تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: تاثیرات خشکسالی بر دامداری در کشور

خشک سالی امسال دامداری را درکشور زیان‌های هنگفت رسانده است.

سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری می گوید با آنکه این وزارت توانسته است ازتلفات بیشتردام‌ها درکشور جلوگیری کند، اما با آن‌هم تاثیرات ناگوار خشک سالی امسال بردامداری درکشور وجود داشته اند. 

درهمین حال وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که امسال  به ارزش هفتصد و پنجاه میلیون افغانی علوفه و مواد خوراکه دام‌ها به دامداران درکشور توزیع شده‌است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده در مورد استملاک زمین های پروژه تاپی با اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

همچنان در بخش دیگر گرداننده در مورد برگزاری بزرگترین نمایشگاه فرآورده های افغانستان درشهر ممی هندوستان با میرزمان پوپل، مسوول انکشاف صنایع اتاق تجارت وصنایع بحث کرده است. 

بازار

بازار: تاثیرات خشکسالی بر دامداری در کشور

خشک سالی امسال دامداری را درکشور زیان‌های هنگفت رسانده است.

سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری می گوید با آنکه این وزارت توانسته است ازتلفات بیشتردام‌ها درکشور جلوگیری کند، اما با آن‌هم تاثیرات ناگوار خشک سالی امسال بردامداری درکشور وجود داشته اند. 

درهمین حال وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که امسال  به ارزش هفتصد و پنجاه میلیون افغانی علوفه و مواد خوراکه دام‌ها به دامداران درکشور توزیع شده‌است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده در مورد استملاک زمین های پروژه تاپی با اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد بحث کرده است. 

همچنان در بخش دیگر گرداننده در مورد برگزاری بزرگترین نمایشگاه فرآورده های افغانستان درشهر ممی هندوستان با میرزمان پوپل، مسوول انکشاف صنایع اتاق تجارت وصنایع بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews