Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نمایندۀ سازمان ملل: موفقیت جهان در تعهد در برابر افغانستان است

تادامیچی یاماتو، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل‌متحد برای افغانستان پیش‌از برگذاری نشست بروکسل می‌گوید که یکی از مهم‌ترین چیزها برای موفقیت جهان، تعهد واقعی جامعۀ جهانی در برابر افغانستان است.

وی گفت: «جامعۀ جهانی باید این را بداند و من فکر می‌کنم که آنان می‌دانند که افغانستان تلاش دارد که به خود متکی شوند و این نیاز به مقداری کمک برای سال‌های آینده دارد.»

وی افزود که افغانستان از بیش یک دهه به‌این‌سو تلفات فزایندۀ غیرنظامیان و فساد را در نهادهای حکومتی تجربه می‌کند و این کشور با طیفی ازچالش‌ها با کمک‌های جهانی نیز روبه‌رو است.

وی ‌افزود که بسیاری از این چالش‌ها در نشست بروکسل به بررسی گرفته خواهند شد.

به‌گفتۀ وی، نماینده‌گان نزدیک به ۷۰ کشور و ۲۰ سازمان جهانی در نشست بروکسل یک چارچوب را ارائه خواهد کرد تا بر بنیاد آن حکومت افغانستان چشم‌اندازش را برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد مشخص کند.

وی اضافه کرد: «رهبران باید واقعاً دربارۀ آینده این کشور و چگونگی خدمت بهتر به‌مردم فکر کنند. البته هر یک از رهبران سیاسی حوزۀ انتخاباتی خود را دارند تا قادر به ارائه انتظارات حامیان‌شان شوند، اما افغانستان با چالش‌های شدید مواجه است. نه تنها امنیت، بلکه از نظر اوضاع اقتصادی، اوضاع حقوق بشر و نیز فساد.»

وی به این باوراست که ۵۰ سال پیش که جامعۀ جهانی کارش را در افغانستان آغاز کرده‌است، این کشور پیشرفت‌های بسیار در بخش‌های مختلف داشته‌است، اما باید تلاش کنیم که یک چشم‌انداز از این کشور ارائه کنیم.

وی گفت که اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه ارادۀ نیرومندی دارند تا چگونه با فساد اداری در کشور شان مبارزه کنند و اخیراً دولت به رهبری نیرومند رییس‌جمهورغنی در تلاش آوردن اصلاحات نیرومند است و از همین رو مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کردند.

وی همچنان نگرانی‌اش را در باره تلفات غیرنظامیان در کشور ابراز کرد و گفت: «این یک مشکل بزرگ در افغانستان است.»

وی گفت که بر بنیاد گزارش سالانه که از سوی یونماما آماده می‌شود، از ماه جنوری سال روان میلادی تا ماه جون حدود ۱۶۰۱ غیرنظامی در خشونت‌ها کشته شدند و ۳۵۶۵ تن دیگر زخم برداشتند. این آمار افزایش ۴ درصدی را در تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی را نشان می‌دهد.

وی افزود: «یکی از مشکلات اساسی، امنیت است. امنیت در حقیقت بر تمام فعالیت‌ها و زنده‌گی در افغانستان اثر می‌گذارد. پس‌از بیرون شدن نیروهای بین‌المللی در افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، طالبان توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان را امتحان کردند. این باعث پیچیده‌گی اوضاع در این سال شده‌است.»

وی گفت که طالبان تلاش کرده‌اند که بیشتر بخش‌ها را به اداره خود در آورند.

نمایندۀ سازمان ملل: موفقیت جهان در تعهد در برابر افغانستان است

تادامیچی یاماتو، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل‌متحد برای افغانستان پیش‌از برگذاری نشست بروکسل می‌گوید که

Thumbnail

تادامیچی یاماتو، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل‌متحد برای افغانستان پیش‌از برگذاری نشست بروکسل می‌گوید که یکی از مهم‌ترین چیزها برای موفقیت جهان، تعهد واقعی جامعۀ جهانی در برابر افغانستان است.

وی گفت: «جامعۀ جهانی باید این را بداند و من فکر می‌کنم که آنان می‌دانند که افغانستان تلاش دارد که به خود متکی شوند و این نیاز به مقداری کمک برای سال‌های آینده دارد.»

وی افزود که افغانستان از بیش یک دهه به‌این‌سو تلفات فزایندۀ غیرنظامیان و فساد را در نهادهای حکومتی تجربه می‌کند و این کشور با طیفی ازچالش‌ها با کمک‌های جهانی نیز روبه‌رو است.

وی ‌افزود که بسیاری از این چالش‌ها در نشست بروکسل به بررسی گرفته خواهند شد.

به‌گفتۀ وی، نماینده‌گان نزدیک به ۷۰ کشور و ۲۰ سازمان جهانی در نشست بروکسل یک چارچوب را ارائه خواهد کرد تا بر بنیاد آن حکومت افغانستان چشم‌اندازش را برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد مشخص کند.

وی اضافه کرد: «رهبران باید واقعاً دربارۀ آینده این کشور و چگونگی خدمت بهتر به‌مردم فکر کنند. البته هر یک از رهبران سیاسی حوزۀ انتخاباتی خود را دارند تا قادر به ارائه انتظارات حامیان‌شان شوند، اما افغانستان با چالش‌های شدید مواجه است. نه تنها امنیت، بلکه از نظر اوضاع اقتصادی، اوضاع حقوق بشر و نیز فساد.»

وی به این باوراست که ۵۰ سال پیش که جامعۀ جهانی کارش را در افغانستان آغاز کرده‌است، این کشور پیشرفت‌های بسیار در بخش‌های مختلف داشته‌است، اما باید تلاش کنیم که یک چشم‌انداز از این کشور ارائه کنیم.

وی گفت که اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه ارادۀ نیرومندی دارند تا چگونه با فساد اداری در کشور شان مبارزه کنند و اخیراً دولت به رهبری نیرومند رییس‌جمهورغنی در تلاش آوردن اصلاحات نیرومند است و از همین رو مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کردند.

وی همچنان نگرانی‌اش را در باره تلفات غیرنظامیان در کشور ابراز کرد و گفت: «این یک مشکل بزرگ در افغانستان است.»

وی گفت که بر بنیاد گزارش سالانه که از سوی یونماما آماده می‌شود، از ماه جنوری سال روان میلادی تا ماه جون حدود ۱۶۰۱ غیرنظامی در خشونت‌ها کشته شدند و ۳۵۶۵ تن دیگر زخم برداشتند. این آمار افزایش ۴ درصدی را در تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی را نشان می‌دهد.

وی افزود: «یکی از مشکلات اساسی، امنیت است. امنیت در حقیقت بر تمام فعالیت‌ها و زنده‌گی در افغانستان اثر می‌گذارد. پس‌از بیرون شدن نیروهای بین‌المللی در افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، طالبان توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان را امتحان کردند. این باعث پیچیده‌گی اوضاع در این سال شده‌است.»

وی گفت که طالبان تلاش کرده‌اند که بیشتر بخش‌ها را به اداره خود در آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره