Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش چشم‌گیر بازدید گردش‌گران از موزیم تاریخی هرات

مسوولان موزیم هرات می‌گویند که در این اواخر بازدید گردش‌گران خارجی و داخلی از این موزیم افزایش یافته است.

بر بنیاد آمارها، در یک سال پسین چهارده‌هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از این موزیم بازدید کرده‌اند.

ایزابلا کلادو گردش‌گر پرتگالی که برای بازدید از آثار و بازمانده‌های تاریخی افغانستان به موزیم هرات آمده، بازمانده‌های تاریخی کشور را بی‌مانند می‌خواند.

او پیش از آمدن به هرات از کابل و بامیان نیز دیدن کرده است.

ایزابلا کلادو به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این موزیم یک تاریخ طبیعی است. ما در این اطراف تاریخ افغانستان را دیدیم. ما در آن بالا روی برج ها و راه‌روها قلعه  قدم زدیم. از وقت خود در اینجا زیاد لذت بردم.»

موزیم هرات با بیش از صد سال پیشینه تاریخی نزدیک به سه‌هزار بازمانده تاریخی را در خود جا داده است.

در حالی‌که بازدید گردش‌گران خارجی از این موزیم افزایش یافته، اما بازدید زنان و دختران افغان از این موزیم ممنوع است.

عبدالجبار نورزی مدیر موزیم هرات گفت: «موزیم هرات در قلعه اختیارالدین واقع است. بیش‌تر بازمانده‌های تاریخی در این موزیم از دوره‌های حجر بیش از شش هزار سال پیش سامانی‌ها، غزنویان، تیموریان، سلجوقیان و دوره معاصر است.»

عبدالقیوم وزیری فعال فرهنگی گفت: «موزیم هرات در زمان شاه امان‌الله خان بیش از صد سال پیش تاسیس شده است. این موزیم سه هزار بازمانده تاریخی از دوره‌های مختلف تاریخی را در خود جای داده است.»

به گفته‌ی مسوول این موزیم، در جریان دو سال پسین پنج‌صد بازمانده تاریخی از نزد مردم گردآوری و به این موزیم انتقال داده شده‌اند.

افزایش چشم‌گیر بازدید گردش‌گران از موزیم تاریخی هرات

در حالی‌که بازدید گردش‌گران خارجی از این موزیم افزایش یافته، اما بازدید زنان و دختران افغان از این موزیم ممنوع است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان موزیم هرات می‌گویند که در این اواخر بازدید گردش‌گران خارجی و داخلی از این موزیم افزایش یافته است.

بر بنیاد آمارها، در یک سال پسین چهارده‌هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از این موزیم بازدید کرده‌اند.

ایزابلا کلادو گردش‌گر پرتگالی که برای بازدید از آثار و بازمانده‌های تاریخی افغانستان به موزیم هرات آمده، بازمانده‌های تاریخی کشور را بی‌مانند می‌خواند.

او پیش از آمدن به هرات از کابل و بامیان نیز دیدن کرده است.

ایزابلا کلادو به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این موزیم یک تاریخ طبیعی است. ما در این اطراف تاریخ افغانستان را دیدیم. ما در آن بالا روی برج ها و راه‌روها قلعه  قدم زدیم. از وقت خود در اینجا زیاد لذت بردم.»

موزیم هرات با بیش از صد سال پیشینه تاریخی نزدیک به سه‌هزار بازمانده تاریخی را در خود جا داده است.

در حالی‌که بازدید گردش‌گران خارجی از این موزیم افزایش یافته، اما بازدید زنان و دختران افغان از این موزیم ممنوع است.

عبدالجبار نورزی مدیر موزیم هرات گفت: «موزیم هرات در قلعه اختیارالدین واقع است. بیش‌تر بازمانده‌های تاریخی در این موزیم از دوره‌های حجر بیش از شش هزار سال پیش سامانی‌ها، غزنویان، تیموریان، سلجوقیان و دوره معاصر است.»

عبدالقیوم وزیری فعال فرهنگی گفت: «موزیم هرات در زمان شاه امان‌الله خان بیش از صد سال پیش تاسیس شده است. این موزیم سه هزار بازمانده تاریخی از دوره‌های مختلف تاریخی را در خود جای داده است.»

به گفته‌ی مسوول این موزیم، در جریان دو سال پسین پنج‌صد بازمانده تاریخی از نزد مردم گردآوری و به این موزیم انتقال داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره