تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: چالش‌ها فرا راه  کار سرمایه گذاری‌ها

وزیر اقتصاد می‌گویدکه بربنیاد تخمین‌های آنان سالانه تا هفت هزار کاربارهای کوچک درکشور با رکود روبرومیشوند.

وی می‌گوید که در کنار چالش‌ها فرا راه  کارسرمایه گذاری‌های کوچک و میانه درکشور، فرصت‌های هم درکشوردراین بخش وجود دارند که باید بکارگرفته شوند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با  مرسل رحمانی، سرمایه گذار بحث کرده است. 

بازار

بازار: چالش‌ها فرا راه  کار سرمایه گذاری‌ها

وزیر اقتصاد می‌گویدکه بربنیاد تخمین‌های آنان سالانه تا هفت هزار کاربارهای کوچک درکشور با رکود روبرومیشوند.

وی می‌گوید که در کنار چالش‌ها فرا راه  کارسرمایه گذاری‌های کوچک و میانه درکشور، فرصت‌های هم درکشوردراین بخش وجود دارند که باید بکارگرفته شوند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با  مرسل رحمانی، سرمایه گذار بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews