Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: افزایش بهای مواد خوراکه در بازارهای کابل

در یک هفتۀ گذشته بهای برخی از مواد خوراکه، در بازار های کابل رو به افزایش بوده است.

افزون بر افزایش بهای کالاهای اولیه، بهای سبزی ها نیز در بازارهای پایتخت، افزایش یافته است.

در این بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را دراین باره با نجیب ذکی، آگاه امور اقتصادی، انجام داده است.

بازار

بازار: افزایش بهای مواد خوراکه در بازارهای کابل

در یک هفتۀ گذشته بهای برخی از مواد خوراکه، در بازار های کابل رو به افزایش بوده است.

افزون بر افزایش بهای کالاهای اولیه، بهای سبزی ها نیز در بازارهای پایتخت، افزایش یافته است.

در این بخش برنامه گرداننده شگوفه دانش گفتگویی را دراین باره با نجیب ذکی، آگاه امور اقتصادی، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews