Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در بامیان برای رشد صنعت گردش‌گری

مسوولان محلی بامیان از عملی‌سازی چندین پروژه توسعه‌‌ای در سال روان به هدف رشد صنعت گردش‌گری خبر داده‌اند.

این پروژه‌ها شامل تامین انرژی برق، بازسازی جاده و ساخت و ساز هوتل و رستورانت‌ها از مهم‌ترین پروژه‌های اند که در پارک ملی بند امیر، عملی خواهند شد.

عبدالله سرحدی والی بامیان تأکید کرد که با این تلاش‌ها، سهولت‌های بیش‌تری برای گردش‌گران فراهم و زیرساخت‌های گردش‌گری تقویت خواهد شد.

والی بامیان گفت: «بازسازی شروع است، دو موسسه کار می‌کنند، کوشش می‌کنیم به تمام پارک ملی بند امیر برق آفتابی نصب شود. در سال گذشته سرک مشکل داشت، اما امسال سرک بصورت درست ترمیم می‌شود، و هم‌چنان برای گردش‌گران هوتل‌های بزرگ نیز ساخته می‌شود.»

همه‌ساله گردش‌گران داخلی و خارجی به هدف بازدید از جاذبه‌های طبیعی و مکان‌های باستانی بامیان، به این ولایت می‌آیند.

فعالان فرهنگی و استادان دانشگاه نیز بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌ها و رفع محدودیت‌ها برای رونق صنعت گردش‌گری تأکید دارند.

باقر معرفت استاد دانش‌گاه گفت: «به هر میزانی‌که به سهولت‌ها و امکانات گردش‌گری توجه صورت گیرد به همان اندازه در عرصه گردش‌گری مفید است و از این طریق عواید حکومت و مردم  بیش‌تر می‌شود.»

میثم نظری فعال فرهنگی گفت: «چالش‌های مانند، معیاری نبودن زیرساخت‌ها، کم‌بود امکانات گردش‌گری، خامه بودن سرک‌ها و برخی محدودیت‌ها، مانع پیش‌رفت صنعت گردش‌گری است که با رفع این چالش‌ها گردش‌گری رونق می‌یابد.»

بر بنیاد آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، سال پار بیش از ‌صد هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از جاذبه‌های تفریحی در این ولایت، دیدن کرده‌اند و در سال روان به هدف جذب گردش‌گران، تلاش‌های بیش‌تری انجام خواهند داد.

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در بامیان برای رشد صنعت گردش‌گری

همه‌ساله گردش‌گران داخلی و خارجی به هدف بازدید از جاذبه‌های طبیعی و مکان‌های باستانی بامیان، به این ولایت می‌آیند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی بامیان از عملی‌سازی چندین پروژه توسعه‌‌ای در سال روان به هدف رشد صنعت گردش‌گری خبر داده‌اند.

این پروژه‌ها شامل تامین انرژی برق، بازسازی جاده و ساخت و ساز هوتل و رستورانت‌ها از مهم‌ترین پروژه‌های اند که در پارک ملی بند امیر، عملی خواهند شد.

عبدالله سرحدی والی بامیان تأکید کرد که با این تلاش‌ها، سهولت‌های بیش‌تری برای گردش‌گران فراهم و زیرساخت‌های گردش‌گری تقویت خواهد شد.

والی بامیان گفت: «بازسازی شروع است، دو موسسه کار می‌کنند، کوشش می‌کنیم به تمام پارک ملی بند امیر برق آفتابی نصب شود. در سال گذشته سرک مشکل داشت، اما امسال سرک بصورت درست ترمیم می‌شود، و هم‌چنان برای گردش‌گران هوتل‌های بزرگ نیز ساخته می‌شود.»

همه‌ساله گردش‌گران داخلی و خارجی به هدف بازدید از جاذبه‌های طبیعی و مکان‌های باستانی بامیان، به این ولایت می‌آیند.

فعالان فرهنگی و استادان دانشگاه نیز بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌ها و رفع محدودیت‌ها برای رونق صنعت گردش‌گری تأکید دارند.

باقر معرفت استاد دانش‌گاه گفت: «به هر میزانی‌که به سهولت‌ها و امکانات گردش‌گری توجه صورت گیرد به همان اندازه در عرصه گردش‌گری مفید است و از این طریق عواید حکومت و مردم  بیش‌تر می‌شود.»

میثم نظری فعال فرهنگی گفت: «چالش‌های مانند، معیاری نبودن زیرساخت‌ها، کم‌بود امکانات گردش‌گری، خامه بودن سرک‌ها و برخی محدودیت‌ها، مانع پیش‌رفت صنعت گردش‌گری است که با رفع این چالش‌ها گردش‌گری رونق می‌یابد.»

بر بنیاد آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، سال پار بیش از ‌صد هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از جاذبه‌های تفریحی در این ولایت، دیدن کرده‌اند و در سال روان به هدف جذب گردش‌گران، تلاش‌های بیش‌تری انجام خواهند داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره