Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌های پایتخت خواهان بازسازی باغ پادشاه بخارا اند

شماری از باشنده‌های پایتخت می‌گویند که باغ پادشاه بخارا در وضعیت بدی قرار دارد و حکومت سرپرست باید به بازسازی آن توجه جدی کند.

این باغ که در قلعه فتوح کابل با سبک معماری زمان شاه امان‌الله خان در ۲۴ جریب زمین ساخته شده، اکنون تنها در و دیوار شکسته‌ای از آن به‌جا مانده است.

باغ بخارا زمانی بنام سرکاری و اقامت‌گاه شاه بخارا معروف بود.

عبدالاخالق باشنده محل به طلوع‌نیوز گفت: «زمین باغ کشتی باشد بیست وچهار جریب زمین از این طرف باغ تا آن طرف باغ بود.»

بنابر برخی از روایت‌ها امیر بخارا( محمد عالم خان) بعد از فرار از دست بلشویک‌های روسیه به دعوت شاه امان‌الله خان به کابل آمد و بیست وسه سال از عمراش را در کابل سپری کرد.

باغ بخارا با بیش از صدسال قدمت تاریخی دارای مسجد، حرم‌سرا و قصر پادشاه بخارا بود که اکنون از قصرشاه به جز مخروبه چیزی به چشم نمی‌خورد.

تاج محمد ولی باشنده کابل گفت: «توقع ما این است که باید این باغ بازسازی شود چون یگانه باغی است که در نزدیکی و سیزده کیلومتری کابل موقعیت دارد.»

محمد اعظم باشنده دیگر کابل گفت: «امارت اگر این هم‌کاری را کند که هم باغ را بازسازی کند و هم برای مردم جای تفریح‌ باشد.»

ریاست حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش برای حفظ مکان‌های تاریخی در کشور اطمینان می‌دهد، اما می‌گوید که برای بازسازی این باغ به هزینه‌ی گزاف نیاز است.

عبدالاحدزی آمر سروی ومهندسی ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: «به دعوت امیرامان الله خان به کابل آمد وقتی‌که در کابل آمد قلعه مراد بیک به صورت موقت جا‌به‌جا شد و از آن‌جا بعد از آن درقلعه فتوح برای این جای را از طرف دولت افغانستان برای‌اش داده شد.»

پادشاه بخارا بعد از بیست‌وسه سال اقامت در کابل به عمر ۶۳ سالگی چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

باشنده‌های پایتخت خواهان بازسازی باغ پادشاه بخارا اند

ریاست حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش برای حفظ مکان‌های تاریخی در کشور اطمینان می‌دهد، اما می‌گوید که برای بازسازی این باغ به هزینه‌ی گزاف نیاز است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌های پایتخت می‌گویند که باغ پادشاه بخارا در وضعیت بدی قرار دارد و حکومت سرپرست باید به بازسازی آن توجه جدی کند.

این باغ که در قلعه فتوح کابل با سبک معماری زمان شاه امان‌الله خان در ۲۴ جریب زمین ساخته شده، اکنون تنها در و دیوار شکسته‌ای از آن به‌جا مانده است.

باغ بخارا زمانی بنام سرکاری و اقامت‌گاه شاه بخارا معروف بود.

عبدالاخالق باشنده محل به طلوع‌نیوز گفت: «زمین باغ کشتی باشد بیست وچهار جریب زمین از این طرف باغ تا آن طرف باغ بود.»

بنابر برخی از روایت‌ها امیر بخارا( محمد عالم خان) بعد از فرار از دست بلشویک‌های روسیه به دعوت شاه امان‌الله خان به کابل آمد و بیست وسه سال از عمراش را در کابل سپری کرد.

باغ بخارا با بیش از صدسال قدمت تاریخی دارای مسجد، حرم‌سرا و قصر پادشاه بخارا بود که اکنون از قصرشاه به جز مخروبه چیزی به چشم نمی‌خورد.

تاج محمد ولی باشنده کابل گفت: «توقع ما این است که باید این باغ بازسازی شود چون یگانه باغی است که در نزدیکی و سیزده کیلومتری کابل موقعیت دارد.»

محمد اعظم باشنده دیگر کابل گفت: «امارت اگر این هم‌کاری را کند که هم باغ را بازسازی کند و هم برای مردم جای تفریح‌ باشد.»

ریاست حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش برای حفظ مکان‌های تاریخی در کشور اطمینان می‌دهد، اما می‌گوید که برای بازسازی این باغ به هزینه‌ی گزاف نیاز است.

عبدالاحدزی آمر سروی ومهندسی ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: «به دعوت امیرامان الله خان به کابل آمد وقتی‌که در کابل آمد قلعه مراد بیک به صورت موقت جا‌به‌جا شد و از آن‌جا بعد از آن درقلعه فتوح برای این جای را از طرف دولت افغانستان برای‌اش داده شد.»

پادشاه بخارا بعد از بیست‌وسه سال اقامت در کابل به عمر ۶۳ سالگی چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره