Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: پس از حاکمیت ا.ا ۵هزار گردشگر خارجی به کشور آمده‌اند

وزارت اطلاعات فرهنگ می‌گوید  که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی نزدیک به ۵۰۰۰هزار  گردش‌گر از کشورهای گوناگون به هدف بازدید از مکان‌های باستانی به افغانستان آمده‌اند.

مهاجر فراهی معین مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ با تاکید بر تامین امنیت گردش‌گران می‌افزاید که امارت اسلامی برای شهروندان خارجی زمینه‌ی گردش‌گری را در کشور مهیا کرده است.

آقای فراهی افزود: «گردشگران بیشتر از کشور های به افغانستان می‌آیند و از مناطق باستانی و تاریخی دیدن می‌کنند.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید: «گردش‌گر‌های خارجی هم به بسیار شوق می‌آیند از افغانستان بازدید می‌کنند، در او جمله هم شاید اتباع بریتانیایی باشد. امارت اسلامی افغانستان مسولیت دارد تمام کسانی را که ویزه می‌دهند و اجازه می‌دهند که در افغانستان باشند آن‌ها حفاظت کند.»

شماری از آگاهان آمدن گردشگران را در تقویت اقتصاد کشور مهم می‌خوانند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «امروزه صنعت گردش‌گری به عنوان یک تجارت پر سود و یک شاخه‌ای از اقتصاد جهانی است. در پهلوش سایر ارزش‌مندی‌های اقتصادی گردش‌گران وسیله می‌شود تا نقدینگی در کشور بلند برود.»

ایرج فقیری آگاه مسایل دیگراقتصادی گفت: «صنعت گردش‌گری از جمله‌ی عوامل کمک‌کننده برای پیش‌برد بهتر و ایجاد یک نوع خلق ثروت برای نظامی اقتصادی باشد.»

این در حالی‌ست، که پیش از این برخی از کشورها به شمول بریتانیا از شهروندان‌شان خواسته بود تا به افغانستان سفر نکنند.

 اما به تازگی برخی از رسانه‌های بریتانیایی به نقل از شرکت‌های سیاحتی این کشور گفته‌اند که تقاضا برای تورم‌های سیاحتی به افغانستان در حال حاضر افزایش یافته است.

مسوولان: پس از حاکمیت ا.ا ۵هزار گردشگر خارجی به کشور آمده‌اند

پیش از این برخی از کشورها به شمول بریتانیا از شهروندان‌شان خواسته بود تا به افغانستان سفر نکنند.

Thumbnail

وزارت اطلاعات فرهنگ می‌گوید  که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی نزدیک به ۵۰۰۰هزار  گردش‌گر از کشورهای گوناگون به هدف بازدید از مکان‌های باستانی به افغانستان آمده‌اند.

مهاجر فراهی معین مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ با تاکید بر تامین امنیت گردش‌گران می‌افزاید که امارت اسلامی برای شهروندان خارجی زمینه‌ی گردش‌گری را در کشور مهیا کرده است.

آقای فراهی افزود: «گردشگران بیشتر از کشور های به افغانستان می‌آیند و از مناطق باستانی و تاریخی دیدن می‌کنند.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید: «گردش‌گر‌های خارجی هم به بسیار شوق می‌آیند از افغانستان بازدید می‌کنند، در او جمله هم شاید اتباع بریتانیایی باشد. امارت اسلامی افغانستان مسولیت دارد تمام کسانی را که ویزه می‌دهند و اجازه می‌دهند که در افغانستان باشند آن‌ها حفاظت کند.»

شماری از آگاهان آمدن گردشگران را در تقویت اقتصاد کشور مهم می‌خوانند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «امروزه صنعت گردش‌گری به عنوان یک تجارت پر سود و یک شاخه‌ای از اقتصاد جهانی است. در پهلوش سایر ارزش‌مندی‌های اقتصادی گردش‌گران وسیله می‌شود تا نقدینگی در کشور بلند برود.»

ایرج فقیری آگاه مسایل دیگراقتصادی گفت: «صنعت گردش‌گری از جمله‌ی عوامل کمک‌کننده برای پیش‌برد بهتر و ایجاد یک نوع خلق ثروت برای نظامی اقتصادی باشد.»

این در حالی‌ست، که پیش از این برخی از کشورها به شمول بریتانیا از شهروندان‌شان خواسته بود تا به افغانستان سفر نکنند.

 اما به تازگی برخی از رسانه‌های بریتانیایی به نقل از شرکت‌های سیاحتی این کشور گفته‌اند که تقاضا برای تورم‌های سیاحتی به افغانستان در حال حاضر افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره