاه و مستند تحت نام "دید نو" در کابل برگزار شده است.

این جشنواره در حالی برگزار شده است که شماری از فلم‌سازان دلیل تولید نشدن فلم‌های طولانی را مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند که در صورت پشتیبانی از فلم‌سازان، می‌توانند در آینده فلم‌های طولانی با محتوای خوب‌تر تولید و به نمایش بگذارند.

همایون سخی، هنرپیشه و فلم‎ساز گفت: «نظر به مشکلات اقتصادی و موضوعات امنیتی و سیاسی که فعلا در کشور حاکم است، نتوانستیم که فلم بلند بسازیم و تا حال کسی برای ما مجوز هم نداده.»

فیاض افتخار، هنرپیشه و فلم‌ساز دیگر گفت: «امروز پانزده فلم به نمایش گذاشته شد. فلم آزادی خوشم آمد و فلم اقرا هم که از خودم بود.»

برگزارکنندگان گفته‌اند که این جشنواره به هدف پشتیبانی از فلم‌سازان در شرایط کنونی در کشور راه‌اندازی شده است.

سید حبیب الله سادات، سردبیر جشنواره دید نو به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «جشنواره دید نو در تقویم فرهنگی افغانستان جایگاه خود را داشته باشد. شما می‌دانید که در شرایطی که ما قرار داریم، سینما از آوایل در افغانستان به شکل یک صنعت تجارتی با تأسف روی کار نامده است.»

در همین حال، برخی اشتراک کنندگان با آن‌که از حضور کم‌رنگ زنان انتقاد می‌کنند؛ اما از محتوای فلم‌ها خوشبین اند.

فایضه سلطانی، اشتراک کننده گفت: «فلم‌های آموزنده و خوب بود؛ فلم در رابطه به ادامه تحصیل بود، این‌که برای تحصیل هیچ وقت دیر نیست. در رابطه به این‌که در وطن بمانیم، فلم بود.»

بیش از هشتاد فلم کوتاه و مستند با کارگردان‌های داخلی و خارجی در این جشنواره که در سینمای آریانا برگزار شده به نمایش گذاشته شده و قرار است تا سه روز دیگر نیز ادامه داشته باشد.

راه‌اندازی جشنواره نمایش فلم‌های کوتاه و مستند در کابل

برگزارکنندگان گفته‌اند که این جشنواره به هدف پشتیبانی از فلم‌سازان در شرایط کنونی در کشور راه‌اندازی شده است.

تصویر بندانگشتی

دومین جشنواره نمایش فلم‌های کوتاه و مستند تحت نام "دید نو" در کابل برگزار شده است.

این جشنواره در حالی برگزار شده است که شماری از فلم‌سازان دلیل تولید نشدن فلم‌های طولانی را مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند که در صورت پشتیبانی از فلم‌سازان، می‌توانند در آینده فلم‌های طولانی با محتوای خوب‌تر تولید و به نمایش بگذارند.

همایون سخی، هنرپیشه و فلم‎ساز گفت: «نظر به مشکلات اقتصادی و موضوعات امنیتی و سیاسی که فعلا در کشور حاکم است، نتوانستیم که فلم بلند بسازیم و تا حال کسی برای ما مجوز هم نداده.»

فیاض افتخار، هنرپیشه و فلم‌ساز دیگر گفت: «امروز پانزده فلم به نمایش گذاشته شد. فلم آزادی خوشم آمد و فلم اقرا هم که از خودم بود.»

برگزارکنندگان گفته‌اند که این جشنواره به هدف پشتیبانی از فلم‌سازان در شرایط کنونی در کشور راه‌اندازی شده است.

سید حبیب الله سادات، سردبیر جشنواره دید نو به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «جشنواره دید نو در تقویم فرهنگی افغانستان جایگاه خود را داشته باشد. شما می‌دانید که در شرایطی که ما قرار داریم، سینما از آوایل در افغانستان به شکل یک صنعت تجارتی با تأسف روی کار نامده است.»

در همین حال، برخی اشتراک کنندگان با آن‌که از حضور کم‌رنگ زنان انتقاد می‌کنند؛ اما از محتوای فلم‌ها خوشبین اند.

فایضه سلطانی، اشتراک کننده گفت: «فلم‌های آموزنده و خوب بود؛ فلم در رابطه به ادامه تحصیل بود، این‌که برای تحصیل هیچ وقت دیر نیست. در رابطه به این‌که در وطن بمانیم، فلم بود.»

بیش از هشتاد فلم کوتاه و مستند با کارگردان‌های داخلی و خارجی در این جشنواره که در سینمای آریانا برگزار شده به نمایش گذاشته شده و قرار است تا سه روز دیگر نیز ادامه داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره