Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش آفریده‌های خطاطی هنرمندان در هرات

نزدیک به صد آفریده خطاطی شماری از هنرمندان در یک نمایش‌گاه در هرات به نمایش گذاشته شده است.

برگزار کننده‌های این نمایش‌گاه علت برگزاری آن را معرفی خط‌های اصیل افغانی و رشد هنر در افغانستان می‌دانند.

جلیل احمد توانا مسوول انجمن خطاطان هرات گفت: «هدف از برگزاری این نمایش‌گاه معرفی آثار خطاطی هنرمندان و استادان برای جامعه جهانی و مردم است تا برای هنرمندان انگیزه شود و بتوانند برای ترقی هنر بیش‌تر کار کنند.»

آیت‌های قرآن‌کریم با خط‌های گوناگون و آراسته شده با زیور از آفریده‌های اند که در این نمایش‌گاه چشم هر رهگذری را به خودش جلب می‌کنند.

شماری از خطاطان هرات می‌گویند که برای رشد بیش‌تر هنر خطاطی و معرفی خط‌های اصیل افغانی به جهانیان، نیاز به پشتیبانی حکومت دارند.

بسم‌الله سروری خطاط می‌گوید: «باید یادآور شوم که چندان حمایتی از هنر خطاطی صورت نگرفته است. این نمایش‌گاه که برگزار شده تمام مواد و وسایل توسط خود خطاطان آماده شده است.»

علی محمد صبوری خطاط دیگر گفت: «از هنرمندان به خصوص خوش‌نویسان آن چنانی‌که باید حمایت صورت می‌گرفت، حمایت نشده است. خواست من از دولت این است که از هنرمندان بیش‌تر حمایت کند.»

به گفته‌ی خطاطان، نزدیک به ده گونه‌‌ خط از جمله نستعلیق، نستعلیق شکسته و نسخ در آفریده‌های خطاطی آنان کار گرفته شده است.

به باور شماری از فعالان فرهنگی هرات خطاطان آفریده‌های پربار خطاطی دارند که می‌توانند در سطح جهانی هنر افغانستان را به نمایش بگذارند.

ولی شاه بهره فعال فرهنگی گفت: «هر تابلویی را که می‌بینید آینده دار توانمندی هنرمندانی است که در این راستا همت کردند و توانسته به عنوان امانت الهی سینه به سینه و انگشت به انگشت این هنر را تا به امروز برسانند.»

مسوولان محلی هرات می‌گویند که حکومت از هنر خطاطی پشتیبانی می‌کند.

حیات‌الله مهاجر فراهی سرپرست معاونیت ولایت هرات گفت: «چند مدت پیش همه‌ی خطاطان را به وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستیم و همراه شان نشست و مشوره داشتیم. با به تمام معنا همراه این هنرمندان هم‌کار هستیم و با آنان هم‌کاری می‌کنیم.»

حمیدالله غیاثی آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «برنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان و ریاست‌های تابع آن در ولایت‌ها این است که از هنرمندان حمایت بکنند و پشتیبان آنان باشد.»

ولایت هرات زادگاه بسیاری از خط‌ها مانند نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و کوفی است که این خط‌ها بیش‌تر در دوره طلایی تیموریان پرورش یافته و تاکنون زنده مانده‌اند.

نمایش آفریده‌های خطاطی هنرمندان در هرات

به باور شماری از فعالان فرهنگی هرات خطاطان آفریده‌های پربار خطاطی دارند که می‌توانند در سطح جهانی هنر افغانستان را به نمایش بگذارند.

تصویر بندانگشتی

نزدیک به صد آفریده خطاطی شماری از هنرمندان در یک نمایش‌گاه در هرات به نمایش گذاشته شده است.

برگزار کننده‌های این نمایش‌گاه علت برگزاری آن را معرفی خط‌های اصیل افغانی و رشد هنر در افغانستان می‌دانند.

جلیل احمد توانا مسوول انجمن خطاطان هرات گفت: «هدف از برگزاری این نمایش‌گاه معرفی آثار خطاطی هنرمندان و استادان برای جامعه جهانی و مردم است تا برای هنرمندان انگیزه شود و بتوانند برای ترقی هنر بیش‌تر کار کنند.»

آیت‌های قرآن‌کریم با خط‌های گوناگون و آراسته شده با زیور از آفریده‌های اند که در این نمایش‌گاه چشم هر رهگذری را به خودش جلب می‌کنند.

شماری از خطاطان هرات می‌گویند که برای رشد بیش‌تر هنر خطاطی و معرفی خط‌های اصیل افغانی به جهانیان، نیاز به پشتیبانی حکومت دارند.

بسم‌الله سروری خطاط می‌گوید: «باید یادآور شوم که چندان حمایتی از هنر خطاطی صورت نگرفته است. این نمایش‌گاه که برگزار شده تمام مواد و وسایل توسط خود خطاطان آماده شده است.»

علی محمد صبوری خطاط دیگر گفت: «از هنرمندان به خصوص خوش‌نویسان آن چنانی‌که باید حمایت صورت می‌گرفت، حمایت نشده است. خواست من از دولت این است که از هنرمندان بیش‌تر حمایت کند.»

به گفته‌ی خطاطان، نزدیک به ده گونه‌‌ خط از جمله نستعلیق، نستعلیق شکسته و نسخ در آفریده‌های خطاطی آنان کار گرفته شده است.

به باور شماری از فعالان فرهنگی هرات خطاطان آفریده‌های پربار خطاطی دارند که می‌توانند در سطح جهانی هنر افغانستان را به نمایش بگذارند.

ولی شاه بهره فعال فرهنگی گفت: «هر تابلویی را که می‌بینید آینده دار توانمندی هنرمندانی است که در این راستا همت کردند و توانسته به عنوان امانت الهی سینه به سینه و انگشت به انگشت این هنر را تا به امروز برسانند.»

مسوولان محلی هرات می‌گویند که حکومت از هنر خطاطی پشتیبانی می‌کند.

حیات‌الله مهاجر فراهی سرپرست معاونیت ولایت هرات گفت: «چند مدت پیش همه‌ی خطاطان را به وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستیم و همراه شان نشست و مشوره داشتیم. با به تمام معنا همراه این هنرمندان هم‌کار هستیم و با آنان هم‌کاری می‌کنیم.»

حمیدالله غیاثی آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «برنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان و ریاست‌های تابع آن در ولایت‌ها این است که از هنرمندان حمایت بکنند و پشتیبان آنان باشد.»

ولایت هرات زادگاه بسیاری از خط‌ها مانند نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و کوفی است که این خط‌ها بیش‌تر در دوره طلایی تیموریان پرورش یافته و تاکنون زنده مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره