تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرد ۷۶سالۀ غوری سندهایی از دورۀ غوریان را به آرشیف ملی سپرد

یک مرد ۷۶ سالۀ غوری، مجموعه‌یی از سندهایی که روایت‌گر بخشی از تاریخ غوریان است، به آرشیف ملی سپرد.

در مراسم تسلیم‌دهی این سندها، رییس‌جمهور غنی، طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از چهره‌های دیگر فرهنگی حضور داشتند.

این سندهای تاریخی دربارۀ سنت و فرهنگ غوریان، مسایل مالیاتی و مذهبی و نامه‌یی دربارۀ آزادسازی یک کنیز استند.

این مرد غوری که خواجه محمد نام دارد، می‌گوید که این سندها را سه دهه پیش بدست آورد و تاکنون آن‌ها را نگهداشته است.

این مرد می‌گوید که این سندها را حتا در دورۀ مهاجرت نیز نگهداری کرد و نگذاشت نابود شوند: «ما از نقطه‌نظر سیاسی چیزی را بلد نبودیم، اما همین اندازه می‌فهمیدیم که این خط، خط غور است و هویت غور را نشان می‌دهد و نگهش کردم.»

خواجه محمد این سندها را که به‌گونۀ برگه‌های خرد و بزرگ استند، بر دفترچه‌یی نصب کرده‌است و نوشته‌های آنان را دوباره نویسی کرده‌است: «این جمله‌ها به اصطلاح عام من را آشفته کرد که کوشش کنم آن‌ها را ترجمه کنم. چون می‌بینید که آن خط‌ها نقطه ندارند و به‌همین علت خواندن این جمله‌ها مشکل است و من بسیار تلاش کردم و همه این جمله‌ها را بخواندم به‌خاطر این‌که خودم نیز خطاط استم و به خط علاقه نیز دارم.»

در همین حال، افسر رهبین، رییس آرشیف ملی می‌گوید که این سندها ۴۷ برگه و ده‌ها پارچه کوچک استند: «حتا مواردی جالبی مانند آزادسازی یک کنیز که با چه شیوه و با کدام ادبیاتی آزاد می‌شود که چیزی بسیار ارزشمندی است از نگاۀ تاریخی برای ما در این سندها وجود دارد.»

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که سندها پس از عکس برداری در اختیار تاریخ نگاران قرار داده خواهند شد: «من یقین دارم با توجه به جهانی که وجود دارد این سندها به‌زودی ترجمه خواهند شد؛ چون بسیار نادر استند.»

در آرشیف ملی یک صد هزار سند تاریخی و هفت هزار نسخۀ خطی وجود دارند.

مرد ۷۶سالۀ غوری سندهایی از دورۀ غوریان را به آرشیف ملی سپرد

این مرد غوری که خواجه محمد نام دارد، می‌گوید که این سندها را سه دهه پیش بدست آورد و تاکنون آن‌ها را نگهداشته است.

تصویر بندانگشتی

یک مرد ۷۶ سالۀ غوری، مجموعه‌یی از سندهایی که روایت‌گر بخشی از تاریخ غوریان است، به آرشیف ملی سپرد.

در مراسم تسلیم‌دهی این سندها، رییس‌جمهور غنی، طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از چهره‌های دیگر فرهنگی حضور داشتند.

این سندهای تاریخی دربارۀ سنت و فرهنگ غوریان، مسایل مالیاتی و مذهبی و نامه‌یی دربارۀ آزادسازی یک کنیز استند.

این مرد غوری که خواجه محمد نام دارد، می‌گوید که این سندها را سه دهه پیش بدست آورد و تاکنون آن‌ها را نگهداشته است.

این مرد می‌گوید که این سندها را حتا در دورۀ مهاجرت نیز نگهداری کرد و نگذاشت نابود شوند: «ما از نقطه‌نظر سیاسی چیزی را بلد نبودیم، اما همین اندازه می‌فهمیدیم که این خط، خط غور است و هویت غور را نشان می‌دهد و نگهش کردم.»

خواجه محمد این سندها را که به‌گونۀ برگه‌های خرد و بزرگ استند، بر دفترچه‌یی نصب کرده‌است و نوشته‌های آنان را دوباره نویسی کرده‌است: «این جمله‌ها به اصطلاح عام من را آشفته کرد که کوشش کنم آن‌ها را ترجمه کنم. چون می‌بینید که آن خط‌ها نقطه ندارند و به‌همین علت خواندن این جمله‌ها مشکل است و من بسیار تلاش کردم و همه این جمله‌ها را بخواندم به‌خاطر این‌که خودم نیز خطاط استم و به خط علاقه نیز دارم.»

در همین حال، افسر رهبین، رییس آرشیف ملی می‌گوید که این سندها ۴۷ برگه و ده‌ها پارچه کوچک استند: «حتا مواردی جالبی مانند آزادسازی یک کنیز که با چه شیوه و با کدام ادبیاتی آزاد می‌شود که چیزی بسیار ارزشمندی است از نگاۀ تاریخی برای ما در این سندها وجود دارد.»

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که سندها پس از عکس برداری در اختیار تاریخ نگاران قرار داده خواهند شد: «من یقین دارم با توجه به جهانی که وجود دارد این سندها به‌زودی ترجمه خواهند شد؛ چون بسیار نادر استند.»

در آرشیف ملی یک صد هزار سند تاریخی و هفت هزار نسخۀ خطی وجود دارند.

هم‌رسانی کنید