Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگارخانه بهزاد در هرات بازگشایی شد

نگارخانه بهزاد در شهر هرات که از سوی نیروهای امارت اسلامی مسدود شده بود، دوباره باز شده است.

محمد ابراهیم حبیبی، مسوول این نگارخانه می‌گوید که به خاطر آموزش دو دختر خردسال، کارمندان مسلح ریاست امر به معروف و نهی از منکر  روز سه‌شنبه این مکان فرهنگی و هنری را مسدود ساخته بودند.

مسوول این نگارخانه به طلوع‌نیوز گفت: «مولوی صاحب از طرف ریاست امر به معروف و نهی از منکر آمد و مهرولاک نگارخانه را باز کرد؛ اما گفت که شما سرپیچی کرده‌اید و سرپیچی این است که چرا شما دختران را آموزش دادید.»

در همین حال، ریاست امر به معروف و نهی از منکر هرات می‌گوید که نگارخانه بهزاد از سوی کارمندان این ریاست مسدود نشده است.

در سوی دیگر، شماری از هنرجویان خواهان رشد هنر و پشتیبانی هنرمندان از سوی حکومت هستند.

محمد داوود، هنرجو به طلوع‌نیوز گفت: «اتفاقی که دیروز افتاد، برای ما بسیار ناگوار بود و سخت تیر شد. ترس داشتیم که این کورس مسدود بماند.»

شماری از دختران هنرجو که ماه‌ها می‌شود از آموختن هنر در نگارخانه بهزاد محروم شده‌اند، خواهان اجازه یافتن دختران در این مکان هنری هستند.

بهار اکبری، هنرجو گفت: «تمام امید من این بود که شاید این نگارستان روزی به روی دختران باز شود که با شنیدن خبر بسته شدن آن واقعا متاثر شدم.»

الهه عطایی، هنرجوی دیگر گفت: «بعد از بسته شدن پوهنتون به این‌جا روی آوردیم و در این محل کار می‌کردیم و هنر می‌آموختیم؛ اما تقریبا هشت ماه می‌شود که این‌جا را از ما گرفته است.»

برخی فرهنگیان نیز می‌گویند که زنان و دختران در افتخارات هنری در هرات نقش مهم و پررنگ داشته‌اند.

نگارخانه بهزاد در "حوض ملک" یکی از مکان‌های تاریخی هرات واقع است. استادان هنر، نقاشی و مینیاتوری به هنرجویان آموزش می‌دهند.

این نگارخانه نمایشگاه آفریده‌های هنری نیز است که مردم برای بازدید از این آفریده‌ها، روزانه مراجعه می‌کنند.

نگارخانه بهزاد در هرات بازگشایی شد

نگارخانه بهزاد در "حوض ملک" یکی از مکان‌های تاریخی هرات واقع است. استادان هنر، نقاشی و مینیاتوری به هنرجویان آموزش می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

نگارخانه بهزاد در شهر هرات که از سوی نیروهای امارت اسلامی مسدود شده بود، دوباره باز شده است.

محمد ابراهیم حبیبی، مسوول این نگارخانه می‌گوید که به خاطر آموزش دو دختر خردسال، کارمندان مسلح ریاست امر به معروف و نهی از منکر  روز سه‌شنبه این مکان فرهنگی و هنری را مسدود ساخته بودند.

مسوول این نگارخانه به طلوع‌نیوز گفت: «مولوی صاحب از طرف ریاست امر به معروف و نهی از منکر آمد و مهرولاک نگارخانه را باز کرد؛ اما گفت که شما سرپیچی کرده‌اید و سرپیچی این است که چرا شما دختران را آموزش دادید.»

در همین حال، ریاست امر به معروف و نهی از منکر هرات می‌گوید که نگارخانه بهزاد از سوی کارمندان این ریاست مسدود نشده است.

در سوی دیگر، شماری از هنرجویان خواهان رشد هنر و پشتیبانی هنرمندان از سوی حکومت هستند.

محمد داوود، هنرجو به طلوع‌نیوز گفت: «اتفاقی که دیروز افتاد، برای ما بسیار ناگوار بود و سخت تیر شد. ترس داشتیم که این کورس مسدود بماند.»

شماری از دختران هنرجو که ماه‌ها می‌شود از آموختن هنر در نگارخانه بهزاد محروم شده‌اند، خواهان اجازه یافتن دختران در این مکان هنری هستند.

بهار اکبری، هنرجو گفت: «تمام امید من این بود که شاید این نگارستان روزی به روی دختران باز شود که با شنیدن خبر بسته شدن آن واقعا متاثر شدم.»

الهه عطایی، هنرجوی دیگر گفت: «بعد از بسته شدن پوهنتون به این‌جا روی آوردیم و در این محل کار می‌کردیم و هنر می‌آموختیم؛ اما تقریبا هشت ماه می‌شود که این‌جا را از ما گرفته است.»

برخی فرهنگیان نیز می‌گویند که زنان و دختران در افتخارات هنری در هرات نقش مهم و پررنگ داشته‌اند.

نگارخانه بهزاد در "حوض ملک" یکی از مکان‌های تاریخی هرات واقع است. استادان هنر، نقاشی و مینیاتوری به هنرجویان آموزش می‌دهند.

این نگارخانه نمایشگاه آفریده‌های هنری نیز است که مردم برای بازدید از این آفریده‌ها، روزانه مراجعه می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره